Πολυτεχνείο 1973 - Συγκεντρωμένο υλικό για σχολική ή όποια χρήση | Ενδιαφέροντα | Scoop.it
Όταν πατήσετε κάποιο από τα αρχεία που παρατίθενται, θα μεταφερθείτε στο χώρο που είναι αποθηκευμένα ,όπου και θα δείτε την παρακάτω οθόνη: για να σας επιτραπεί να κάνετε download το αρχείο… …πρέπε...