Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren
441 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

21st century skills xplained [webvideo]

21st century skills xplained [webvideo] | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Don Zuiderman

Utrecht: Don Zuiderman, 2014. - (4:30 min.)
21st century skills worden soms als containerbegrip gebruikt in het onderwijs. In deze video legt ICT docent Don Zuiderman kort en krachtig uit wat er binnen het onderwijs onder verstaan wordt. Belangrijke begrippen hierin zijn: samenwerken; probleemoplossend vermogen; ict-geletterdheid; creativiteit en kritisch denken. Deze vaardigheden zijn nodig omdat onze maatschappij van een industriële naar een netwerk-maatschappij verandert. Leerlingen kunnen hun 21st century skills gebruiken om samen aan opdrachten te werken.

Christianne Hagens's insight:

https://www.youtube.com/watch?v=V9ZwFdyEa5s

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Scholen om van te leren

Scholen om van te leren | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Frans Schouwenburg
Zoetermeer : Kennisnet, 2015. - 160 p.
ISBN 9789077647646

Portretten van acht vernieuwende scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Die willen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Doel van het boek is het onderwijs te inspireren en te laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.
De geportretteerde scholen zijn: De School (hoe organiseer je een adaptieve school), Digitalis (hoe maak je de overstap naar O4NT), Vathorst college (hoe houd je koers als je wilt blijven vernieuwen), De Verwondering (hoe maak je kinderen wereldwijs en ondernemend), De Nieuwste School (hoe maak je een doorstart met vernieuwend onderwijs), Niekee (hoe organiseer je volledig vraaggestuurd onderwijs), Laterna magica (hoe kunnen leerlingen zich merkbaar en meetbaar ontwikkelen) en Innova (hoe haal je het beste uit VMBO'ers).

Christianne Hagens's insight:

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Personaliseren/Documenten/Scholen-om-van-te-leren.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

The learning powered school

The learning powered school | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Guy Claxton, Maryl Chambers, Graham Powell… [et al.]

Bristol : TLO, 2013. – 278 p.

ISBN 9781901219548

Pioneering 21st century education. Beschrijving twee kaders waarmee ‘leer-kracht’ kan worden ontwikkeld. Het eerste is een beeld van wat de krachtige leerling (powerfull learner) is. Het tweede is een routekaart waarmee scholen de kaders kunnen scheppen waarbinnen powerfull learners zich kunnen ontwikkelen. ‘Learning power’ wordt verdeeld in vier domeinen van leren: veerkracht, vindingrijkheid, reflexiviteit en interactie. Dit kader kan gebruikt worden door leraren om na te denken over hoe ze zich kunnen gedragen als 'learning power coaches'.

Christianne Hagens's insight:

Boek in kenniscentrum

Onderwijzen  17210-LEAR

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Wat werkt echt

Wat werkt echt | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

David Mitchell

Huizen: Pica, 2015. – 296 p.

Met reg.

ISBN 9789491806476

De hedendaagse leraar heeft effectieve ondersteuning nodig om het lesgeven in de klas te optimaliseren. Wat echt werkt biedt de leraar 27 evidence based strategieeën die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Van de vele actuele en effectieve strategieeën zijn er 27 geselecteerd die bewezen bijdragen aan beter onderwijzen en beter leren. Van elke strategie wordt een definitie, de theoretische basis en het achterliggende idee gegeven en besproken. Daarnaast worden er nadelen en valkuilen aangegeven. Tot slot volgt er een algehele conclusie en tips voor verder lezen. 

Christianne Hagens's insight:

Boek in kenniscentrum

Onderwijzen  13110-MITC

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Krachtgericht coachen

Krachtgericht coachen | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Fred Korthagen, Ellen Nuijten

Amsterdam : Boom Lemma uitgevers, 2015

ISBN 9789462365452

Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren. Uitleg van een coachingsmethode, die het ‘psychologisch kapitaal’ van mensen optimaal probeert te benutten. Elementen uit verschillende benaderingen worden gecombineerd tot een aanpak die diepgaand leren en effectief functioneren probeert te bevorderen. De essentie daarvan is het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen. De aanpak wordt wetenschappelijk onderbouwd en met voorbeelden en oefeningen geïllustreerd. Het boek is geschreven voor coaches, mentoren, docenten, HR-professionals, pedagogisch en agogisch werkers en andere begeleidingsdeskundigen die de talenten en kwaliteiten van mensen willen versterken. Het boek is ook geschikt voor leidinggevenden die coachend leiding willen geven en voor studenten die opgeleid worden voor één van de genoemde beroepen.

Christianne Hagens's insight:

Boek kenniscentrum

13120-KORT

more...
No comment yet.
Rescooped by Christianne Hagens from Apps in het Onderwijs
Scoop.it!

Apps getest: online samenwerken (en leren) met Trello en Slack | ixperium

Apps getest: online samenwerken (en leren) met Trello en Slack | ixperium | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it
Frank Thuss: "Twee apps die zich richten op online samenwerken: Trello en Slack. En wat blijkt: deze apps lijken ook prima inzetbaar in het onderwijs.
Via Frank Thuss
Christianne Hagens's insight:
(null)
more...
Frank Thuss's curator insight, May 29, 2015 8:58 AM

Een leuke bijkomstigheid van een nieuw project is dat het je de mogelijkheid geeft om weer eens nieuwe tools uit te proberen. Voor een nieuw project zijn we met een werkgroepje twee apps aan het testen die zich richten op online samenwerken: Trello en Slack. En wat blijkt: deze apps lijken ook prima inzetbaar in het onderwijs.

Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Samen duurzaam onderwijs realiseren

Samen duurzaam onderwijs realiseren | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

de inzet van effectieve interventies in Suriname

Henry Ori, Loek Schoenmakers, Tom Vanwing

Tielt : Lannoo, 2015. – 328 p.

Met lit. opg.

ISBN 9789401421447

Bespreking van bouwstenen voor duurzaam onderwijs in Suriname, van beleidsinterventies voor duurzaam onderwijs en toekomstig onderwijsbeleid. De problemen van het Surinaamse onderwijs zijn talrijk: een log overheidsapparaat, te weinig leraren, onvoldoende up-to-date geschoolde professionals, verouderde studieboeken, onderwijsachterstand in het binnenland, grote aantallen zittenblijvers en vroegtijdige schoolverlaters.  Aan de hand van genuanceerde en gelaagde voorstellen brengen de auteurs een model naar voren dat het onderwijs in Suriname over de hele lijn verbetert. Daarbij gaan ze in op het belang van samenwerking en dialoog, participatie van allen in het onderwijs en een verbetering van de ondersteuning en het beleid rond gelijke kansen. Ook meer algemene maatschappelijke problemen, zoals de leeftijdsbepalingen rond de leerplicht, komen aan bod.

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Handboek organisatieontwikkeling

Handboek organisatieontwikkeling | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Bouwstenen voor beter organiseren

Marcel van Marrewijk

Den Haag: Academic Service, 2014. - 304 p. ; 24 cm

ISBN 9789462200715

Geeft inzicht in verandermogelijkheden van de organisatie en de organisatiedynamiek. Aan de hand van het bedrijfskundig raamwerk, de Cubrix, kan onder andere nader worden bepaald welke organisatie-inrichting het meest geschikt is, welke cultuur de ambities van een organisatie stimuleert, welke leiderschapsstijl of strategie het beste werkt en welke vaardigheden en kernkwaliteiten het meest aansluiten. De Cubrix wil een basis bieden om de effectiviteit van organisaties gericht te verbeteren.

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Voorbeeld start gesprek verbindend leiderschap

Een filmpje dat je kunt gebruiken voor reflectie op je eigen leiderschap. Onderdeel van een serie van vier voorbeeldgesprekken. De andere drie filmpjes gaan over autoritair leiderschap, strijdend leiderschap en presentieleiderschap.

Christianne Hagens's insight:

Bron: www.leiderschapsdomeinen.nl

Film presentie leiderschap: https://youtu.be/pxuDnW8UxOg

Film autoritair leiderschap: https://youtu.be/ewpfuROoqMo

Film strijdend leiderschap: https://youtu.be/fEp9xD9RsgY

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Succeslussen en piramides in een lerende school

Succeslussen en piramides in een lerende school | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Bespreking, door Jan Jutten, van een aanpak voor duurzame schoolontwikkeling van Daniel Kim. Als je werkt met 'succeslussen' (i.p.v. succesfactoren) richt je je op het systeem als geheel. Je begint ook hier met het zoeken naar factoren (variabelen) die een rol spelen en welke belangrijk zijn. Maar dan komt het grote verschil: je onderzoekt hoe de factoren elkaar beïnvloeden en welke de hefbomen zijn voor succesvolle interventies. 

Christianne Hagens's insight:

http://wij-leren.nl/ontwikkelen-van-wijsheid.php

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Expansief leren van een schoolorganisatie

Expansief leren van een schoolorganisatie | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Een activiteitstheoretisch model voor de basisschool

Hans Bakker

Assen: Van Gorcum, 2014. – 304 p.

ISBN 9789023252375

Steeds meer scholen gaan sinds de jaren negentig over van PGO, programmagericht onderwijs, naar OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs. OGO honoreert de eigen inbreng van kinderen in het lesprogramma. De overgang van PGO naar OGO vraagt om een omslag in de organisatie. Wil daadwerkelijk aansluiting gevonden kunnen worden bij de theorie van OGO, dan moet het schoolteam bereid zijn een 'lerende organisatie' te worden. De vraag die centraal staat is wat de kenmerken zijn van OGO-scholen als lerende organisatie? Het onderzoek bestaat uit een theorieonderzoek, het vormen van een model en een praktijkonderzoek. Als resultaat van het onderzoek worden vier ontwikkelingsdimensies gegeven die kenmerkend zijn voor OGO-scholen als lerende organisatie. Deze dimensies zijn:

De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers in de school.Een normatieve benadering van goed onderwijs: welke waarden en normen geven we kinderen mee vanuit onze visie- en ideeënontwikkeling?De dynamiek in de ontwikkeling van het totale systeem zien we in de spanningen tussen de structuur en de cultuur van de schoolorganisatie.Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar dynamisch evenwicht om bereikte invoeringsdoelen van het OGO-concept vast te leggen blijkt noodzakelijk voor het invoeren. 

Christianne Hagens's insight:

Boek in Kenniscentrum

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

De wereld der verandering : ontwikkelen van veranderkundig zelfverstaan

De wereld der verandering : ontwikkelen van veranderkundig zelfverstaan | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Jeroen Koppens, Jorn Bruining, Rob Willems

Den Haag : School aan Zet, 2014
Spel voor teams van schoolleiders die willen reflecteren op de wijze waarop zij leiding geven aan veranderingen. Op het spelbord staat een wereldkaart met vijf werelddelen, vernoemd naar de klassieke fasen van een geplande verandering. Door gerichte opdrachten en vragen krijgen deelnemers inzicht in het verloop van veranderprocessen. Doel van het spel is het ontdekken van individuele en gemeenschappelijke leerpunten het ontwikkelen van vertrouwen om leiding te geven aan veranderingsprocessen. Het spel kan worden gebruikt als aanvulling op het ontwikkelmodel ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (po) en het ontwikkelmodel ‘Lerende Organisatie’ (vo) van School aan Zet en kan worden ingezet op school- en bestuursniveau. De verschillende onderdelen kunnen van de website gedownload worden.

Christianne Hagens's insight:

http://www.schoolaanzet.nl/over-school-aan-zet/call-for-proposals/de-wereld-der-verandering-ontwikkelen-van-veranderkundig-zelfverstaan/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Toolkit functioneringsgesprekken

Toolkit functioneringsgesprekken | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Brussel : Politeia, 2011. – 1box

ISBN 9782509004697

Ondersteuning voor een zinvol functioneringsgesprek. De Toolkit geeft concrete tips aan de leidinggevende én aan de medewerkers. Het materiaal in de doos zorgt voor een grondige voorbereiding op een ludieke manier. Als thema werd gekozen voor 'koken'. Elke doos bevat een 'receptenboekje' voor de medewerkers (in tweevoud) en een boekje voor de leidinggevende. In een heldere schrijfstijl worden tips gegeven voor de voorbereiding en voor het voeren van het gesprek zelf: inleiding, verloop, feedback, afspraken, actieplan en ontwikkelplan. Ook verslag en afronding en de opvolging krijgen de nodige aandacht. Doordat beide boekjes elkaars spiegelbeeld vormen, spelen de tips van de leidinggevende en de medewerker op elkaar in. Verder zit er in de Toolkit nog heel wat materiaal dat kan gebruikt worden om de drempel voor het gesprek te verlagen, om moeilijkere onderwerpen bespreekbaar te maken en om de opvolging van het gesprek te garanderen. Het materiaal: - 1 Receptenboekje Leidinggevende (een stap-voor-stap gids om als leidinggevende het gesprek voor te bereiden) - 2 Receptenboekjes Medewerker (een stap-voor-stap gids om als medewerker het gesprek voor te bereiden) - 1 blocnote Boodschappenlijstje (voor de voorbereiding van het gesprek door de medewerker) - 16 fotokaartjes (visuele ondersteuning van het gesprek) - 1 dobbelsteen (om de volgorde van te bespreken thema's aan te geven) - 1 placemat (om het gesprek en de gemaakte afspraken te structureren) - 1 cd-rom (met sjablonen voor actieplan, ontwikkelplan en verslag)

Christianne Hagens's insight:

Kenniscentrum: HRM, 17440-TOOL

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : conceptueel kader

21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs : conceptueel kader | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

A. Thijs, P. Fisser, M. van der Hoeven
Enschede : SLO, 2014. - 128 p.
Belangrijk onderdeel van een toekomstbestendig curriculum vormen de 21st century skills, oftewel 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn onder andere: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. SLO heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht wat wordt verstaan onder digitale geletterdheid en de 21e eeuwse vaardigheden en op welke wijze deze vaardigheden onderdeel uitmaken van het beoogde en uitgevoerde curriculum voor het funderend onderwijs. De skills worden in dit rapport duidelijk geconcretiseerd. Naast de 7 competenties (creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden) wordt een nieuwe, achtste competentie toegevoegd: zelfregulering. Bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.
Het conceptueel kader maakt onderdeel uit van de publicatie 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.

Christianne Hagens's insight:

http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Hoe versterk je 5000 scholen?

Hoe versterk je 5000 scholen? | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

'How to change 5000 schools' is de titel van een boek van Ben Levin, waarin hij verslag uitbrengt van een grootscheeps, jarenlang project in Ontario (Canada) met als doel de onderwijskwaliteit van de basis- en secundaire scholen in de hele regio te verhogen. In het basisonderwijs werd ingezet op het verhogen van de geletterdheid en wiskundevaardigheden van de leerlingen, in het secundair onderwijs op het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom. Met vereende inspanningen werd er veel succes geboekt, en dat succes werd via wetenschappelijk onderzoek gedocumenteerd.

Christianne Hagens's insight:

http://duurzaamonderwijs.com/2015/04/30/hoe-versterk-je-5000-scholen/

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Leren met toekomst

Leren met toekomst | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Froukje Joosten, Lisette Ligtendag

Rotterdam, CED-Groep, 2015. – 36 p.

ISBN 9789058193247
Bespreking van complexe cognitieve en sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de 21ste eeuw die hier zijn samengevoegd tot vier kernvaardigheden: 

• Zelfregulering; de leerling bedenkt wat hij wil leren en weet hoe hij moet zorgen dat dit gebeurt.
• Perspectief nemen; de leerling verplaatst zich in de wensen, gedachten en gevoelens van anderen.
• Denkkracht; leerlingen stellen vragen en gaan op onderzoek uit om antwoorden te vinden.
• Samenwerken; een leerling draagt als deel van een geheel bij aan een gemeenschappelijk doel.

De kernvaardigheden zijn uitgewerkt in concrete didactische vaardigheden voor leraren, zodat zij hieraan in hun lessen gericht aandacht kunnen besteden. Er is bovendien een koppeling gemaakt tussen de kernvaardigheden en vakinhouden, zodat er transfer van kennis plaatsvindt.

 

Christianne Hagens's insight:

Boek in kenniscentrum

Onderwijzen  17210-JOOS

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Competent leidinggeven

Competent leidinggeven | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Nico Smid

Utrecht : PiCompany, 2012. – 165 p. ; 24 cm

ISBN 9789080698048

Praktijkgids voor resultaten met anderen. Bespreking van achtergrondinformatie over wat wel en wat niet werkt bij persoonlijk leiderschap. Het tweede gedeelte van het boek beschrijft praktische modellen en tips waarmee je zelf aan de slag kunt. De belangrijkste leiderschapscompetenties, ontwikkelen van leiderschapscompetenties in organisaties en wat je nodig hebt voor persoonlijk leiderschap komen aan de orde.
Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende rol. Werken aan beter leidinggeven is daarmee van steeds groter belang: niet alleen voor organisaties maar ook voor jezelf. Iedere professional heeft steeds vaker de kwaliteiten van anderen nodig om samen resultaten te leveren.

Christianne Hagens's insight:

Boek in kenniscentrum

Management 17630-SMID

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Werkwijzer samen leren

Werkwijzer samen leren | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

De Werkwijzer samen leren is een online uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven (zie afbeelding hieronder) en een middel om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie.

De samenhang tussen de organisatielagen – Bestuurder, Schoolleider en Leraar – zijn in de Werkwijzer samen leren zichtbaar gemaakt. Evenals het verband tussen de aspecten Koers, Werken met data, Lerende professionals en Leidinggeven aan leren. Elk aspect is opgedeeld in een aantal fasen - Beginfase, Tussenfase en Gevorderde fase - waardoor acties voor verdere ontwikkeling altijd aansluiten bij de huidige situatie binnen de organisatie. Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen met behulp van de Werkwijzer samen leren alleen of gezamenlijk reflecteren op hun werksituatie en voor de verschillende aspecten van de lerende organisatie voorbeelden bekijken en aan de slag met verdieping en tools in tekst en beeld. 

Christianne Hagens's insight:

http://www.schoolaanzet.nl/primair-onderwijs/aanpak-samen-leren-inhoud-geven/werkwijzer-samen-leren

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

De Nieuwe Meso, nr. (juni 2015)

De Nieuwe Meso, nr. (juni 2015) | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Digitaal tijdschrift met in dit nummer een focus op wijsheid en leiderschap; Niet-westerse inspiratiebronnen

voor schoolleiders.

Christianne Hagens's insight:

In te zien in Kenniscentrum

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Valueframing

Valueframing | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it
Floor de Ruiter
Amsterdam : ADFO, 2011. – 249 p.
Met lit. opg.
ISBN 9789013093230
Bespreking van een praktische methode voor effectieve professionele communicatie en pleidooi voor leiderschap dat niet gericht is op het verkopen van een boodschap, maar op het creëren van verbinding, het betekins geven aan maatschappelijke ontwikkelingen en het leiden van werkelijke transformaties.
De auteur heeft jarenlang gesleuteld om communicatiegeheimen te vertalen naar de dgelijkse prkatijk van commerciële en publieke organisaties. De basis van zijn methode: vertrouw op je natuurlijke gaven en het besef dat werkelijke communicatie begint met inlevingsvermogen.
more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

De kwaliteit van de schoolleider

De kwaliteit van de schoolleider | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Thema-artikelen over de kwaliteit van de schoolleider:

- Waarom doen vrouwen het beter? / Marijke Nijboer

- Leren van en met elkaar - Goede voorbeelden / Marijke Nijboer

- Van weerstand naar wij-stand / Lisette Blankestijn

- Iedere school heeft een schoolleider / Jaan van Aken

Christianne Hagens's insight:

Ga naar de artikelen http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/20142015/08

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Innovatieversneller voor het onderwijs

Innovatieversneller voor het onderwijs | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Zoetermeer: Kennisnet, 2015
Toolkit voor leraren met twintig technieken die helpen een antwoord te geven op vragen bij vernieuwing in het onderwijs. De Innovatieversneller geeft antwoord op vragen die scholen hebben rondom innovatie. Het geeft daarmee houvast bij het innovatieproces in het onderwijs. De technieken kunnen onder andere worden gebruikt om:

de keuze van een nieuwe methode te evaluerente evalueren of een nieuwe technologie of app de juiste isde huidige werkprocessen in de school te verbetereneen team creëren voor een innovatieprojectde samenwerking te verbeteren

Christianne Hagens's insight:

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/1_deze_map_gebruiken_voor_bestanden/Innovatie/Innovatieversneller.pdf

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Basisboek onderwijsrecht

Basisboek onderwijsrecht | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs

P.W.A. Huisman (red.) ; met medew. van f.H.J.G. Brekelmans… [et al.]

Den Haag: Sdu Uitgevers, 2015. – 166 p.

ISBN 9789012394802

Algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht voor juristen, directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, geïnteresseerd in juridische kaders in het primair- en voortgezet onderwijs. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het precies met medezeggenschap? Wat is passend onderwijs? Dit boek geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten en rechtsposities. Daarnaast worden thema's besproken als toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen van leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Basisboek onderwijsrecht wil inzicht geven in de invulling aan het recht op onderwijs. Ook bedoeld als studiehandboek voor studenten. 

Christianne Hagens's insight:

Boek in Kenniscentrum

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol

Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Suzanne Witteveen, Hans van Willegen, Henk Hendriks

Huizen : Pica, 2015. – 83 p.

ISBN 9789491806421

Hoe zorg je voor een betekenisvolle gesprekkencyclus? De gesprekkencyclus kan een katalysator zijn voor professionele ontwikkeling van medewerkers en de school. In de praktijk wordt de cyclus echter niet altijd zo benut. Begrippen als 'nieuwsgierig zijn', 'in je kracht komen', 'aandacht voor', 'waarderen', 'meer energie' en 'een leven lang leren' moeten betekenis krijgen. In Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol wordt inzicht gegeven in welke instrumenten kunnen worden ingezet, wat men moet weten over belangrijke juridische aspecten en wat men het beste kan doen bij disfunctionerende medewerkers. Daarnaast wordt in de 'Top 10 om een gesprekkencyclus te laten mislukken' aangegeven wat men vooral niet moet doen. Het boek biedt een breed scala van ideeën, tips en adviezen. 

Christianne Hagens's insight:

Boek in Kenniscentrum

more...
No comment yet.
Scooped by Christianne Hagens
Scoop.it!

Geef kinderen de ruimte : een actieplan in 10 punten

Geef kinderen de ruimte : een actieplan in 10 punten | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.it

Utrecht : PO-Raad, 2015. - 2 p.

De PO-Raad, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang willen ruimte om te experimenteren zodat ze integrale kindcentra voor kinderen tot 12 jaar kunnen realiseren. Het actieplan bevat tien voorstellen, onder meer om overbodige regels af te schaffen. Zo gelden voor scholen andere regels voor speeltoestellen dan voor bso's, terwijl ze dezelfde toestellen gebruiken. Het schrappen van de regels schept ruimte om te experimenteren. Ook moet het toezicht op onderwijs en kinderopvang beter op elkaar worden afgestemd, stellen de organisaties. De voorstellen houden in dat kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, welzijn en andere partijen op lokaal niveau mogen experimenteren met integrale kindcentra. De politiek moet daarvoor experimenteerruimte bieden aan lokale organisaties als zij gezamenlijk een goed onderbouwd plan indienen. Het actieplan is voorzien van handtekeningen van schoolbesturen, wethouders en bestuurders uit de kinderopvang en welzijn.

Christianne Hagens's insight:

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/geef_kinderen_de_ruimte_actieplan.pdf

more...
No comment yet.