Adnoddau Mathemateg Uwchradd
1.2K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Revision Notes

Revision Notes | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Shared with Dropbox
Rhian Arch Rees's insight:

A set of useful revision notes for pupils.

Could be used as prompts or posters.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Gapminder World

Gapminder World | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Rhian Arch Rees's insight:

Llwyth o ddata defnyddiol ar gyfer Daear, hanes, AG, ABCh a dimensiwn byd eang

 

Lots of useful Data which can be used in Geography, History, RE, PSHE with a world wide dimension

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

BethEMATEG

BethEMATEG | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Adnoddau adolygu mathemateg trwy cyfrwng y Gymraeg! Welsh language Maths revision resources.
Rhian Arch Rees's insight:

Taflenni gwaith a phwerbwyntiau (am ddim) ar gyfer adolygu gwaith CA2, CA3, TGAU Haen Sylfaenol (D-G) ac Haen Uwch (A*-D)

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Percentage Fractions Chains - 10-14 year olds - Topmarks

Percentage Fractions Chains - 10-14 year olds - Topmarks | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
A useful teaching tool for use on an IWB particularly for starter or plenary sessions. Finding percentage values of figures up to four digits. Work on percentages of money, weight, length, numbers and fractions of numbers.
Rhian Arch Rees's insight:

Adnodd gwych i fodelu sut i gyfrif canrannau a ffracsiynau heb gyfrifiannell.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Maths Worksheets

Maths Worksheets | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
maths worksheets- a wide range of worksheets with answers for home or school use
Rhian Arch Rees's insight:

Especially good for problematic basics i.e. worksheets on  time, reading scales and dials, fractions, decimals and percentages.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Interactive Whiteboard Resources For Teachers

Interactive Whiteboard Resources For Teachers | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Rhian Arch Rees's insight:

Adnoddau rhyngweithiol da sy'n cynorthwyo'r dysgu ac yn hybu dealltwriaeth drwy fathemateg gweledol e.e. sgwar cant, graddfeydd cyffredin ac amrywiol, trawsffurfiadau, cyfesurynnau, cymesuredd. Hefyd, ceir heriau i ddatblygu sgiliau resymu.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Figure This! 80 Maths Challenges suitable for KS3 and KS4

Figure This! 80 Maths Challenges suitable for KS3 and KS4 | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Rhian Arch Rees's insight:

80 her mathemategol (gydag atebion) ar gyfer datblygu ymresymu rhifyddol disgyblion CA3 a 4.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Amser - cyfateb digidol ac analog (i'r funud)

Amser - cyfateb digidol ac analog (i'r funud) | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Rhian Arch Rees's insight:

Llusgwch y clociau digidol at y clociau analog cyfatebol

more...
No comment yet.
Rescooped by Rhian Arch Rees from Adnoddau Mathemateg
Scoop.it!

Rhaglenni Gordon's - i'w lawrlwytho am ddim! (neu gellir eu defnyddio ar-lein)

Rhaglenni Gordon's - i'w lawrlwytho am ddim! (neu gellir eu defnyddio ar-lein) | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it

Via Liwsi Harries
Rhian Arch Rees's insight:

Mae nifer o'r rhain ar gael ar CD Ceredigion 2013. Er hynny, dyma gasgliad ychwanegol o raglenni ar gyfer addysgu cysyniadau mathemateg o ddosbarth derbyn hyd at ddiwedd CA3.

 

more...
Liwsi Harries's curator insight, November 3, 2014 4:18 PM

Mae nifer o'r rhaglenni yma ar agel ar CD 2013. Er hynny, dyma gasgliad ychwanegol o raglenni ar gyfer addysgu cysyniadau Mathemateg o ddosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 (a thu hwnt!)

(Bwriedir eu lawrlwytho yn ganolog, a'u dosbarthu maes o law)

Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Adnoddau Mathemateg

Adnoddau Mathemateg | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Adnoddau Mathemateg
Rhian Arch Rees's insight:

Tudalen 'Scoop.it' gan Liwsi Harries,

Athrawes Ymgynghorol Mathemateg a Rhifedd, ALl Ceredigion.

 

A 'Scoop.it' page by Liwsi Harries,  Advisory Teacher for Mathematics and Numeracy/ Ceredigion LA.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

www.m4ths.com - resources for Foundation and Higher Tier GCSE

www.m4ths.com - resources for Foundation and Higher Tier GCSE | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it

Great resources for all topics in both foundation and higher tier

Rhian Arch Rees's insight:

Check these out - especially great for revision

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

ITPs (Interactive Teaching Programs)

ITPs (Interactive Teaching Programs) | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it

Click here to edit the title

Rhian Arch Rees's insight:

Cyfres o raglenni rhyngweithiol sy'n modelu cysyniadau mathemategol mewn ffordd gweledol - gan y Strategaeth Rhifedd Cenedlaethol (NNS) yn Lloegr. Mae'r rhaglen ffracsiynau yn arbennig o effeithiol (mae angen darllen y cyfarwyddiadau yn ofalus).

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Numeracy across the Curriculum

Numeracy across the Curriculum | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Rhian Arch Rees's insight:

Numeracy across the curriculum resources and some good posters - secondary

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

www.m4ths.com - A Level and GCSE Mathematics - Revision

www.m4ths.com - A Level and GCSE Mathematics - Revision | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
GCSE and A Level Maths Revision Help (Mathematics)
Rhian Arch Rees's insight:

Cyfres o glipiau fideo (wedi'u gosod ar Youtube) i helpu disgyblion (ar wahanol lefelau) i adolygu ar gyfer mathemateg TGAU a lefel A e.e. disgyblion yn anelu at A* yn TGAU, disgyblion ffiniol D/C TGAU a.y.y.b.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Transum Mathematics

Transum Mathematics | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Free online interactive resources for Mathematics Teachers.
Rhian Arch Rees's insight:

Gwefan defnyddiol sy'n cynnwys ymarferion, fideos, sbardunau, ipad maths a llawer mwy.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Free Printable Maths Worksheets

Free Printable Maths Worksheets | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Over 21,000 math worksheets for multiplication, addition, fractions, decimals, geometry, measurement and many other math topics.
Rhian Arch Rees's insight:

Taflenni gwaith defnyddiol ar gyfer athrawon mathemateg - pob pwnc a phob agwedd.

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Talking Maths Discussion Mats - Resources - TES

Talking Maths Discussion Mats - Resources - TES | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Could be as a starter or plenary to assess understanding.
As a mixed ab activity to encourage discussion.
As ability grouped activities -different groups have different mats with errors/misconceptions related to their stage of development
End of unit assessment
With a guided group. May relate to understanding but could also be to develop vocab & more confidence with discussing mathematical ideas.
TA intervention to boost groups of pupils based around their own common misconceptions.

found through the glos. maths team
Rhian Arch Rees's insight:

Enghreifftiau Cynradd

more...
No comment yet.
Scooped by Rhian Arch Rees
Scoop.it!

Substitution Grids

Substitution Grids | Adnoddau Mathemateg Uwchradd | Scoop.it
Substitution Grids is a maths starter ideal for use with an interactive whiteboard.
Rhian Arch Rees's insight:

Ymarfer algebra da er mwyn ymarfer 'amnewid'

more...
No comment yet.