Autisme
170 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Lichte Autisme Kenmerken - Gedragsproblemen.com

Lichte Autisme Kenmerken - Gedragsproblemen.com | Autisme | Scoop.it
Geïsoleerd in hun eigen wereld lijken mensen met autisme onverschillig en afwezig te zijn en niet in staat om emotionele bindingen te vormen met anderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Gezondheidsplein.nl | Alles over gezondheid binnen handbereik

Op Gezondheidsplein is alles over gezondheid binnen handbereik. Naast informatie over aandoeningen, kun je ook je symptomen checken of online vragen stellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Observation of the playground from behind glass windows | architectuur voor autisme

OBSERVATION OF THE PLAYGROUND FROM BEHIND GLASS WINDOWS Recommendation 15 For young children create an outdoor space / playground which can be observed from behind glass windows Chapter (theme) Schoolyard / around school (sightlines / design) Because of limitations in interaction and...
more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme en het jonge kind
Scoop.it!

How to Understand Autism

How to Understand Autism | Autisme | Scoop.it
Learn about autism from pediatrician and child development expert Asma J. Sadiq, M.D. in these Howcast videos.

Via Arnoud Pieterse
more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme en het jonge kind
Scoop.it!

Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn | KCE

Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn | KCE | Autisme | Scoop.it

Via Arnoud Pieterse
more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme (Autisme Spectrum Stoornis)
Scoop.it!

Sensorische Informatieverwerking |

Sensorische Informatieverwerking | | Autisme | Scoop.it

Er zijn de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen, voelen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.

Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

 

Bron: NSSI


Via Maikel
more...
Maikel 's curator insight, March 18, 2015 5:27 AM

Wanneer je het gedrag  van je zoon dochter of cliënt niet snapt, zou het zomaar kunnen dat er een behoefte is die je niet begrijpt. Een overgevoeligheid voor licht, geur of geluid. Misschien wel een ondergevoeligheid voor lichamelijke stimulans. Waarom doe je het licht uit wanneer je onder de douche staat !?!, je zou er zomaar een conflict over kunnen krijgen.

 

De behoefte kan zomaar vanuit de verstoorde prikkelverwerking kunnen voort komen. Dit geeft een blik om anders naar oplossingen en zelfs naar het veel prettiger maken van iemands leven te kunnen kijken!

 

Wanner je met de blik van sensorische integratie kijkt vallen er zoveel zaken op!

Rescooped by Monique Pantus from Autisme (Autisme Spectrum Stoornis)
Scoop.it!

Structuur in de ruimte

structuur in ruimte, tijd en activiteiten

 

Kinderen met autisme hebben ondersteuning nodig bij het ontdekken van samenhang in hun omgeving. Duidelijkheid, overzicht en voorspelbaarheid zijn belangrijk.
Structuur is echter géén doel op zich: leer het kind zelf zijn gedrag te reguleren, maak het kind zelf 'eigenaar' van de structuur.
Voor het bieden van structuur in ruimte, tijd en activiteiten volgen hieronder enkele tips.

 

Structuur in de ruimte


Voor kinderen met autisme is het klaslokaal vaak onoverzichtelijk waardoor het kind zich niet veilig voelt. Voor het aanbrengen van structuur in het klaslokaal is het goed op de volgende zaken te letten.

 

Vaste werkplek
Bied een kind met autisme een eigen, vaste werkplek aan. Men kan deze plek afschermen van afleidende prikkels. Een vaste werkplek kan gevisualiseerd worden met een naamkaartje, een foto of een pictogram. Men kan ook kiezen voor een vaste vraagtafel (hier gaat het kind zitten als het vragen heeft) of een vaste instructietafel (waar het kind of het instructiegroepje instructie ontvangt). Ook kan men een kind met autisme een vaste plaats in de kring geven en deze plek visueel markeren.Vaste activiteitenhoeken
Naast de vaste werktafel kan men duidelijkheid scheppen door vaste hoeken in te richten voor bepaalde activiteiten; denk aan de bouwhoek, de knutselhoek, de eethoek en de leeshoek. De functie van deze hoeken kan men met foto's en pictogrammen visualiseren. Mocht dit gezien de beperkte ruimte in een klas problemen opleveren, dan kan het ook helpen om bijvoorbeeld de eigen tafel in een eettafel te veranderen door een placemat op tafel te leggen. Materialen
Zorg dat materialen (lesmaterialen, spelmaterialen, ontwikkelingsmaterialen, boekjes, werkbladen) op een overzichtelijke en vaste plek klaar liggen voor het kind. Men kan de materialen die voor een opdracht nodig zijn bijvoorbeeld in een mandje of in een lade voor het kind klaar leggen. Het kind haalt de lade op en gaat aan het werk. Alle benodigde materialen liggen in het mandje of in de lade overzichtelijk bij elkaar en kunnen ook weer makkelijk opgeborgen worden.Men kan materialen ook met kleuren of met pictogrammen coderen. Bij het geven van een opdracht verwijst de leerkracht hiernaar, zodat het kind weet welke materialen bij welke activiteit nodig zijn.

 

Een leerling met autisme is snel overprikkeld. Zorg daarom voor zo weinig mogelijk prikkels die afleiden of angst oproepen.
Zorg ook binnen het schoolgebouw voor duidelijkheid en herkenbaarheid: met behulp van pictogrammen, pijltjes en plattegronden kunnen helpen bij het vinden van de verschillende ruimtes.
Ook het schoolplein kan bedreigend zijn voor een leerling met autisme. Een afgebakende rustige plek voor de leerling binnen het schoolplein of een vertrouwd stuk speelgoed kunnen helpen om zich veilig te voelen.


Via Maikel
more...
Maikel 's curator insight, February 10, 2014 6:08 AM

Je hebt een middel en een doel. Je doel is niet het bieden structuur; dit is het middel. Dit lijkt simpel maar was het maar zo. In mijn ervaring als begeleider bij cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en een autisme spectrum stoornis is het zo dat het een hoop helderheid en ervaring vraagt om dit te zien.

 

Het is te makkelijk om structuur als trucje toe te passen. In die machtige rol sta je gemakkelijk als begeleider. Je verarmt mensen hun leven, je ontneemt verantwoording en regie. Mensen moeten zich veilig voelen, dat is het doel van je begeleiding. Daar is structuur een heel goed hulpmiddel voor!

Rescooped by Monique Pantus from Autisme ADHD Hoogbegaafd Leerstijl
Scoop.it!

De Drakendokter - Gideon | (voor) leesboek voor kinderen met autisme

De Drakendokter - Gideon | (voor) leesboek voor kinderen met autisme | Autisme | Scoop.it
Een dolkomisch drakenboek voor jong en oud. Extra, extra superleuk gemaakt voor kinderen met autisme.

Via Graviant
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Early Intervention Focuses on Sibs of Autistic Kids

Early Intervention Focuses on Sibs of Autistic Kids | Autisme | Scoop.it
Approximately 20 percent of younger siblings of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) will develop the disorder by age three. Of these, 57 percent may show symptoms at 18 months, according to a new study by the Yale School of Medicine.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

2Doc: Het beste voor Kees - 2doc

2Doc: Het beste voor Kees - 2doc | Autisme | Scoop.it
De 44-jarige autist Kees woont nog bij zijn ouders. Hoe lang houden de bejaarde ouders de 24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als zij niet meer voor hem kunnen zorgen? (Wow, zo bijzonder en aangrijpend kan autisme zijn.
Monique Pantus's insight:

Een aangrijpende documentaire.

more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Gezondheidsplein.nl | Alles over gezondheid binnen handbereik

Op Gezondheidsplein is alles over gezondheid binnen handbereik. Naast informatie over aandoeningen, kun je ook je symptomen checken of online vragen stellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

AutiPlan -

AutiPlan - | Autisme | Scoop.it
Leer hoe je super eenvoudig een duidelijke planning met pictogrammen kunt maken voor mensen met Autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Print de planning uit of gebruik hem direct op PC, tablet of mobiele telefoon.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Ways to Prepare for Exams in the New School Year with Autism - Autism Parenting Magazine

Ways to Prepare for Exams in the New School Year with Autism - Autism Parenting Magazine | Autisme | Scoop.it
Exams can be particularly difficult for children with autism spectrum disorder (ASD).  As a teacher with autism, I completely understand.  Different timetables, different rooms…and that’s before you even think about worrying about doing well.  So, how can parents help? 1. Preparation Many children with ASD struggle if they are not in their routine. It’s therefore …
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

How Is Autism Diagnosed?

How Is Autism Diagnosed? | Autisme | Scoop.it

Presently, we don’t have a medical test that can diagnose autism. Instead, specially trained physicians and psychologists administer autism-specific behavioral evaluations.
Often parents

more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme en het jonge kind
Scoop.it!

Why early diagnosis of autism in children is a good thing

Why early diagnosis of autism in children is a good thing | Autisme | Scoop.it
Many children with autism are put on waiting lists and miss out on early behavioural interventions and other benefits because health professionals are reluctant to diagnose autism early out of fear of…

Via Arnoud Pieterse
more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme en het jonge kind
Scoop.it!

Kleuters met autisme leren sociale vaardigheden beter van leeftijdsgenootjes - Nationale Onderwijsgids

Kleuters met autisme leren sociale vaardigheden beter van leeftijdsgenootjes - Nationale Onderwijsgids | Autisme | Scoop.it
Nationale Onderwijsgids Kleuters met autisme leren sociale vaardigheden beter van leeftijdsgenootjes Nationale Onderwijsgids Kleuters met een vorm van autisme gaan met sprongen vooruit in hun sociale vaardigheden en taalontwikkeling als ze geregeld...

Via Arnoud Pieterse
more...
No comment yet.
Rescooped by Monique Pantus from Autisme (Autisme Spectrum Stoornis)
Scoop.it!

Programma Autisme en Werk

Programma Autisme en Werk | Autisme | Scoop.it
Autisme en Werk is een programma om mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat is nodig, want het aantal mensen met ASS neemt in Nederland toe*. Helaas hebben deze mensen veel moeite om volwaardig mee te doen in de samenleving. Zo blijkt uit onderzoek** dat zestig procent van de autistische leerlingen in het mbo uitvalt. Dat is substantieel hoger dan het gemiddelde uitvalpercentage. Ook de arbeidsparticipatie van mensen met ASS is laag. Van alle volwassenen heeft maar achttien procent een betaalde baan. Dit programma is een samenwerking tussen Start Foundation en het Fonds Psychische Gezondheid.

Via Maikel
more...
Maikel 's curator insight, September 23, 2014 4:01 AM

Met dank aan Frank van Mee voor tip van de deze scoop.

Rescooped by Monique Pantus from Autisme ADHD Hoogbegaafd Leerstijl
Scoop.it!

Naar de top! | Autisme en communicatie

Naar de top! | Autisme en communicatie | Autisme | Scoop.it
Maak samen de ontdekkingsreis over autisme (communicatie)

Via Graviant
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Presence or absence of early language delay alters anatomy of the brain in autism

Presence or absence of early language delay alters anatomy of the brain in autism | Autisme | Scoop.it
Individual differences in early language development, and in later language functioning, are associated with changes in the anatomy of the brain in autism.
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Leven met autisme

Kijk voor meer verhalen op www.ditzo.nl/zorgmee Alex is zwaar autistisch. Door zijn autisme is hij van meerdere scholen afgestuurd. Inmiddels is hij genoodzaakt thuis te blijven. Om de zorg...
more...
No comment yet.
Scooped by Monique Pantus
Scoop.it!

Begeleiding autistische zorgleerlingen onder druk

Begeleiding autistische zorgleerlingen onder druk | Autisme | Scoop.it
Begeleiding autistische zorgleerlingen onder druk - Nationale Zorggids: http://t.co/cilpJqnZTg #zorgleerling #autisme #passendonderwijs
more...
No comment yet.