Η πραγματική εξέλιξη των μισθών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια | Πόσο μειώθηκαν οι μισθοί στην Ελλάδα το 2012 | Scoop.it
Άρθρο σχετικά με τη μείωση των μισθών και της πραγματικής αγοραστική δύναμης των εργαζομένων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.