Apache\mySQl\FTP\SAMBA Paweł Wilkowski
17 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by black_master
Scoop.it!

PHP/Instalacja/MySQL 5

Kompilacja ze źródeł

$ ./configure --prefix=/usr/local/mysql
$ make
# make install

Pakiety

Także serwer baz danych MySQL można zainstalować z pakietów. Przeważnie jest on już wtedy w pełni gotowy do pracy i wymaga jedynie uruchomienia. Po szczegóły instalacji odsyłamy do instrukcji twojego menedżera pakietów. Jeśli pakiet MySQL nie był zainstalowany domyślnie w Twoim komputerze, być może będziesz musiał sam skonfigurować i uruchomić serwer.

Konfiguracja i uruchomienie MySQL pod Linuksem

Poniższy opis został sprawdzony w dystrybucji Slackware Linux. Pod innymi dystrybucjami może pójść tylko łatwiej. Żeby przekonać się, czy serwer MySQL działa, należy spróbować się na niego zalogować. Jako root:

$ mysql -u root -p

Jeśli MySQL zapyta o hasło to znaczy, że działa. Gdy zaś otrzymamy komunikat w stylu "cannot connect", musimy sprawdzić i poprawić/uzupełnić/dokończyć konfigurację:

Czy w katalogu /etc jest plik my.cnf? Jeśli go nie ma, należy skopiować w któryś z gotowych plików my-[small|medium|large|huge].cnf. Przykładowo dla prostej bazy danych na zwykłym domowym PC do ćwiczeń w zupełności wystarczy model small - nie zużyje wielkich połaci RAM-u.

# cp /etc/my-small.cnf /etc/my.cnf

Teraz należy utworzyć grupę mysql i użytkownika mysql (niewykluczone, że już istnieje), nadać mu hasło i prawa do katalogów i programów związanych z MySQL.

# useradd mysql
# passwd mysql
# groupadd mysql
# chown mysql:mysql /usr/bin/mysql*

Nieskonfigurowany MySQL daje nam możliwość łatwego wyboru miejsca, w którym będą przechowywane bazy. Można wybrać standardowe miejsce w /var/lib/mysql, ale byłoby dobrze nie przechowywać ważnych danych na partycji systemowej. Wielu użytkowników ma katalog /home domyślnie przez dystrybucję lub z własnego wyboru umieszczony na innej partycji lub nawet innym dysku. Warto wtedy utworzyć w /home katalog na bazy, który przeżyje każdą katastrofę łącznie z ponowną instalacją systemu. Obojętnie, które rozwiązanie wybierzesz, dalej będę się posługiwał nazwą /ścieżka/do/bazy.

 

# mkdir /ścieżka/do/bazy (np. /home/mysql_bazy)
# chown -R mysql:mysql /sciezka/do/bazy

Następnie należy przygotować katalog roboczy MySQL-a. Należy to zrobić jako użytkownik mysql - inaczej będziemy mieli trudności z uruchomieniem i działaniem serwera, prawami dostępu etc.

# su - mysql
$ mysql_install_db --datadir="/ścieżka/do/bazy"
$ exit (wyjście do roota)

Jeśli instalowaliśmy bazę w innym niż domyślny katalogu, należałoby uwzględnić tę zmianę w skrypcie startowym serwera. W tym celu otwieramy w dowolnym edytorze plik /etc/rc.d/rc.mysqld, odnajdujemy zapis mysqld_safe --datadir=/var/lib coś_tam_dalej i zmieniamy go na mysqld_safe --datadir=/ścieżka/do/bazy coś_tam_dalej. Serwer musi wiedzieć, z jakim katalogiem będzie pracował. W innych dystrybucjach (np. Debian) skrypty startowe umieszczane są w katalogu /etc/init.d/. Przy okazji zajmiemy sie automatycznym uruchamianiem serwera na przyszłość.

# chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysqld

Teraz już możemy uruchomić serwer: Edytujemy plik /var/lib/mysql/mysqld.conf (w innych dystrybucjach np. /var/lib/mysql/mysqld.conf)i, jeśli baza będzie służyć tylko nam na naszym komputerze (a tak zakłądamy w podręczniku), należy odkomentować (usunąć znak # z początku) linijkę, w której znajduje sie zapis "skip-networking". W ten sposób odetniemy użytkownikom innych komputerów możliwość zdalnego logowania się do naszej bazy.

# su -mysql
$ /etc/rc.d/./rc.mysqld start &

Serwer powinien się uruchomić.

Jeśli chcemy zwiększyc bezpieczeństwo, możemy użyć skryptu mysql_secure_installation. Jest on dobrze opisany podczas wykonywania - prawie, że wizard. Pozostawi jedynie konto roota dla bazy, wyrzuci konta anonimowe i bazę test wraz z zawartymi w niej tabelami.

 

 


 


more...
No comment yet.
Scooped by black_master
Scoop.it!

FTP

W tym przypadku wybraliśmy na serwer FTP (File Server Protocol) ProFTPd chyba jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych serwerów FTP.

Pakiety i instalacja
Instalacja jak na Debiana przystała jest szybka i bezbolesna:
apt-get install proftpd
zdaje się, że w momencie instalacji najnowszą paczką dla debiana był pakiet

proftpd 1.2.4+1.2.5rc1-5woody2
po ściągnięciu i zainstalowaniu pakietu wstępny zostaniemy zapytanie czy serwer ma być uruchamiany jako standalone czy przez inetd. My wybieramy standalone (serwer będzie działał od uruchomienia systemu non-stop)
Co tu się rozpisywać. Plik konfiguracyjny naszego serwera znajduje się w
/etc/proftd.conf
a sam serwer uruchamiamy i zatrzymujemy z miejsca, gdzie mieszkają demony ;) czyli:
/etc/init.d/proftpd start
lub
/etc/init.d/proftpd stop

Konfiguracja
ServerName "Debian FTP Server"
# nazwa naszego serwera FTP
ServerAdmin jakis@tam.mail
# mail do admina
ServerIdent off
# wyłączenie wyświetlania infomacji o serwerze
ServerType standalone
# wiadomo
DeferWelcome on
# wyświetla informacje o serwerze po pomyślnym zalogowaniu
DefaultServer on

DefaultRoot ~
# ograniczenie dostępu do własnego katalogu domowego
AllowOverwrite on
Umask 002
# maska dla nowych plików i katalogów
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
# różne czasy odłączenia użytkownika od serwera w zależności od przyczyn
ExtendedLog /var/log/proftpd.log
# miejsce dla logów naszego serwera
ExtendedLog /dev/tty12
# wywalenie logów na konsole np 12
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# wiadomości powitalne
DenyFilter \*.*/
Port 21
# port na którym działa serwer
MaxInstances 10
# maksymalna ilość odpalonych serwerów
MaxLoginAttempts 2
# MaxClients 10 "WYPAD"
# maksymalna ilość podłączonych klientów + wiadomość dla następnego ;)
MaxClientsPerHost 10 "Za duzo polaczen z jednego adresu IP"
# maksymalna liczba połączeń z jednego adresu IP + oczywiście wiadomość heh
User ftp
Group ftp
# użytkownik i grupa z jakimi prawami uruchomiony jest serwer

Umask 022
AllowOverwrite on

# Konfiguracja dla użytkownika Anonymous

User ftp
Group ftp
AnonRequirePassword off
# pozwala anonimowemu użytkownikowi na logowanie się bez hasła
UserAlias anonymous ftp
#alias dla użytowników ftp�
MaxClients 10
RequireValidShell off
# użytkownik musi mieć konto shellowe
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
GroupOwner ftp

DenyAll

# ustawienia restrykcji dla katalogów w tym przypadku zakaz zapisywania dla wszystkich

AllowAll

# ustawienia restrykcji dla katalogów w tym przypadku pozwoleniena zapis dla wszystkich
DenyAll DenyAll #koniec edycji użytkownika anonimowego

Serwer ProFTPd posiada o wiele więcej opcji, aczkolwiek wyżej przedstawiona konfiguracja pozwoli w zupełności postawić eftepa z uploadem, downloadem oraz anonimowym dostępem, który będzie w miarę bezpieczny.

 

more...
No comment yet.
Scooped by black_master
Scoop.it!

PHP/Instalacja/Apache

PHP/Instalacja/Apache | Apache\mySQl\FTP\SAMBA Paweł Wilkowski | Scoop.it

Instalacja w systemach Unix/Linux

Kompilacja ze źródeł

Wydajemy polecenia w konsoli: su [enter], hasło administratora

Przechodzimy do katalogu z kodem źródłowym

./configure
make
make install

Pakiety

Serwer Apache oraz inne niezbędne programy można także zainstalować z pakietów dołączonych do Twojej dystrybucji Linuksa, jednak z powodu ich różnorodności nie będziemy w tym podręczniku omawiać szczegółowo instalacji na każdym z nich. Podajemy jedynie ogólne wskazówki, jak przystosować pakiet do uruchamiania przykładów z podręcznika. Bardzo prawdopodobne, że na stronie internetowej twojej dystrybucji znajduje się artykuł opisujący dokładnie instalację zestawu Apache + PHP, dlatego tam też odsyłamy po szczegóły.

Aby zainstalować serwer Apache z pakietu, upewnij się, że twoja dystrybucja go zawiera (pamiętaj, aby wybrać wersję 2.x), a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dla twojego menedżera pakietów. Przeważnie pakiet automatycznie konfiguruje też serwer do pracy. Pliki konfiguracyjne odnajdziesz najczęściej w katalogu /etc/apache, natomiast strony WWW można otwierać z /var/www. Zmienimy sobie ten ostatni katalog tak, aby każdy użytkownik systemu miał na swoim koncie katalog www.

Otwórz plik httpd.conf w katalogu /etc/apache lub, jeśli nie ma w nim za dużo treści, plik apache2.conf w tym samym kataloguZnajdź dyrektywę UserDir i ustaw ją na /home/*/wwwPoniżej znajduje się znacznik <Directory> - ustaw w nim identyczną ścieżkę (konfiguracja katalogu kont)

W ten sposób, jeżeli w swoim katalogu domowym utworzysz katalog WWW, a w nim katalogi dla użytkowników, będziesz mieć do nich dostęp poprzez adres http://localhost/~nazwa_uzytkownika/ (np. folder /home/test/www oraz dostęp przez localhost/~test)

Możesz teraz uruchomić serwer Apache poprzez skrypt startowy demona znajdujący się wraz z innymi (np. w katalogu /etc/rc.d/ albo /etc/init.d/ w zależności od dystrybucji). Pamiętaj, że jest to na razie tylko serwer, do którego wciąż musimy podpiąć PHP. Zajmiemy się tym w następnym rozdziale.

 

 

more...
No comment yet.