Ludwika Ogorzelec: Dance of the Witches-Crystallization Space, 2012, Kielce, Poland, Fundacja Nowa Przestrzen Sztuki (New Space Arts Foundation)

 

http://ludwika.ogorzelec.free.fr/