Accountant in de zorg
27 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Controle topinkomens: normenkader BZK beschikbaar - nba.nl

Controle topinkomens: normenkader BZK beschikbaar - nba.nl | Accountant in de zorg | Scoop.it
Het normenkader WNT is gepubliceerd op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De NBA had minister Plasterk van BZK...
Arjan Bosman's insight:

Het normenkader geeft meer handvaten voor de toepassing en uitleg van de WNT. Het controleprotocol voor accountants geeft daarbij het  normenkader voor de rol van accountants bij het handhaven van de wet.

 

Of de betrokkenheid van accountants bij het handhaven ook leidt tot uitbreiding van de controleplicht van zorginstellingen en zorgorganisaties is nog onduidelijk.  Vooralsnog lijkt het de bedoeling van de wetgever om de accountant bij het handhaven te betrekken in de situaties waar hij op grond van artikel 393 eerste lid BW2 de taak van controle van de jaarrekening heeft. De kosten voor de maatschappij zijn niet te overzien wanneer alle instellingen en organisaties  in de eerstelijns zorg de jaarrekening moeten laten controleren. 

more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Ketenzorg voor zieke ggz-cliënt vertoont gaten - Actueel - Skipr

Ketenzorg voor zieke ggz-cliënt vertoont gaten - Actueel - Skipr | Accountant in de zorg | Scoop.it
Een kwart tot een derde van de ziekenhuizen en ggz-instellingen hebben problemen bij de gezamenlijke zorg voor psychiatrische patiënten met somatische aandoeningen.
Arjan Bosman's insight:

Om te voorkomen dat het dure lacunes blijven heeft de NZa een advies uitgebracht over de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg.  Ook de fianciele huishouding van de keten heeft behoefte aan LEAN en bedrijfsmatig werken. 

more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Eerstelijns kijk aflevering 14 Conclusie - De Eerstelijns

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article. Response: Cheap Bears Jerseys. at Cheap Bears Jerseys on oktober 17, 2013. NFL is genuinely a single of ...
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

19. Eerstelijn krijgt extra vollume voor vernieuwing en substitutie

Ria Stegehuis, directeur zorg Menzis, tijdens het In voor zorg-najaarscongres op 16 december 2013. Eerstelijn krijgt extra vollume voor vernieuwing en substi...
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

(Onterecht) vertrouwen in marktwerking

Vraagtekens bij het onnadenkend gebruik en geloof in de term 'marktwerking'.
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Controle topinkomens: wacht op normenkader BZK - nba.nl

Controle topinkomens: wacht op normenkader BZK - nba.nl | Accountant in de zorg | Scoop.it
De NBA heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) gevraagd om op zeer korte termijn een duidelijk normenkader vast te stellen voor de...
Arjan Bosman's insight:

Het normenkader van de WNT is onvoldoende duidelijk en roept vele vragen op over de reikwijdte en de toepassing. De stringente uitleg van de wet kan ook een op het eerste oog niet vermoed effect hebben: voor alle instellingen en organisaties die publieke middelen besteden wordt de controleplicht van de jaarrekening van kracht.

 

Zo kan de controleplicht  bijvoorbeeld ook gaan gelden voor huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en  zorggroepen die tot nu toe op grond van geen enkele wet- of regelgeving de plicht hebben de jaarrekening door een accountant te laten controleren. Vraagt de geest van de wet  om deze verzwaring van externe controle?

more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Het Houtens Model - YouTube

Presentatie over de Houtense eerstelijnszorg. De samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn, maar ook met de nulde en tweede lijn, worden belicht.
Arjan Bosman's insight:
Mooi voorbeeld van de verdergaande integratie in de eerstelijns zorg en samenwerking van de eerstelijn met de tweede lijn die resulteert in substitutie. Ook op het vlak van eerste en tweedelijns diagnostiek worden stappen ondernomen. Ik heb de indruk dat de werkwijze vooruitloopt op elementen van de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg zoals genoemd in het advies van de NZa.
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Econtrack - Wouter Bos over marktwerking in de zorg

In januari organiseerden Tilec en Tranzo een conferentie met als thema: "Does competition harm solidarity?". Wouter Bos, voorzitter Healtcare KPMG sprak over...
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Met de zorgregistraties maakt het NIVEL het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen in de eerstelijns gezondheidszorg zichtbaar en hoe dit samenhangt met het...
more...
No comment yet.
Scooped by Arjan Bosman
Scoop.it!

Toekomstvisie Huisartenzorg 2022

Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis.Huisartsenzorg ...
more...
No comment yet.