Kuntoutus & työelämä
1.7K views | +0 today
Follow
Kuntoutus & työelämä
Ajankohtaista työkyvystä, työhyvinvoinnista, ammatillisesta kuntoutuksesta, tuetusta työllistymisestä ja elinkäisestä oppimisesta...
Curated by Sirpa Tiensuu
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Luetuimmat jutut 2018: Johtaminen, työuupumus ja ajanhallinta kiinnostivat

Luetuimmat jutut 2018: Johtaminen, työuupumus ja ajanhallinta kiinnostivat | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Miten osoittaa arvostusta? Mitä eroa on stressillä ja työuupumuksella? Kuluuko työaikasi ylimääräiseen puuhasteluun? Nämä aiheet olivat viime vuoden kymmenen luetuimman juttumme joukossa.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Tutkimus: Työpaikkakiusaaminen saattaa altistaa sydänsairauksille | Yle Uutiset | yle.fi

Tutkimus: Työpaikkakiusaaminen saattaa altistaa sydänsairauksille | Yle Uutiset | yle.fi | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työpaikallaan kiusaamisen kohteeksi joutuneet sairastuivat noin 60 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, joita ei ollut kiusattu.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työelämä
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Kuntoutuslääkäri: Työeläkelaitokset tekevät harkitsemattomia päätöksiä työttömille – "Lääkäreillä ei ole tarpeeksi osaamista"

Kuntoutuslääkäri: Työeläkelaitokset tekevät harkitsemattomia päätöksiä työttömille – "Lääkäreillä ei ole tarpeeksi osaamista" | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Tuore raportti kertoo, että työttömän työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään lähes 90 prosenttia, työssäkäyvän hakemuksista vain 30 prosenttia. Työ- ja toimintakykyä sekä työelämäosallisuutta tukevia palveluita tarvitsevia henkilöitä ei tunnisteta riittävän hyvin, joten osa jää palvelujen...
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Osatyökykyisille apua Työkykykeskuksista ja Työmarkkinatorilta? Katso 9 keinoa työpaikkojen löytämiseksi | Yle Uutiset | yle.fi

Osatyökykyisille apua Työkykykeskuksista ja Työmarkkinatorilta? Katso 9 keinoa työpaikkojen löytämiseksi | Yle Uutiset | yle.fi | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Selvityshenkilöt esittävät osatyökyisten auttamiseksi työkykyohjelmaa. Arviolta noin 16 000 pitkäaikaistyöttömän työkykyä voitaisiin kohentaa.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työkyky
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Aivoterveys unohtuu työelämässä /

Aivoterveys unohtuu työelämässä / | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Aivoterveys unohtuu työelämässä Suomalainen työelämä laittaa aivot koville, sillä se on usein yhtä tehtävästä toiseen hyppimistä ja jatkuvia keskeytyksiä.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

On olemassa yksi syy yli kaiken, mikä estää työntekijöitä oppimasta ja kehittymästä työssään

On olemassa yksi syy yli kaiken, mikä estää työntekijöitä oppimasta ja kehittymästä työssään | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työelämän hektisyys syö aikaa työntekijöiden oppimiselta, ja laskee lopulta motivaatiota.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Blogikirjoitus: Konkarilääkärin havaintoja – ihmisten johtamisesta, ihmiskäsityksestä ja vähän muustakin - Keva

Blogikirjoitus: Konkarilääkärin havaintoja – ihmisten johtamisesta, ihmiskäsityksestä ja vähän muustakin - Keva | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Ihmisten johtaminen onnistuu parhaiten, kun osaa johtaa itseään. Ihmiskäsitys taas rakentaa johtajuuttamme. Oletko sinä koskaan pysähtynyt miettimään omaa ihmiskäsitystäsi?
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Pinnalla: Työelämän kehittämishankkeista vaikuttavia tuloksia - TELA

Pinnalla: Työelämän kehittämishankkeista vaikuttavia tuloksia - TELA | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Keva tukee tänä vuonna kuuttatoista työnantaja-asiakkaidensa toteuttamaa työelämän kehittämishanketta. Kehittämisraha on kilpailtua ja sitä myönnettiin yhteensä 400 000 euroa hankkeille, joilla turvataan työkykyä onnistuneella muutosjohtamisella. Hankkeet käynnistyvät pääosin syksyn 2018 aikana. Miksi työeläkevakuuttajan on tärkeää tukea työelämän kehittämishankkeita, työelämäpalvelujen johtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki Kevasta? Työkyvyttömyyden kustannukset ovat vuosittain julkisella sektorilla noin 3 miljardia euroa. Tavoitteenamme on, että työnantaja-asiakkaamme vahvistavat henkilöstönsä työkykyä pitkäjänteisesti ja ennakoivasti, mikä lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta julkisella sektorilla. Näin toimien kustannuksia voidaan vähentää merkittävästi ja eläkkeiden rahoitus on entistä kestävämpää. Mitä nyt alkaneissa hankkeissa kehitetään? Kehittämishankkeiden tavoitteista nousevat erityisesti esille työkyvyn turvaaminen muutoskyvykkyyttä vahvistamalla sekä esimiestyön johtamisosaamista ja käytäntöjä kehittämällä ja yhtenäistämällä. Kehittämisen kohteina ovat myös robotiikan hyödyntäminen, kognitiivisen ergonomian kehittäminen ja henkilöstöhallinnon rooli muutoksen tukijana. Hankkeiden teemat kuvaavat hyvin työelämässä tapahtuvan muutoksen moninaisuutta ja kompleksisuutta. Työkyvyn edistämisen ja ennakoinnin haasteet tulevat monelta suunnalta. Kun työkyvyttömyyden riskejä halutaan pienentää, keskeistä on edistää työkykyä ja sitä vahvistavia tekijöitä yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan tasoilla. Digitalisaatio, robotiikka ja datan hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Tämä näkökulma on hankkeissa jo nyt esillä jossain määrin, ja tulevaisuudessa varmasti entistä vahvemmin. Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita työpaikoilla on työntekijöiden osaamisen ja työelämän laadun kehittämisessä? Suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä, vuorovaikutuksessa ihmisten kesken, joten mahdollisuuksia oppimiseen työpaikoilla on valtavan paljon. Osaamisen kehittymistä työssä tunnistetaan ja tunnustetaan pääsääntöisesti aika heikosti ja siitä puuttuu systemaattisuus. Haasteita on vuorovaikutustaidoissa, osaamisen sanoittamisessa ja jakamisessa, jossa mahdollistetaan yksilöiden ja yhteisön oppimista. Osaamisen kehittäminen mielletään edelleen liian usein pääasiassa formaaliksi koulutukseksi ja näkökulmana on yksilön oppiminen. Kyvykkyydessä johtaa osaamista on paljon kehitettävää työpaikoilla. Pääosin se ei ole strategisesti johdettua. Keskeistä on nivoa yhteen yksilöiden ja koko yhteisön oppiminen. Kehittämistyön on oltava tavoitteellista, systemaattista ja moninaisesti erilaisia oppimismenetelmiä hyödyntävää. Yhteisöllistä oppimista vauhdittavia tekijöitä ovat luottamukseen, avoimuuteen ja jatkuvaan uudistumiseen perustuva toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmä, rakenteet ja prosessit. Ihmisten oma motivaatio on edellytyksenä osaamisen kehittämiseen vaikuttavasti. Nykyisessä työelämässä osaamisen kehittäminen ei ole enää valinnaista. Työkyvyn ylläpidon ehtona on jatkuva uudistumiskyky. Millaisia tuloksia aiempien vuosien kehittämishankkeista on saatu? Työelämän kehittämisraha on ollut kunnan ja kirkon alojen työnantaja-asiakkaidemme haettavissa vuodesta 2016 alkaen kohdennetusti tietyn teeman ympärille. Aiempina vuosina teemoina ovat olleet työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen (2016) ja muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa (2017). Kehittämishankkeet kestävät pääsääntöisesti 1-2 vuotta, joten raportit hankkeiden tuloksista olemme saaneet kattavasti vasta vuonna 2016 rahoitetuista hankkeista. Vuoden 2016 rahoituskierroksella useampi hanke suuntautui kehittämään osatyökykyisen työssä jatkamista. Näkökulmat vaihtelivat kustannusvertailusta ja -vaikuttavuudesta, johtamisen, toimintamuotojen ja työurien kehittämiseen. Konkreettisia tuloksia olivat esimerkiksi neljän eri osatyökyvyn tuen muodon kustannusvertailu ja laskentamallin kustannusvertailu. Lisäksi hankkeiden tuloksina syntyi muun muassa toimintamalleja ja työkaluja työpaikkojen haittakuormitustekijöiden poistamiseen, terveystarkastusten prosessien kehittämiseen, työyhteisön moninaisuuden tunnistamiseen, varhaisen tuen keskustelun vaikuttavuuden lisäämiseen ja korvaavaan työhön. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään laajasti työelämän kehittämisessä.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei ratkaista työelämän murrokseen liittyviä työkykyhaasteita

Ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei ratkaista työelämän murrokseen liittyviä työkykyhaasteita | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei ratkaista kaikkia työkykyyn liittyviä ongelmia: ovatko juurisyyt terveydellisiä vai liittyvätkö ne enemmän osaamishaasteisiin ja ehkä motivaatioon?...
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Kartoita oma työkykysi verkkopalvelussamme

Kartoita oma työkykysi verkkopalvelussamme | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Verkkopalvelumme apurin avulla voit kartoittaa omat mahdollisuutesi, kun työkykysi on heikentynyt....
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Miten johdan ihmisiä johtamaan itseään

Miten johdan ihmisiä johtamaan itseään | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Anna-Maija Kuosmanen tarkastelee kolumnissaan johtajan työn merkitystä jatkuvien muutosten pyörteissä.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Esimiehenä työterveysneuvottelussa

Esimiehenä työterveysneuvottelussa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Mitä teet esimiehenä, jos työntekijäsi toimintakyky on alentunut ja hän ei pysty palaamaan työhönsä ilman muutoksia työssä tai työolosuhteissa?
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Ratkaisuja työuraan työterveysneuvotteluilla – tutustu uuteen oppimisohjelmaan

Ratkaisuja työuraan työterveysneuvotteluilla – tutustu uuteen oppimisohjelmaan | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työterveysneuvottelu on työntekijän, hänen esimiehensä ja työterveyshuollon edustajan yhteinen neuvonpito, jota tarvitaan, kun työkyky on heikentynyt.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työterveys
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

10 työelämän uudenvuodenlupausta, jotka kannattaa tehdä

10 työelämän uudenvuodenlupausta, jotka kannattaa tehdä | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Moni uudenvuodenlupaus ei pidä, mutta nämä kymmenen lupausta kannattaa tehdä työelämässä vuodelle 2019. Lue yrityskirjailija Henrietta Aarnikoivun vinkit.
Sirpa Tiensuu's insight:
#työelämä
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Hyvän työkyvyn avaimet löytyvät moniosaavasta verkostosta

Hyvän työkyvyn avaimet löytyvät moniosaavasta verkostosta | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työkyvyttömyysriskien tunnistaminen on entistä tärkeämpää. Veritaksen Työkykyjohtamisen ABC -koulutuksesta saat eväät työkyvyn johtamiseen pk-yrityksissä.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Nuorten eläkeläisten määrä kasvoi – "Kansaneläke alkaa olla vanhentunut termi"

Nuorten eläkeläisten määrä kasvoi – "Kansaneläke alkaa olla vanhentunut termi" | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Täyden kansaneläkkeen saajien määrä kasvoi viime vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Omat vahvuutensa tunnistava työntekijä löytää uusia uria työtaipaleella - Elomedia

Omat vahvuutensa tunnistava työntekijä löytää uusia uria työtaipaleella - Elomedia | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Työntekijän motivaation ja osaamisen kehittäminen tukee työkykyä ja työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö ja ikäjohtamisen asiantuntija Marjo Wallin kertoo Työuran uurtaja ® -valmennuksesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Blogikirjoitus: Mitähän jännää tapahtuu, jos teenkin näin? - Keva

Blogikirjoitus: Mitähän jännää tapahtuu, jos teenkin näin? - Keva | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Uteliaalle uusi työkalu on kuin joululahja lapselle: sillä ryhdytään innolla leikkimään eikä aina suinkaan sillä tavalla kuin lelun suunnittelija on kuvitellut.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
”Kenelle tahansa kaverille ei voi kilauttaa kolmelta yöllä, kun kriisi yllättää. Yrityksen kannattaa rakentaa verkostojaan jo hyvinä aikoina”, sanoo Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina

Toimintaterapeutit työttömien toimijuuden vahvistajina | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
BusinessOulun työllisyyspalveluiden kolmessa kehittämishankkeessa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt toimintaterapeutteja oululaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen eri vaiheissa. Toimintaterapeutin työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen,...
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uusi suositus nuoren toimintakyvyn arviointiin - Ajankohtaista yhteistyökumppaneille

Suositus auttaa arvioimaan nuoren toimintakykyä tilanteessa, jossa nuori on hakeutumassa Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa.. Ajankohtaista tietoa Kelan yhteistyökumppaneille.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Työhyvinvointi kohenee ulkoillessa - Myös kesken työpäivän kannattaisi piipahtaa luonnossa

Työhyvinvointi kohenee ulkoillessa - Myös kesken työpäivän kannattaisi piipahtaa luonnossa | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti työhyvinvointia. Työpäivän aikainen piipahdus luontoon tuo lisää virtaa ja tuottavuutta työhön, kertoo tuore tutkimus.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uusi digijulkaisu tukee osatyökykyisten työtä ja hyvinvointia - Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus on tuottanut uuden digijulkaisun Osatyökykyisyys työyhteisössä. Tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa.
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka? | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
 Työ voi antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan se tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin.Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat h…...
Sirpa Tiensuu's insight:
Share your insight
more...
No comment yet.
Scooped by Sirpa Tiensuu
Scoop.it!

Uusi työkalu auttaa keskustelemaan työssä jatkamisesta, kun eläkeikä lähestyy

Uusi työkalu auttaa keskustelemaan työssä jatkamisesta, kun eläkeikä lähestyy | Kuntoutus & työelämä | Scoop.it
Jyväskylän yliopisto ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet kehityskeskustelulomakkeen, jonka avulla työnantaja ja ikääntyvä työntekijä voivat suunnitella työtä eläkeiän lähestyessä ja jopa sen jälkeen.
more...
No comment yet.