ABro
101 views | +0 today
Follow
ABro
Cynhadledd 10/05/2012
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru:

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru: | ABro | Scoop.it

Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.

 

Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach 2

Pentre Bach 2 | ABro | Scoop.it

Yr ail adnodd yn y gyfres Pentre Bach sy’n cynnwys adnoddau lliwgar ac ysgogol i hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darllenwch am y cymeriadau hen a newydd yn y pentref ac yna defnyddiwch y gweithgareddau rhyngweithiol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cyfres Moi a Twm

Cyfres Moi a Twm | ABro | Scoop.it

Cyfres o storïau am ddau frawd sef Moi a Twm sy’n cynnwys geirfa gyfarwydd â chystrawennau syml addas. Mae yma lyfrau llafar digidol sydd yn cynnwys sain a llyfrau gwaith perthnasol i’w hargraffu i gefnogi’r gwaith gwrando a darllen.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Adnoddau Digidol Moli

Adnoddau Digidol Moli | ABro | Scoop.it

Cyfres o lyfrau lliwgar am Moli a’i brawd a’i chwaer fach. Mae’r llyfrau’n addas ar gyfer dysgwyr iaith gyntaf ac ail iaith sy’n dechrau darllen Cymraeg.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Chwedl Llyn y Fan

Chwedl Llyn y Fan | ABro | Scoop.it

Adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan gyda llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Oes y Tywysogion

Oes y Tywysogion | ABro | Scoop.it

Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol Oes y Tywysogion.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf, dylunio a mathemateg.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tymhorau yn y goedwig

Tymhorau yn y goedwig | ABro | Scoop.it

Pedair stori ryngweithiol, caneuon i’w canu a gweithgareddau yn seiliedig ar y tymhorau.Bydd y plant y cyfarfod â nifer o gymeriadau lliwgar wrth iddynt ddysgu patrymau iaith newydd sy’n ymwneud â newidiadau tymhorol yn y goedwig.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Arfer da - Macsen Wledig

Arfer da - Macsen Wledig | ABro | Scoop.it

Mae’r enghraifft yma o arfer da yn cynnwys clipiau fideo o athrawon yn defnyddio’r deunyddiau yn y dosbarth.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Syniad Da Iawn

Syniad Da Iawn | ABro | Scoop.it

Stori liwgar a digri ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4 gyda chyfres o weithgareddau atodol. Gellir gwrando ar y stori a gwylio’r lluniau cartwn lliwgar cyn mynd ati i gwblhau'r gweithgareddau iaith yn rhyngweithiol, ar y bwrdd gwyn ac ar bapur.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ynys hwyl a sbri

Ynys hwyl a sbri | ABro | Scoop.it

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc. Ceir 3 uned arall tebyg ar gyfer Blwyddyn 1 a 2 sef Salad Ffrwythau, Ogof Arthur, Anifeiliaid yr Arctig.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Dŵr

Dŵr | ABro | Scoop.it

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol sydd yn seiliedig ar gân ac yn cyflwyno geirfa i’r rhai hynny sydd yn dechrau dysgu Cymraeg.

 

Ceir 5 uned arall tebyg ar gyfer Meithrin/Derbyn sy’n datblygu iaith trwy chwarae gan gynnwys Tywydd, Tywod, Tedi, Y Fferm a Teithio.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid | ABro | Scoop.it

Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol y Celtiaid a’r Rhufeiniaid.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio,...

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

E-ddiogelwch

E-ddiogelwch | ABro | Scoop.it

Ymunwch gyda chymeriadau Pentre Bach er mwyn dysgu sut i fod yn ddiogel ar-lein. Bydd y plant yn dysgu am bwysigrwydd gwarchod eu manylion personol a chadw’n ddiogel ar-lein gyda chyfres o weithgareddau lliwgar ac ysgogol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Arfer da - Ogof Arthur

Arfer da - Ogof Arthur | ABro | Scoop.it

Mae’r enghraifft yma o arfer da yn cynnwys clipiau fideo o athrawon yn defnyddio’r deunyddiau yn y dosbarth.

more...
No comment yet.