Alexandra Kudryashova

MIT, SkolTech innovation & entrepreneurship student
No Analytics for Now
Alexandra Kudryashova's Community