Tổng giám đốc công ty posco tặng bằng khen và quà cho lực lượng bảo vệ Hoa Sen | bảo vệ hoa sen | Scoop.it