Kuntoutus & työelämä
1.7K views | +0 today
Follow
Kuntoutus & työelämä
Ajankohtaista työkyvystä, työhyvinvoinnista, ammatillisesta kuntoutuksesta, tuetusta työllistymisestä ja elinkäisestä oppimisesta...
Curated by Sirpa Tiensuu
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Työhyvinvointi kohenee ulkoillessa - Myös kesken työpäivän kannattaisi piipahtaa luonnossa

Työhyvinvointi kohenee ulkoillessa - Myös kesken työpäivän kannattaisi piipahtaa luonnossa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työpäivän aikainen piipahdus luontoon tuo lisää virtaa ja tuottavuutta työhön, kertoo tuore tutkimus.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uusi digijulkaisu tukee osatyökykyisten työtä ja hyvinvointia - Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus on tuottanut uuden digijulkaisun Osatyökykyisyys työyhteisössä. Tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka? | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
 Työ voi antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan se tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin.Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat h…...
Sirpa Tiensuu's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uusi työkalu auttaa keskustelemaan työssä jatkamisesta, kun eläkeikä lähestyy

Uusi työkalu auttaa keskustelemaan työssä jatkamisesta, kun eläkeikä lähestyy | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Jyväskylän yliopisto ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet kehityskeskustelulomakkeen, jonka avulla työnantaja ja ikääntyvä työntekijä voivat suunnitella työtä eläkeiän lähestyessä ja jopa sen jälkeen.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Työn imu -opas

Työn imu -opas | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työn imu -oppaassa kuvattavat työn voimavarat lisäävät innostusta työhön – kaikkien työn harmienkin keskellä.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työnimu
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Nuori, onko tulevaisuuden suunnittelu yksin raskasta? Tutustu NUOTTI-valmennukseen!

Nuori, onko tulevaisuuden suunnittelu yksin raskasta? Tutustu NUOTTI-valmennukseen! | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Oletko 16–30-vuotias nuori, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa? Jos voimavarasi ovat vähissä ja tulevaisuuden suunnittelu tuntuu vaikealta, NUOTTI-valmennus voi olla sinua varten.
Sirpa Tiensuu's insight:
#opiskelu #työpaikka
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Nuori työntekijä haluaa palautetta ja kannustavan työyhteisön

Nuori työntekijä haluaa palautetta ja kannustavan työyhteisön | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Nuoret työntekijät pitävät tärkeänä kannustavaa työyhteisöä, palautetta sekä sitä, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työelämä
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Elinikäinen oppiminen on henkilöbrändäystä!

Elinikäinen oppiminen on henkilöbrändäystä! | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
  Miten elinikäinen oppiminen eli muuntautumiskyky työelämän tarpeisiin liittyy henkilöbrändiin?…...
Sirpa Tiensuu's insight:
#elinikäinenoppiminen #brändi #henkilöbrändi
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Ratkaisuja työllistymiseen

Ratkaisuja työllistymiseen | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Ratkaisuja työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisten työllistymiseen Tälle sivulle on koottu käynnissä oleva valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön kuvaukset ja tuloksia. Koulutuksella muutokseen – työkykykoordinaattoreita kentälle Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on sovittaa TE- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen niin, että osatyökykyisten henkilön työllistyminen helpottuu. Työkykykoordinaattorikoulutuksia järjestetään kaikkialla Suomessa, jotta työkykykoordinaattoreita saataisiin mahdollisimman moneen organisaatioon ja työpaikkaan. Koulutus on suunnattu osatyökykyisten palveluissa toimiville ammattilaisille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen, TE-palveluiden, koulutuksen, henkilöstöhallinnon, Kelan, työterveyshuollon ja oppilaitosten asiantuntijoille. Koulutus tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden päästä päivittämään tietojaan ja taitojaan sekä rakentamaan uudenlaisia yhteistyöverkostoja. Koulutus tuo tehokkuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja saumattomuutta palvelujärjestelmään ja luo pohjaa maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Koulutus on ollut erittäin suosittu - kaikki vuoden 2018 kurssit ovat jo täynnä, mutta syksylle 2018 on luvassa lisäkoulutuksia. ​Yhteyshenkilö  Projektipäällikkö Raija Tiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610   Palvelut kuntoon - Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen Osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimintamalleja uudistetaan siten, että osatyökykyiset henkilöt pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin nykyistä tehokkaammin ja yhä useampi työllistyy. Samalla selkiytetään eri toimijoiden vastuunjakoa sekä lainsäädäntöä. Projektin kuudessa alueellisessa kokeiluhankkeessa testataan toimintamalleja, joilla parannetaan osatyökykyisten työtoiminnan ja opintojen jälkeistä työllistymistä sekä osallisuutta tukevaa toimintaa. Projektilla valmistaudutaan vuoteen 2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Lue lisää kokeiluista THL:n sivuilta Yhteyshenkilö Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 303 Polut hoitoon ja kuntoutukseen Projektissa luodaan asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen työkyvyn tuen toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen. Toimintamallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimenpiteet tärkeimpien toimijoiden osalta (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu, työterveyshuolto, Kela, koulutustahot sekä työpaikat). Toimintamalli koskee työssä olevia, työhön palaavia ja töihin pyrkiviä osatyökykyisiä. Toimintamallia kehitetään kuudessa alueellisessa kokeilussa, jotka tukevat sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Kokeiluissa työkyvyn tuen palveluketjut vakiinnutetaan sekä nivotaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. Yksittäisten ja satunnaisten palveluiden sijaan etsitään toimenpiteitä ja palveluja moniammatillisesti. Työkyvyn tuen toimijoiden kesken rakennetaan yhteistyökäytäntöjä. Työpaikkoja tuetaan työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen. Lue lisää kokeiluista THL:n sivuilta Yhteyshenkilö  Ylitarkastaja Ritva Partinen, etunimi.sukunimi@stm,fi, p. 0295 163 330 Osatyökykyisten rekrytointikynnyksen madaltaminen Projektin ensimmäisessä vaiheessa OTE toteutti tutkimushankkeen, jossa selvitettiin työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tutkimuksen tuloksista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista keskustellaan järjestöjen (ml. vammais- ja potilasjärjestöt) kanssa. Keskustelun ja tutkimuksen suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet rekrytointikynnyksen madaltamiseksi. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista mm. alueellisten koulutusten muodossa. Yhteyshenkilö  Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034   Tieto helposti verkosta – tietyoelamaan.fi OSKU-verkkopalvelu sisältää ajantasaista tietoa osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksesta ja ajantasaisesta lainsäädännöstä. Verkkopalvelua kehitetään ja täydennetään palautteen perusteella. Verkkopalvelun kohderyhmiä ovat osatyökykyiset, työkykykoordinaattorit sekä kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä ja osatyökykyisten työllistymisestä. Palvelun ylläpidosta vastaa Kuntoutussäätiö. Yhteyshenkilö Viestintäpäällikkö Timo Korpela, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3128   Kannustinloukkujen purkaminen Projektin ensimmäisessä vaiheessa kolmikantainen työryhmä laati selvityksen osatyökykyisyyteen liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta. Työryhmä esitti ns. lineaarista mallia, joka tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää maksussa olevaa eläkettä portaattomasti. Nyt on tarkoitus aloittaa hallituksen esityksen valmistelu valitun esityksen pohjalta. Lakimuutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2021, jolloin tulorekisteristä saadaan tarvittavat ansiotiedot. Lineaarisen mallin myötä työtulon lisäys kasvattaa kokonaistulon määrää, eikä johda kannustinloukkuihin. Tulokset vaikuttavat siten, että työnteko työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla on aina kannattavaa ja parantaa toimeentuloa, työnantajilla on aiempaa enemmän ja joustavammin työvoimaa tarjolla ja yhteiskunnassa työtulon kokonaismäärä lisääntyy. Yhteyshenkilö Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 183   Vammaisten yrittäjyyden tukeminen Vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estävistä ja edistävistä tekijöistä tehtiin selvitys, jonka pohjalta on avattu keskustelu työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa. Järjestöjen kanssa yhdessä pohditaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä ja yrittäjyyden esteitä poistaa. Tällä hetkellä vammaisilla ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista. Toisaalta TE-toimistolla ja muilla yrityspalveluiden tarjoajilla ei ole riittävästi tietoutta vammaisten yrittäjyyden erityispiirteistä. Yhteyshenkilö  Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034 Työkykyä tukevat hyvät toimintamallit   OTE-kärkihankkeessa levitetään osatyökykyisten työllistymistä tukevia malleja, joita kehitettiin Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa eli Oskussa (2013-2015). Työtä ja työolosuhteita voidaan muokata niin, että vamma tai sairaus ei millään tavalla vaikuta työntekoon. OTE-kärkihankkeessa on tuotettu videoita, joissa ihmiset työnsä ääressä kertovat ratkaisuista, joilla työkyky saadaan täyteen käyttöön. Videot ja niitä täydentävät podcastit ja blogit löydät OSKU - Tie työelämään -verkkopalvelusta: Työkyky käyttöön! ​Yhteyshenkilö  Projektipäällikkö Raija Tiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610
Sirpa Tiensuu's insight:
#työllistyminen #työttömyys
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Terveyden edistäminen työpaikoilla on kaikkien etu. Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki muodostuu viidestä yleisötapahtumasta, jotka järjestetään vuoden 2018 loppusyksystä ja vuoden 2019 alkukeväästä. Tapahtumissa esitellään kiteytykset terveyden edistämisen suosituksista työpaikoille mielenkiintoisten puhujien siivittäminä. Suuremman yleisön tapahtumien lisäksi yrittäjille on luvassa aamukahvitilaisuuksia, joissa keskustellaan terveyden edistämisen suositusten räätälöinnistä omalle yritykselle sopiviksi. Näistä tapahtumista on luvassa lisätietoa syksymmällä. Yleisötapahtumien ilmoittautuminen on nyt auki, tule siis mukaan tutkimusretkelle tärkeän asian äärelle! Tapahtumat koostuvat puheenvuoroista ja työpajoista. Osallistujille tarjotaan myös lounas. Maksuttomat tilaisuudet järjestää Promo@Work –hanke. MARS MATKALLE! TERVEYTTÄ TYÖPAIKOILLE -TUTKIMUSRETKEN YLEISÖTAPAHTUMAT Mars matkalle! -yleisötapahtumia tähdittämään saapuu vaikuttava puhujakaarti. Riku Rantala, Henrik Dettmann, Maaret Kallio, Arman Alizad ja Pamela Tola ovat mukana tukemassa terveyden edistämistä.             KUOPIO Aika: 7.11.2018 klo 8:30 – 13:00 Paikka: Scandic Kuopio Puhujina Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen, työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimusjohtaja Tomi Hussi sekä toimittaja ja televisiosarja Madveturesista tuttu Riku Rantala. TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU!   OULU Aika: 14.11.2018 klo 8:30 – 13:00 Paikka: Ravintola Nallikari Puhujina Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työeläkevakuutusyhtiö Elon kehittämispäällikkö Heidi Tuohimaa-Niemelä sekä Susijengin valmentaja Henrik Dettmann. TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU!     TAMPERE Aika: 28.11.2018 klo 8:30 – 13:00 Paikka: Tampere-talo Puhujina Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Diabetesliiton kehityspäällikkö Sari Koski sekä psykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio. TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU!   HELSINKI Aika: 9.1.2019 klo 08:13:00 Paikka: Musiikkitalo Puhujina Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Jaana Laitinen ja toimittaja sekä televisiopersoona Arman Alizad. TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU!     TURKU Aika: 22.1.2019 klo: 8:30 – 13:00 Paikka: Turun Kaupunginteatteri Puhujina Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Tuula Oksanen sekä televisiopersoona Pamela Tola. TUTUSTU TARKEMMIN JA ILMOITTAUDU!
Sirpa Tiensuu's insight:
#terveyttätyöpaikoille
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Iskikö väsymys taas töissä? Ota avuksi mikrotauko

Iskikö väsymys taas töissä? Ota avuksi mikrotauko | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Mikrotauko on lyhyt hetki, jonka aikana irrotaudutaan työstä. Nopea lepohetki aivoille auttaa palautumaan työkuormituksesta ja jaksamaan entistä paremmin.
Sirpa Tiensuu's insight:
Tekee hyvää työteholle.... #työteho #työtauko
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Mikä on sinun työelämäsi tarkoitus?

Mikä on sinun työelämäsi tarkoitus? | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Mikä motivoi sinua nousemaan joka aamu uuteen työpäivään? Raha motivoi tiettyyn pisteeseen asti, mutta sen jälkeen tarvitaan jotain enemmän.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työmotivaatio
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Neljä viidestä haluaa suunnitella uraansa kokeneemman kanssa – lue mentorointikyselyn kärkitulokset!

Neljä viidestä haluaa suunnitella uraansa kokeneemman kanssa – lue mentorointikyselyn kärkitulokset! | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Suomen Mentorit tutki keväällä 2018 mentoriohjelmaan vuonna 2017 osallistuneiden aktorien ja mentorien kokemuksia mentoroinnista. Mittaamme kyselyllä toiminnan vaikuttavuutta, seuraamme toiminnassa mukana olevien tyytyväisyyttä ja keräämme palautetta toiminnan kehittämiseksi.
Sirpa Tiensuu's insight:
Jokaisella työelämässä olevalla onkin mahdollisuus auttaa nuoria työelämän alussa #työelämä #mentori
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Kartoita oma työkykysi verkkopalvelussamme

Kartoita oma työkykysi verkkopalvelussamme | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Verkkopalvelumme apurin avulla voit kartoittaa omat mahdollisuutesi, kun työkykysi on heikentynyt....
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Miten johdan ihmisiä johtamaan itseään

Miten johdan ihmisiä johtamaan itseään | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Anna-Maija Kuosmanen tarkastelee kolumnissaan johtajan työn merkitystä jatkuvien muutosten pyörteissä.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Esimiehenä työterveysneuvottelussa

Esimiehenä työterveysneuvottelussa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Mitä teet esimiehenä, jos työntekijäsi toimintakyky on alentunut ja hän ei pysty palaamaan työhönsä ilman muutoksia työssä tai työolosuhteissa?
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Ratkaisuja työuraan työterveysneuvotteluilla – tutustu uuteen oppimisohjelmaan

Ratkaisuja työuraan työterveysneuvotteluilla – tutustu uuteen oppimisohjelmaan | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työterveysneuvottelu on työntekijän, hänen esimiehensä ja työterveyshuollon edustajan yhteinen neuvonpito, jota tarvitaan, kun työkyky on heikentynyt.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työterveys
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Paranee vanhetessaan -työhyvinvointiseminaari 7.10. klo 10-17 Helsingissä

Paranee vanhetessaan -työhyvinvointiseminaari 7.10. klo 10-17 Helsingissä | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Onko ikääntyvä työntekijä kallis kuluerä vai arvokas aarre?
Sirpa Tiensuu's insight:
#työelämä, #Ikääntyvätyöntekijä
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Mars matkalle, terveyttä työpaikoille!

Mars matkalle, terveyttä työpaikoille! | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Mitä keinoja käytätte työpaikallanne ja työyhteisössänne terveyden edistämisessä, kun edistätte myös työkykyä? Mitkä ovat teidän voimavarat ja vahvuudet? Otatteko huomioon työn ja ammatin vaatimukset ja vaikutukset?
Sirpa Tiensuu's insight:
#työhyvinvointi
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Toivoa kiireen ja uupumisen keskellä

Toivoa kiireen ja uupumisen keskellä | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Väsymistä ja unettomuutta ilmenee eri ikäisillä eri syistä. Juuri julkistettujen tutkimustulosten mukaan yli puolet suomalaisvanhemmista kokee, että uupuminen ja väsymys ovat vaikuttaneet heidän toiveisiinsa hankkia lisää lapsia.
Sirpa Tiensuu's insight:
#uupumus #työuupumus #työssäjaksaminen
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Virkistyspäivät ovat kivoja, mutta hyvä työilmapiiri syntyy työnteon sujuvuudesta

Virkistyspäivät ovat kivoja, mutta hyvä työilmapiiri syntyy työnteon sujuvuudesta | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Hoitotyössä työilmapiirillä on erityisen suuri merkitys. Jokainen voi tehdä osansa.Tuletko mielelläsi töihin? Onnittelut! Työilmapiiri on silloin todennäköisesti melko hyvällä tolalla.Aina työ ei toki maita, mutta jos töihin meno tuntuu jatkuvasti raskaalta tai jopa pelottavalta, on syytä tehdä...
Sirpa Tiensuu's insight:
#työilmapiiri
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Työhyvinvoinnin ABC •

Työhyvinvoinnin ABC • | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
A Avoimuus ja luottamus Avoin vuorovaikutus ja luottamuksen ilmapiiri vahvistavat hyvinvointia. Ongelmia kyetään käsittelemään ja ratkaisemaan. B Burn out Osaaminen on oman työn sujuvuuden kulmakivi. Onneksi osaamista voi kehittää ja edesauttaa näin työssäjaksamista.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työhyvinvointi
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Elinikäinen oppiminen on uusi musta - Elomedia

Elinikäinen oppiminen on uusi musta - Elomedia | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Jokainen on viime kädessä itse vastuussa siitä, että hänen osaamisensa ei vanhene ja markkina-arvo työmarkkinoilla säilyy. Osaamisen jatkuva kehittäminen on yksilön muutosturva työelämän murroksessa.
Sirpa Tiensuu's insight:
#elinikäinenoppiminen 
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Aikaansaaminen tuo mielihyvää ja energiaa

Aikaansaaminen tuo mielihyvää ja energiaa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Erityispsykologi Satu Pihlaja kertoo lehtemme artikkelissa, miten omaa aikaansaamistaan voi tehostaa tavoitteita asettamalla, suunnitelmia tekemällä, mielentilaansa ja mielikuviinsa vaikuttamalla.
Sirpa Tiensuu's insight:
Ihminen muuttuu luovaksi, kun hänellä on tavoite. 
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Vinkit lomalta lomalta töihin palaamiseen - Ilmarinen

Vinkit lomalta lomalta töihin palaamiseen - Ilmarinen | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Veikö törmäys arkeen voimat? Ilmarisen työkykyasiantuntija Kati Huoposen vinkeillä palaat sujuvasti takaisin töihin.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työelämä #lomaltapaluu
more...
No comment yet.