Propostes del grup Bibliomèdia. Àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.