15 lutego 2014 r zespół Progressive Partners facylitował spotkanie "Fuzja możliwości, synergia działań", które odbyło się w Technopark w Gliwicach. Po raz kolejny eksperci Progressive...