Sobre l'educació de les persones adultes. Recursos per a l'ensenyament i aprenentatge.
curated by immav