Joan Tarruell

Màster Societat de la informació i el coneixement

Diplomat amb CCEE

Enginyer Tècnic en Infromàtica de Gestió

Mestre Industrial en Electrònica
29.0K
views
+25
today
Joan Tarruell's Community