Τάσεις, προβλήματα και προοπτικές. Ενημέρωση από την ΕΕΒΕΠ για όλα τα θέματα που αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις βιβλιοθήκες
curated by ΕΕΒΕΠ