Magnus Bromö

Bibliotekarie på F-6-skola i Linköping. Intresserad av frågor rörande skolutveckling, informationskompetens och lärande.
200
views
+0
today
Magnus Bromö's Community