Repositorios educativos | | #22147CEIPREIJAUME.DOC | Scoop.it

A banda de trobar informació relacionada amb els repositoris digitals, és interessant obtenir informació de pàgines web que constin d'un caràcter institucional. Al esser una iniciativa del Ministeri d'Educació i Cultura ens facilita no haver de contrastar tant la informació com si fos d'una font no oficial. També és molt útil per l'estructura de la pàgina, on queda ben clar quines passes s'han de seguir i quines són les pautes apropiades pel bon funcionament del repositori.