http://www.drtal.co.il/ טיפול בריטלין למבוגרים - מהן הפרעות קשב וריכוז, איך באות לידי ביטוי הפרעות קשב וריכוז בקרב מבוגרים, על טיפול תרופתי בהפרעות קשב וריכו...