Kleur Bekennen (Kids Antwerpen) stimuleert actief wereldburgerschap in het onderwijs. We ondersteunen scholen inhoudelijk en financieel in hun mondiale werki...