Executa aplicacions d'Android al Windows amb BlueStack's. T ... | Android XQT | Scoop.it
Que Android és un sistema operatiu que està a l'alça, no ho pot negar ningú. Els números creixen trimestre darrere trimestre i els usuaris veiem com passen.