White Denim - 4/17 Pontiac, MI

Ty Segall - 5/11 Detroit

 

Gotye's coming to Ypsilanti, but ew.


Via Katie Kane