Barcelona, ciutat medieval.
73 views | +0 today
Follow
Barcelona, ciutat medieval.
La histooria de la barcelona medieval.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by roger perales mares
Scoop.it!

Barcelona (en general)

Barcelona (en general) | Barcelona, ciutat medieval. | Scoop.it

Diversos pergamins medievals del segle X, parlen d'Ardena, una població situada a l'actual Avinguda Diagonal de Barcelona, entre les Corts i Sarrià.
Barcelona, a mitjan segle XI, va esdevenir un important centre comercial, on confluïa una bona part de la producció agrícola dels voltants per a ser comercialitzada. Alhora, la ciutat era també un actiu centre del comerç de la sal i de productes de l'artesania local com el cuir, les armes, els teixits de llana, les peces de corall, etc. Els avenços en els sectors productius, el despertar dels intercanvis amb Tolosa, Llemotges i París, i amb les fires de Saint-Denis i del nord d'Itàlia, etc. i, en definitiva, l'obertura al món, van transformar els costums dels diferents estaments socials i els espais d'hàbitat i treball.
La ciutat medieval de Barcelona va esgotar l'espai intramurs i va obligar a la creació de ravals o barris extramurs com: el del Pi, al voltant de l'església de Santa Maria, entre la porta del Castell Nou i la torrentera de la Rambla; el raval dels Arcs Antics, situat entre el Portal Major del Castell Vell i el torrent de Merdançar, on restaven testimonis dels arcs de l'aqüeducte romà i se celebrava el mercat; el raval de Santa Maria del Mar, entre la porta del Regomir i el port; i el raval de Sant Pere de les Puelles, creat al nord-est de la ciutat, al voltant del monestir. L'activitat urbanística es desenvolupà també al Pla de Barcelona, amb la creació de pobles suburbans com Sant Andreu de Palomar, Sant Genís dels Agudells, Sant Gervasi, Sarrià, etc.[13]
A partir del segle XIV la ciutat inicià una etapa de decadència que es perllongaria durant els segles següents. La Unió dels Regnes de Castella i Aragó, oficialitzada amb el matrimoni entre Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, va generar tensions entre castellans i catalans que arribaren al seu moment més crític amb l'esclat de la Guerra dels Segadors, entre 1640 i 1651, i posteriorment, amb la Guerra de Successió (de 1706 a 1714), que comportà el setge de la ciutat i, una vegada capitulada, l'abolició de les institucions pròpies de Catalunya i la destrucció de bona part del Barri de la Ribera i la construcció de la Ciutadella.
Cap a finals del segle XVIII Barcelona inicià una recuperació econòmica que fa afavorir la progressiva industrialització al següent segle.

more...
No comment yet.
Scooped by roger perales mares
Scoop.it!

L'art català

L'art català | Barcelona, ciutat medieval. | Scoop.it

Cal esmentar com a precedents més antics conservats les pedres decorades del període solutrià o les del magdalenià (plaques de la cova del Parpalló) i especialment les pintures rupestres, abundoses al País Valencià (Bicorb, cova del Roure, barranc de la Valltorta) i més rares al Principat (el Cogul), amb figures humanes i d'animals, esquematitzades i de gran mobilitat, en escenes de caça o de combat. La influència dels pobles de la Mediterrània, visible en la cultura dels talaiots, a les Balears, ha donat peces importants com els braus de Costitx, de bronze, les colonitzacions fenícies (fenici) i púniques (art púnic), les necròpolis d'Eivissa, d'interessant coroplàstia (Dama d'Eivissa), i la colonització grega (art grec), ciutats com Empúries i Roses, altres establiments al llarg de la costa i obres importants: escultures de marbre d'Asclepi i d'Afrodita, a Empúries; l'Atena Pal·les, la ceràmica decorada i les dracmes emporitanes.

Pintures rupestres del Cogul 
De l'època ibèrica (art ibèric) hi ha bons exemplars de ceràmica decorada i escultura.

more...
No comment yet.