Applets recollits al MSUAB
463 views | +0 today
Follow
Applets recollits al MSUAB
Recull dels applets utilitzats al MSUAB
Curated by Recursos MSUAB
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Applets i el seu aprofitament a classe

Applets i el seu aprofitament a classe | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Una  de les tasques proposades als alumnes del Màster d'Educació Secudària de la UAB, consisteix en la tria d'un applet la seva anàlisi   i la el·laboració d'una proposta d'implementació a classe. En aquesta pàgina hi trobareu el recull d'applets triats, un petit comentari dels autors, així com el treball complet sobre l'applet: descripció, classificació, esquema de la sessió i els links a altres applets consultats (sobre el mateix tema)  però que finalment van ser deixats de banda en funció dels interessos dels autors, ja que el treball era sobre un de sol.

Al final de tot també podereu veure els primers applets que es van anar penjant com a mostres per a iniciar el treball en omençar l'apartat de "Recursos".

Les etiquetes us ajudaran a la cerca que més us interessin

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Interactivate: Plop It!

Interactivate: Plop It! | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Pop it! és un recurs didàctic que permet treballar diferents conceptes presents en el currículum de segon d’ESO del capítol estadística i atzar, concretament dels apartats següents:


· Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les.
· Selecció, creació i utilització de gràfiques adients: diagrames de barres, de línies i de sectors.
· Utilització de les mesures de centralització: mitjana, mediana i moda i anàlisi del que
representa cadascuna.
· Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i simulacions.

Maria Massana

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Finding the Domain and Range of a Function

Finding the Domain and Range of a Function | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Maria Gil

Applet amb interacció per part de l’alumne per practicar dominis i recorreguts de diferents funcions representades en una gràfica

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Función cuadrática - GeoGebra Planilla Dinámica

Función cuadrática - GeoGebra Planilla Dinámica | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Albert Escribà

es una bona manera d'introduir com van varien les gràfiques de les funcions quàdratiques. Ademés d'introduir el concepte de vertex, zeros de funcions i corbes de nivell de forma deductiva

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Arbol de Factores - NLVM

Arbol de Factores - NLVM | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Aquest applet permet descompondre un nombre en factors primers mitjançant un arbre de factors (mètode no algorísmic) i calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple de dos nombres sense haver de memoritzar l’algorisme de càlcul estàndard sinó comprenent per què
es fa el que es fa.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Gràfiques

Gràfiques | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per: Judit Castro

Els applets es basen en resoldre exercicis en els quals pots personalitzar molts aspectes (dificultat, nivell, temps, tipus de preguntes), i et permeten veure els resultats i errors obtinguts. A més, els professors poden establir exercicis o exàmens, amb tots els detalls possibles, i obtenir els resultats i progressos dels seus alumnes. També hi ha un directori d’exàmens públics que han fet professors i que poden utilitzar tant alumnes per practicar com professors per examinar.

Veure treball

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Illuminations: Congruence Theorems

Illuminations: Congruence Theorems | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Treballa els casos de determinació de triangles i és el suficientment obert per que es realitzi un petit treball d'investigació: des de la selecció de cassos possibles fins la comprovació veient si són congruents o no els dos triangles que et fa construir cada cop

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Resolució eqüacions (balança) mecànica

Resolució eqüacions (balança) mecànica | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Presenta el mateix que  resolució d'equacions (procès) però ara els alumnes també han de resoldre la part de manipulació algebraica.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Digitale Wiskunde Oefenomgeving

Digitale Wiskunde Oefenomgeving | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Una proposta centrada en Applets sobre nombres enters. Molt interessant el model (context) en el que es presenta: cubets de gel i cubets de foc, encara que suposo que els físics no hi estarien d'acord.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Arithmetic and Harmonic Means: Carrera de relleus

Arithmetic and Harmonic Means: Carrera de relleus | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

El applet representa una carrera de relevos de dos equipos alrededor de un estadio. Un equipo lo forman varios corredores con diferentes velocidades, mientras que el otro equipo está representado por un único corredor de velocidad constante, correspondiente a la velocidad media del otro equipo, con lo que ambos equipos tardaránlo mismo en acabar la carrera.

Andoni Arregui. Veure treball: http://goo.gl/3r9cl

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Llenar y Verter - NLVM

Llenar y Verter - NLVM | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Anna Lorenzo

Permet a l’alumne anar provant combinacions per resoldre el trencaclosques sense necessitats de coneixements previs. A partir de la pràctica i l’anàlisi de les estratègies seguides l’alumne pot anar deduint algunes teories molt útils. Permet treballar les competències relatives a processos a més de les relatives als continguts

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Shooting balls

Shooting balls | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Ignasi Florensa

Es tracta d’un applet que se situa clarament en el bloc de Relacions i Canvi. Pel que fa el nivell d’ESO, tot i que s’incorporen les funcions lineals a 2n d’ESO considero que l’applet és òptim per al nivell de tercer doncs és en aquest curs on es tracten temes que s’expliciten obertament en el currículum

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Áreas de polígonos sencillos

Áreas de polígonos sencillos | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

He escollit aquest applet perquè en obrir-lo el primer que vaig veure era com mostrava el càlcul de l'àrea del triangle i vaig pensar que així és tot més senzill. Recordo quan em van ensenyar totes les fórmules de les àrees i al tenir mala memòria sempre les havia d'acabar deduint, per tant vaig haver de fer l'esforç d'entendre d'on venien i perquè les calculàvem així i recordo que el triangle ésuna de les que hem va costar més de deduir.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Interactivate: Fraction Sorter

Interactivate: Fraction Sorter | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per Oriol Dolcet

L’activitat consta de dues parts: la primera té la finalitat de representar la
proporció d’una fracció concreta donada per l’aplicació, i un cop comprovat que
aquesta representació és correcta es passa a la segona part, on es demana que
s’ordenin les fraccions de manera creixent, per tal que finalment l’aplicació
pugui mostrar la corresponent situació en la recta numèrica.

Veure treball.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Media y desviación típica

Media y desviación típica | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Triat per: Juanjo Paneque

És un applet polivalent que permet introduir la noció, propietats de desviació estàndard i la seva relació amb la mitjana aritmètica sense introduir cap mena fórmula a més de servir de suport al professor per construir activitats relacionades. Havia dubtat entre un altre americà http://www.math.usu.edu/~schneit/CTIS/SD/index.html però que per motius d’usabilitat i llenguatge m’he decantat pel desenvolupat pel projecte Gauss

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Resolució eqüacions (balança) procès.

Resolució eqüacions (balança) procès. | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Els alumnes solament han de decidir quins són els passos que cal anar fent, l'applet fa la manipulació algebraica automàticament. Posteriorment l'applet (balança, mecànica) fa fer també la manipulació algebraica

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Equacions de segon grau i métode geométric

proposta de 6 sèries de 10 equacions on la manipulació algebraica es fa automàticament, i en el que cal convertir l'equació en una expressió tipus "a+b al quadrat" per poder-la resoldre.

more...
No comment yet.
Scooped by Recursos MSUAB
Scoop.it!

Descomposició en factors, mcd i mcm

Descomposició en factors, mcd i mcm | Applets recollits al MSUAB | Scoop.it

Un applet que deixa de banda l'us de procediments estandaritzats, per a calcular el mcd i el mcm basant-se en un aprenentage constructiu, on els alumnes entenen el que fan.

more...
No comment yet.