Kent Wallén

Utvecklingsledare, Viadidakt Katrineholm/Vingåker och f.d. ordförande i Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra
Development Manager, Viadidakt Katrineholm / Vingåker and former Chairman of Nitus - The network for municipal learning centers in Sweden
64.6K
views
+1
today
Kent Wallén's Community