Glossarissimo!
197.8K views | +2 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: shunga | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: shunga | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) - Neue Wörter vom 19.1.2015 | wortwarte.de

(DE) - Neue Wörter vom 19.1.2015 | wortwarte.de | Glossarissimo! | Scoop.it
Heute servieren wir Ihnen 8 neue Wörter:
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) (PDF) - Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice in 17 languages | ENWHP

(MULTI) (PDF) - Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice in 17 languages | ENWHP | Glossarissimo! | Scoop.it

Since chronic illnesses exist in a wide variety and their impact is highly individualized, there is no such thing as a one-size-fits-all-approach. Nevertheless, a range of practical solutions can be developed.

The good practice guidelines are addressed to employers and managers in a European brochure proposing a step-by-step approach, on how to support employees with a chronic illness who still have a valuable contribution to make to the European workforce.

The guide is called "Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice", is easy to read and ..."

more...
Estelblau's curator insight, January 22, 2015 4:11 PM

Via @glossarissimo

Scoop.it!

(EN) - Shale Gas Glossary | shalegas-europe.eu

(EN) - Shale Gas Glossary | shalegas-europe.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"More options:

 • Introduction to Shale Gas
 • Shale Gas: Frequently Asked Questions
 • Shale Gas Glossary"
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - Glossary of Dental Terms | perfectsmile-dental.com

(EN) - Glossary of Dental Terms | perfectsmile-dental.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"A detailed list of dental terms. A to Z dictionary gives definition of various dental terminology, conditions & procedures for general and cosmetic dentistry."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(TOOL) (ES) - Evaluación de la Calidad de la Traducción : Monográfico | Blog de Traducción e Interpretación de la biblioteca de la USAL

(TOOL) (ES) - Evaluación de la Calidad de la Traducción : Monográfico | Blog de Traducción e Interpretación de la biblioteca de la USAL | Glossarissimo! | Scoop.it

"Monográfico de la lista de distribución InfoTrad sobre
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN
Descargar monográfico
Ver También
Norma de calidad UNE EN-15038:2006: Norma europea de calidad para servicios de traducción."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) - L'antiburocratese: dizionario del parlar chiaro | Zanichelli Dizionari più

(IT) - L'antiburocratese: dizionario del parlar chiaro | Zanichelli Dizionari più | Glossarissimo! | Scoop.it

"Dizionario del parlar chiaro: la nuova rubrica dell’Osservatorio di Lingua Italiana che analizza esempi di italiano burocratico proponendone una riscrittura chiara, comprensibile, elegante. Perché parlar chiaro è un dovere morale."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(DE) - Neue Wörter vom 18.1.2015 | wortwarte.de

(DE) - Neue Wörter vom 18.1.2015 | wortwarte.de | Glossarissimo! | Scoop.it
Heute servieren wir Ihnen 8 neue Wörter:
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SK) (PDF) - ADR 2013: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste | telecom.gov.sk

(SK) (PDF) - ADR 2013: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste | telecom.gov.sk | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR 2013 - zapracované zmeny, doplnky a opravy:

Revidované zväzky dohody ADR 2013 (ADR zväzok I a zväzok II) publikované na tejto stránke obsahujú zapracované zmeny a úpravy vrátane corrigenda 1 publikovaného na internetovej stránke www.unece.org

ADR zväzok I (.pdf)

ADR zväzok II (.pdf)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (DOC) - ADR 2013: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí | mdcr.cz

(CS) (DOC) - ADR 2013: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí | mdcr.cz | Glossarissimo! | Scoop.it

"01_Titul a Obsah ADR 2013

02_ADR 2013 Část 1
03_ADR 2013 Část 2
04_ADR 2013 Část 3
05_ADR 2013 Část 3 - tab. 3.2 A
06_ADR 2013 Část 3
07_ADR 2013 Část 3 - tab.3.2 B
08_ADR 2013 Část 3
09_ADR 2013 Část 4
10_ADR 2013 Část 5
11_ADR 2013 Část 6
12_ADR 2013 Část 7
13_ADR 2013 Část 8
14_ADR 2013 Část 9

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NL) (PDF) - ADR: Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg | EMIS

(NL) (PDF) - ADR: Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg | EMIS | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(NO) (PDF) - ADR/RID Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

"Denne boken inneholder ”Forskrift om landtransport av farlig gods”. Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. Resten av forskriften (del 1-9) er felles for hele EØS området og gjelder også i Norge. Forskriftens del 1-9, ”ADR”, er DSBs oversettelse av vedlegg A og B til ADR-avtalen som Norge har undertegnet, og som Norge via EUs direktiv 2008/68 og EØS avtalen, er forpliktet til å implementere i norsk rett. Forskriftens del 1-7, ”RID” er DSBs oversettelse av vedlegg C (RID) til COTIF-avtalen som Norge har undertegnet, og som Norge via EUs direktiv 2008/68 og EØS avtalen, er forpliktet til å implementere i norsk ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 1323 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(RO) (PDF) - ADR 2013: Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase | Autoritatea Rutieră Română

(RO) (PDF) - ADR 2013: Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase | Autoritatea Rutieră Română | Glossarissimo! | Scoop.it

"Transportul rutier al mărfurilor periculoase, ca şi cel realizat pe calea ferată, căile navigabile interioare, precum şi transportul maritim şi aerian, sunt reglementate prin acorduri internaţionale, reglementări ale Uniunii Europene, precum şi prin legislaţia națională.

Transportul mărfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni, pe cât posibil, accidentele şi daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor de transport sau bunurilor.
Expedierea mărfurilor periculoase trebuie efectuată numai după o clasificare şi ambalare adecvate.

Regulamentul tip al ONU armonizează reglementările diferitelor moduri de transport într-un sistem de clasificare în care fiecare substanţă sau obiect periculos în parte este atribuit unei anumite clase, în conformitate cu tipul de pericol pe care îl prezintă substanţa.

Transportul – intern şi internaţional – rutier al mărfurilor periculoase se realizează în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase – ADR.
ADR stabileşte dispoziţiile aplicabile în vederea clasificării, ambalării, marcării, etichetării mărfurilor periculoase. Acesta include, de asemenea, prescripţii specifice privind vehiculul sau cisterna utilizat/ă, precum şi prevederi referitoare la modul în care trebuie desfăşurate operațiunile de încărcare, umplere, descărcare etc.

Volumele I şi II ale ADR 2013 (precum și edițiile anterioare) în limba română sunt disponibile.

Edițiile în limbile engleză, franceză și rusă ale ADR pot fi de asemenea consultate pe site-ul UNECE.

Grupa de ambalare şi clasa impun, împreună, modul în care trebuie realizate: ambalarea (inclusiv ambalajele interioare şi exterioare), materialele adecvate din care trebuie să fie realizate ambalajele, mărcile şi etichetele care trebuie aplicate pe acestea, precum şi celelalte dispoziţii prevăzute pentru desfăşurarea transportului mărfurilor periculoase în condiţii de siguranţă, securitate şi legalitate."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(PT) (PDF) - ADR 2013: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada | imtt.pt

(PT) (PDF) - ADR 2013: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada | imtt.pt | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR 2013: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.

É possível consultar e guardar os ficheiros (em formato pdf) correspondentes às diferentes Partes do ADR 2013 (versão portuguesa)

Parte 1 - Disposições gerais

Parte 2 - Classificação

Parte 3 - Lista das mercadorias perigosas, disposições especiais e isenções relativas às quantidades limitadas e às quantidades exceptuadas

Parte 4 - Disposições relativas à utilização das embalagens e das cisternas

Parte 5 - Procedimentos de expedição

Parte 6 - Prescrições relativas à construção das embalagens, dos grandes recipientes para granel (GRG), das grandes embalagens e das cisternas e aos ensaios a que devem ser submetidos

Parte 7 - Disposições relativas às condições de transporte, carga, descarga e manuseamento

Parte 8 - Prescrições relativas à tripulação, ao equipamento, à operação e à documentação dos veículos

Parte 9 - Prescrições relativas à construção e aprovação dos veículos"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: microcrèdit | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: microcrèdit | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (PDF) - MIDDLE EASTERN DANCE & MUSIC GLOSSARY OF TERMS | Keti Sharif

"Belly Dance Glossary - MIDDLE EASTERN DANCE & MUSIC GLOSSARY OF TERMS by Keti Sharif"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 8 pages

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) - GLOSSARY OF HYPNOTHERAPY TERMS | Jeff Turner

(EN) - GLOSSARY OF HYPNOTHERAPY TERMS | Jeff Turner | Glossarissimo! | Scoop.it

"Definition of terms used in hypnotherapy and NLP.

When I am working with clients I may slip into technical jargon from time to time. Although I make every effort to explain any terms I use, some of them may escape my attention due to familiarity.

Here is a list of terms that might be commonly used during hypnotherapy sessions, the teaching of hypnosis and hypnotic techniques, or when using NLP processes. While they are terms I might use fairly frequently they are not exclusive to hypnosis or hypnotherapy.

Note to clients and students: I am always happy to explain any terms or processes to my clients, and I do my best to do so. If at any time I use a term you are unfamiliar with, whether it is on this list or not, or if you have any questions or concerns at any time, please ask..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(RU) (PDF) - ADR 2013: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) | UNECE

(RU) (PDF) - ADR 2013: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) | UNECE | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR 2013 (files)
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2013 года

Авторское право © Организация Объединенных Наций, 2012 год
Все права сохраняются

Исправление 3
PDF
Том I
Содержание, Предисловие, Соглашение и Протокол о подписании
PDF
Часть 1
PDF
Часть 2
PDF
Часть 3 Глава 3.1 и Глава 3.2 (Таблица А)
PDF
Часть 3 Глава 3.2 (Таблица B)
PDF
Том II
Часть 3 (Глава 3.3, Глава 3.4 и Глава 3.5)
и Части 4-9"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (PDF) - ADR 2013 : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route | UNECE

(FR) (PDF) - ADR 2013 : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route | UNECE | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR 2013 (files)
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

Consulter et télécharger le texte intégral de l'ADR en vigueur le 1er janvier 2013 tel que publié (ces fichiers pdf contiennent des signets pour parcourir les différents parties et chapitres):
PDF
Rectificatif 4
PDF
Rectificatif 3
PDF
Rectificatif 2
PDF
Volume I:
Accord et Protocole de signature; Annexe A: Parties 1 et 2, Partie 3 (Chapitres 3.1 et 3.2, Liste des marchandises dangereuses et index alphabétique)
PDF
Volume II
Annexe A: Partie 3 (Chapitres 3.3 à 3.5), Parties 4 à 7; Annexe B: Parties 8 et 9"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN) (PDF) - ADR 2013: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road | UNECE

(EN) (PDF) - ADR 2013: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road | UNECE | Glossarissimo! | Scoop.it

"ADR 2013 (files)
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR applicable as from 1 January 2013

View and download the full text of the ADR applicable as from 1 January 2013 as published (these pdf files contain bookmarks for browsing through the different parts and chapters):
PDF
Corrigendum 4
PDF
Corrigendum 3
PDF
Corrigendum 1
PDF
Volume I:
Agreement and Protocol of Signature; Annex A: Parts 1 and 2, Part 3 (Chapters 3.1 and 3.2, Dangerous Goods List and Alphabetical Index)
PDF
Volume II:
Annex A: Part 3 (Chapters 3.3 to 3.5), Parts 4 to 7; Annex B: Parts 8 and 9"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) (PDF) - ADR 2013: traduzione ufficiale in lingua italiana | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(IT) (PDF) - ADR 2013: traduzione ufficiale in lingua italiana | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | Glossarissimo! | Scoop.it

"La traduzione ufficiale in lingua italiana dell'Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose in vigore dal 1 gennaio 2013 ed obbligatorio dal 1 luglio 2013 è stata eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale con il sostegno finanziario della Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea.

Le edizioni in lingue originali pubblicate dall'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) sono disponibili in inglese, francese, russo.

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
Traduzione ufficiale in lingua italiana

- Allegato A - Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi

 • Parte 1 - Disposizioni generali
 • Parte 2 - Classificazione
 • Parte 3 - Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti
 • Parte 4 - Disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
 • Parte 5 - Procedure di spedizione
 • Parte 6 - Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e container per il trasporto alla rinfusa
 • Parte 7 - Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

- Allegato B - Disposizioni relative all'equipaggiamento di trasporto e al trasporto

 • Parte 8 - Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione
 • Parte 9 - Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli"
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(IT) (PDF) - Piccolo glossario sul cartone con sigle internazionali | polyedra.com

"Piccolo glossario sul cartone con sigle internazionali (polyedra.com)"

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 1 page

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: instagramer | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: instagramer | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters