Glossarissimo!
197.6K views | +33 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(MT) - REACH - Ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi - Is-sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol | EU-OSHA

(MT) - REACH - Ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi - Is-sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH tfisser ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi. Bis-sistema unika għar-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi kimiċi, l-informazzjoni dwar ir-riskji maħluqa minn sustanzi u kif għandhom jiġu mmaniġġjati għandha tiġi pprovduta tul il-katina tal-produzzjoni kollha.
REACH jirrikjedi wkoll li kumpaniji jew individwi li jużaw sustanza kimika, jew waħedha jew f’taħlita, matul l-attivitajiet industrijali jew professjonali tagħhom, jgħaddu informazzjoni lill-produtturi tas-sustanzi kimiċi jew lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ECHA . Dawn il-kumpaniji jissejħu utenti downstream. Utenti downstream għandhom rwol ewlieni fl-avvanz tal-użu sigur tas-sustanzi kimiċi billi jiġi implimentat l-użu sigur fuq il-post tagħhom stess u fil-komunikazzjoni ta’ informazzjoni rilevanti kemm lill-fornituri kif ukoll lill-klijenti tagħhom."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MT) - CLP - Klassifikazzjoni, Tikkettar u Imballaġġ ta' sustanzi kimiċi u taħlitiet - Is-sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol | EU-OSHA

(MT) - CLP - Klassifikazzjoni, Tikkettar u Imballaġġ ta' sustanzi kimiċi u taħlitiet - Is-sigurtà u s-saħħa fil-post tax-xogħol | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

CLP - Klassifikazzjoni, Tikkettar u Imballaġġ ta' sustanzi kimiċi u taħlitietIr-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ) jallinja l-leġiżlazzjoni preċedenti tal-UE mal-GHS (Sistema Globalment Armonizzata tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar ta' Sustanzi Kimiċi), sistema tan-Nazzjonijiet Uniti li tidentifika sustanzi kimiċi perikolużi u li tgħarraf lill-utenti dwar dawn il-perikli. Għandu wkoll rabtiet mal-leġiżlazzjoni REACH

  • Regolament (KE) Nru 1272/2008 
  • Leġiżlazzjoni REACH
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA

(CS) (EL) (EN) (FI) (HU) (LT) (LV) (MT) (SK) (PDF) - E-fact 62 - Safe maintenance: working with contractors and subcontractors | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it
Maintenance is a generic term for a variety of tasks carried out in all sectors and all kinds of working environments. Corrective as well as preventive maintenance, is a typical ancillary activity that enterprises outsource by contracting external service providers. Depending on the work environment and activity performed, maintenance workers are exposed to a variety of hazards and risk factors. Some of these risk factors affect the health of workers mainly in the long term, while others are the cause of work accidents.
Stefano KaliFire's insight:

Languages:CS | EL | EN | FI | HU | LT | LV | MT | SK

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MT) (PDF) - Gwida għall-Kampanja — Inqas Stress għal iktar Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol | healthy-workplaces.eu

(MT) (PDF) - Gwida għall-Kampanja — Inqas Stress għal iktar Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Il-kompitu ewlieni tal-kampanja għall-2014-15, ‘Inqas stress għal iktar saħħa fuq ix-xogħol’,huwa li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-istress u r-riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol u li l-impjegati, il-maniġers u l-ħaddiema u r-rappreżentanti jitħeġġu biex jaħdmu flimkien biex inaqqsu dawk ir-riskji.

Il-Gwida tal-Kampanja tippreżenta l-prinċipji u l-miri ewlenin tal-kampanja. Tinkludi definizzjonijiet tal-istress u r-riskji psikosoċjali, u fiha fatti u figuri utli biex jgħinuk fl-attivitajiet tiegħek ta' tqajjim ta' sensibilizzazzjoni."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MT) - Il-Leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sikurezza — Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol | EU-OSHA

(MT) - Il-Leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sikurezza — Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Abbażi tal-Artikolu 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (eks Artikolu 137 TKE) ġew adottati firxa wiesgħa ta’ miżuri Komunitarji fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Id-Direttivi Ewropej huma vinkolanti legalment u jridu jiġu trasposti f’liġijiet nazzjonali mill-Istati Membri."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SK)-(SL)-(MT)-(CS) - Temporary agents selection procedure | europa.eu

(SK)-(SL)-(MT)-(CS) - Temporary agents selection procedure | europa.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Temporary agent selection procedures will be held for interpreters for the European Commission's Directorate General for Interpretation for the following languages:


Slovak
Slovene
Maltese
Czech"

Stefano KaliFire's insight:

Deadline for application 15 March

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters