Một số điều cần kiểm tra trước những chuyến đi xa | Automotive | Scoop.it
Những trục trặc dù là nhỏ nhất trong những chuyến đi xa cũng là những phiền phức lớn. Do đó cần kiểm tra chắc chắn một vài điều dưới đây trước khi khởi hành.