9Physics
68 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Amnart Sopakool
Scoop.it!

Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 - YouTube

Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 พฤษ...
more...
No comment yet.
Scooped by Amnart Sopakool
Scoop.it!

แนวโน้มเทคโนโลยี e-Learning ในศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์ วรสรวง ดวงจินดา - YouTube

" แนวโน้มเทคโนโลยี e-learning ในศตวรรษ ที่ 21 กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ยุค3G " โดย อาจารย์ วรสรวง ดวงจินดา ณ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสา...
more...
No comment yet.