Adnoddau Uwchradd
381 views | +0 today
Follow
Adnoddau Uwchradd
Cyfres o adnoddau...
Curated by NGfL Cymru
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by NGfL Cymru from Adnoddau Cynradd
Scoop.it!

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru: Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales.

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru: Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales. | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales.

Via NGfL Cymru
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADCDF - Pwy sy’n penderfynu beth?

ADCDF - Pwy sy’n penderfynu beth? | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Beth sydd yn cysylltu eich Cyngor Lleol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd y DU a Senedd Ewrop? Mae’r pedwar corff yma yn gwneud penderfyniadau pwysig ar eich rhan.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu Rygbi

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu Rygbi | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Mae’r adnodd dysgu hwn yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau a’r technegau sy’n rhan o gêm rygbi.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GREFYDDOL - Beth yw ystyr bod yn fod dynol/ymwybodol yn eich tyb chi?

ADDYSG GREFYDDOL - Beth yw ystyr bod yn fod dynol/ymwybodol yn eich tyb chi? | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Casgliad o adnoddau sydd yn archwilio’r syniadau of fod yn ymwybodol.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GREFYDDOL - Chwilio am Ystyr

ADDYSG GREFYDDOL - Chwilio am Ystyr | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Adnoddau ar gyfer addysgu Astudiaethau Crefyddol CBAC, Manyleb B, Opsiwn A Crefydd a Materion yn ymwneud â Bywyd.Mae’r adnoddau yn rhoi sylw i faterion crefyddol a gwyddonol o ran y cread a chyfrifoldeb dyn am warchod yr amgylchedd.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GREFYDDOL - Athroniaeth Crefydd

ADDYSG GREFYDDOL - Athroniaeth Crefydd | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it

Adnoddau addysgu i gefnogi uned RS3 PHIL: Astudio Athroniaeth Crefydd manyleb A2 CBAC. Mae’r deunyddiau yn ymdrin yn benodol ag agweddau o Destun 1 " A yw ffydd grefyddol yn rhesymol?" a hynny yn benodol o ran datguddiad, ffydd a rheswm. Gellir defnyddio’r adnoddau i addysgu’r dosbarth cyfan neu fel deunydd sbardun wrth baratoi traethodau.

more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Astudiaethau busnes - Gweithredu Busnes Llwyddiannus

Astudiaethau busnes - Gweithredu Busnes Llwyddiannus | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Pum uned o waith i gefnogi addysgu Busnes ar gyfer Lefel 2.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CERDDORIAETH - Gweithgareddau Gwerthuso Cerddoriaeth

CERDDORIAETH - Gweithgareddau Gwerthuso Cerddoriaeth | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Dyma gyfres o bedwar deg o weithgareddau gwerthuso rhyngweithiol ar gyfer eu defnyddio yng Nghyfnod Allweddol 3. Mae’r gweithgareddau wedi ei rhannu i bump adran gwahanol, gyda wyth gweithgaredd ymhob adran...
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CERDDORIAETH - Gwerthuso TGAU

CERDDORIAETH - Gwerthuso TGAU | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Mae hwn yn adnodd strwythuredig gwrando a gwerthuso i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr arholiad TGAU Cerddoriaeth (MUS3).
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CERDDORIAETH - Cerddoriaeth Naxos

CERDDORIAETH - Cerddoriaeth Naxos | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Dyma gyfres o weithgareddau gwerthuso rhyngweithiol ar gyfer eu defnyddio gyda disgyblion sydd yn astudio cwrs galwedigaethol Deall cerddoriaeth (Lefel 2) cwrs BTEC neu ar gyfer adolygu ar gyfer yr arholiad gwrando ar gyfer y papur gwerthuso TGAU...
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CYMRAEG - Storïau Canghennog

CYMRAEG - Storïau Canghennog | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Cyfres o storïau rhyngweithiol sy’n caniatáu i’r darllenydd reoli hynt a helynt y stori.
more...
No comment yet.
Rescooped by NGfL Cymru from Adnoddau Cynradd
Scoop.it!

NGfL Cymru Blog | Development blog for NGfL Cymru GCaD

NGfL Cymru Blog | Development blog for NGfL Cymru GCaD | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu Criced

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu Criced | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Mae’r adnodd dysgu hwn yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau a’r technegau sy’n rhan o’r gêm criced.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu am Bêl Droed

ADDYSG GORFFOROL - Dysgu am Bêl Droed | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Mae’r adnodd dysgu hwn yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau a’r technegau sy’n rhan o bêl droed.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GREFYDDOL - A yw'n deg?

ADDYSG GREFYDDOL - A yw'n deg? | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Deunyddiau addysgu sy'n ategu CBAC Astudiaethau Crefyddol, Manyleb B, Opsiwn A Crefydd a Materion Bywyd. Mae'r deunyddiau'n delio â rhagfarn a gwahaniaethu, cyfoeth, urddas dynol, cydraddoldeb a chyfrifoldeb cymdeithasol.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

ADDYSG GREFYDDOL - Athroniaeth Gristnogol a Moeseg

ADDYSG GREFYDDOL - Athroniaeth Gristnogol a Moeseg | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Pwrpas y deunyddiau yw ategu'r elfen 'Bodolaeth Duw' yn yr adran 'Credoau, Dysgeidiaeth a Ffynonellau' yn Uned 5 o faes llafur TGAU Astudiaethau Crefyddol, Manyleb A.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Astudiaethau busnes - TGCh

Astudiaethau busnes - TGCh | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Mae'r uned addysgu hon yn ysteyried rôl a phwysigrwydd TGCh (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu).
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CELF - Portffolios ac Adnoddau

CELF - Portffolios ac Adnoddau | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Uned ddwyieithog ar gyfer athrawon a disgyblion (TGAU a Safon Uwch) wedi ei rannu i ddwy adran sy’n cynnwys Portffolios ac Adnoddau sydd yma.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CERDDORIAETH - Riff

CERDDORIAETH - Riff | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Dyma adnodd rhyngweithiol ar gyfer datblygu sgiliau cyfansoddi’r dysgwyr, maent yn cael cyfle i gynllunio a datblygu eu cyfansoddiad.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CERDDORIAETH - Cofnodi Rhythm

CERDDORIAETH - Cofnodi Rhythm | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Dyma 20 gweithgaredd ar gyfer nodi rhythm yn gywir. Mae'r ymarferion yn paratoi'r dysgwyr ar gyfer cwestiynau sain glust mewn arholiad cerddoriaeth.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

CYMRAEG - Storïau Safbwynt (CA3)

CYMRAEG - Storïau Safbwynt (CA3) | Adnoddau Uwchradd | Scoop.it
Cyfres o storïau rhyngweithiol sydd yn annog y dysgwyr i ystyried sut y gall stori newid wrth ei dweud o safbwynt cymeriad arall.
more...
No comment yet.