Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja
515 views | +0 today
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Entrepreneurship education on the increase in Europe

Entrepreneurship education on the increase in Europe | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Teaching schoolchildren the skills to turn creative ideas into entrepreneurial action is on the rise, with the most comprehensive entrepreneurship education in place in Nordic countries and Estonia.
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Hannula: Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa - Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Hannula: Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa - Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
#Yrittäjyyskasvatus ammatillisen ope-koulutuksen opetussuunnitelmassa http://t.co/7zfTs2V1qb Heikki Hannulan #väitös @UniTampere @HAMK_UAS
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Elo: Företagsamhet i skola och utbildning : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap

Elo: Företagsamhet i skola och utbildning : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Elo Janne. 2015.Företagsamhet i skola och utbildning : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet deltagande, demokrati och entreprenörskap. Abo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Slöjdpedagogik.

 

 

"Lähtökohta on käsityöaineessa, joka toistuvasti nostetaan esille yritteliäisyydelle suotuisana oppiaineena. Koska yrittäjyyskasvatus on aineenrajoja ylittävä ilmiö, joka liittyy koulun toimintakulttuuriin, väitöskirjan näkökulmana on koko koulu eli konteksti, jossa käsityö aineena esiintyy."

 

"Tutkimus osoittaa, että koululla on edellytyksiä aineenrajoja ylittävälle ja yritteliäisyyttä kannustavalle opetukselle, mutta tämän saavuttaminen vaatii moniulotteisten haasteiden voittamista."

 

Väitöspäivä: 27.3.2015

 
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Ruskovaara, Elena. Entrepreneurship education in basic and upper secondary education - measurement and empirical evidence

Ruskovaara, Elena. Entrepreneurship education in basic and upper secondary education - measurement and empirical evidence | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

 Ruskovaara, Elena. 2014. Entrepreneurship education in basic and upper secondary education - measurement and empirical evidence. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 590.

 

 

"The purpose of the study is to increase the level of understanding of teachers’ entrepreneurship education  practices, and through this to develop entrepreneurship education."

 

"There are plenty of resources available for entrepreneurship education, such as ready-made materials, external stakeholders, support organisations, and learning games, but teachers have
utilized them only marginally."

 

Presented 14.11.2014

 

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Tiikkala, Anne. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimissä: design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Tiikkala, Anne. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turku: Turun yliopisto. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C ; 368.

 

 

 

Väotöspäivä 11.10.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Järvi, Taina. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Järvi, Taina. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Lapin yliopisto, 2013."Yrittäjyyden oppimisen tulisi siis olla tilannesidonnaista, jolloin oppiminen tapahtuu aina tietyssä ajassa, paikassa ja todellisessa elämässä. Yrittäjyyden taitojen, käyttäytymisen ja ominaisuuksien oppimisessa parhaita menetelmiä ovat Järven mukaan erilaiset toiminnalliset menetelmät: tekemällä ja kokemuksesta oppiminen sekä ongelmalähtöinen oppiminen esimerkiksi pienissä ryhmissä. "


Lataa verkkojulkaisumore...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Korhonen, Maija. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille?

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Korhonen, Maija. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille?
Uusliberalistinen hallinta, koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun
yrittäjyyskasvatuksessa. Itä-Suomen yliopisto, 2012.


"Tämä väitöskirjatutkimus on sosiaalipsykologinen tarkastelu yrittäjyyskasvatuksen vastaanotosta peruskoulussa."


"Vaikka yrittäjyyskasvatus ei tutkimuksen perusteella uhkaa koulun arvojen ja perinteisen tehtävien jatkuvuutta eikä myöskään horjuta koulun institutionaalista kykykäsitystä, näyttää se virittävän tarpeen puolustaa ja vaalia näitä. Yrittäjyyskasvatus hallintana tuo koulun käsiteltäväksi yritysmaailmasta lähtöisin olevia diskursseja ja metaforia, uudentyyppisiä tulkintoja kyvyistä ja lahjakkuudesta sekä koulun perinteisistä arvoista poikkeavia ideologioita luoden näin moraalisia jännitteitä ja dilemmaattista
diskursiivista ympäristöä kouluun"

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Mäkimurto-Koivumaa, Soili. Effectuation in embedded and enquiry-based...

Mäkimurto-Koivumaa, Soili. Effectuation in embedded and enquiry-based... | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it

 

"The conclusions of the study suggest that the outlined effectual entrepreneurship education, if combined with action-based learning methods like enquiry-based learning for instance, could support the development of entrepreneurial behaviour, and ensuing entrepreneurship, among engineering students."

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Ylinen Aulis. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa

Ylinen Aulis. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it

"Asennoituminen yrittäjyyteen lähtee kotoa ja siihen ei koulu tutkimukseen osallistuneiden lukio-opettajien mukaan voi paljoakaan vaikuttaa."

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Käyhkö: "Kivi kengässä" - opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä: tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kamppailusta

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Käyhkö Leena. 2015. "Kivi kengässä" - opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä: tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen laitos. Kasvatustieteellisisä tutkimuksia 263.

 

"– Tutkimukseni lähtökohtana on, että keskittyessään paljolti luokkahuoneopetukseen ja opetusmenetelmien kehittämiseen kasvatuksen ja opetuksen analyyseista on puuttunut yhteiskuntasidos ja historiallisuus, opetuksen ja yhteiskunnallisen käytännön välinen suhde, Käyhkö sanoo."
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yrittajyys-tulee-mukaan-kouluihin

 

 

Väitöspäivä 4.12.2015

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Koskinen: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa: Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin

Koskinen: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa: Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Koskinen Sirpa. 2015. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin. Tampereen yliopisto. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1517

 

"Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka tuo koulunkäyntiin vaihtoehdon, jossa painottuvat omiin opintoihin vaikuttaminen ja oman suunnitelman mukaan eteneminen. Tutkimus osoitti, että tästä hyötyivät erityisesti kouluun negatiivisesti suhtautuat oppilaat, joilla ei ollut oppimiseen liittyvää diagnoosia sekä ADHD -diagnosoidut oppilaat. "

 

Väitöspäivä: 6.3.2015

  
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Peltonen Katariina (Kati). 2014. Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Helsinki: Aalto yliopisto. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 175/2014

 

"Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen haasteista ja mahdollisuuksista opettajien näkökulmasta, hälventää yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyspedagogiikan keskustelui-

hin liittyvää hajanaisuutta, kannustaa opettajia pohtimaan omaa rooliaan ja toimintaansa yrittäjyyskasvattajina sekä innostaa heitä uudistamaan pedagogista ajatteluaan ja opetuskäytäntö jä sekä innostaa opettajia ja tutkijayhteisöä yrittäjämäisen opetuksen tematiikan tutkimiseen. Tutkimus pyrkii osaltaan innostamaan opettajia kollaboratiiviseen  oppimiseen ja tiimiopettajuuden hyödyntämiseen." Väitöspäivä 5.12.2014 
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Suominen, Jouni. Missä tiimiyrittäjyys: Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia

Suominen, Jouni. Missä tiimiyrittäjyys: Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Suominen, Jouni. 2013. "Missä tiimiyrittäjyys? : yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia. Tampere : Tampere University Press. Acta electronica Universitatis Tamperensis 1368.

 

"Voisikin ajatella, että Suomeen syntyisi uusia nokioita todennäköisemmin, mikäli vallitsevia yrittäjyyskasvatuksen opintoja ja koulutusohjelmia vähennettäisiin kaikilta koulutusjärjestelmämme tasoilta."

 

 

Väitöspäivä 9.12.2013

 

Jouni Suominen on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Turun yliopistossa, kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa, MBA-tutkinnon Helsingin teknillisesessä korkeakoulussa sekä tietoliikenneinsinöörin tutkinnon Turun AMK:ssa.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Suonpää, Maija. Constructing an Opportunity Centred Collaborative Learning Model through and for Entrepreneurship

Suonpää, Maija. Constructing an Opportunity Centred Collaborative Learning Model through and for Entrepreneurship | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
MBA Maija Suonpään yrittäjyyden väitöskirjan ”Constructing an Opportunity Centred Collaborative Learning Model through and for Entrepreneurship” (Mahdollisuuskeskeinen ja yhteistoiminnallinen oppimismalli...
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:


Suonpää, Maija. Constructing an Opportunity Centred Collaborative Learning Model through and for Entrepreneurship. Jyväskylän yliopisto, 2013.


"Maija Suonpään väitöstutkimuksessa sovellettiin EU:n yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyspolitiikan lähtökohtana olevaa laajaa yrittäjyyskäsitystä, jonka mukaan yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa on elinikäinen ja kokonaisvaltainen kasvuprosessi. Tarkoitus oli rakentaa yrittäjyyspedagoginen malli, jolla voidaan kehittää opiskelijatiimien yrittäjämäistä toimintatapaa korkeakouluissa. Tavoitteena oli tukea yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneita opettajia antamalla heille opetusta tukeva toimintamalli ja työkalu, jonka avulla he pystyvät tukemaan opiskelijatiimien yrittäjämäistä oppimista ja toimintatapaa korkeakouluopinnoissa."


Saatavana vain painettuna.


Väitöspäivä 1.2.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Kakkonen, Marja-Liisa. Learning Entrepreneurial Competences in an International Undergraduate Programme. A Follow-Up study

Kakkonen, Marja-Liisa. Learning Entrepreneurial Competences in an International Undergraduate Programme. A Follow-Up study | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Kakkonen, Marja-Liisa. Learning Entrepreneurial Competences in an International Undergraduate Programme. A Follow-Up study. Itä-Suomen yliopisto, 2012.


Tutkimuksessa tarkastellaan miten kansainvälisen koulutusohjelman opiskelijoiden yrittäjyyskompetenssit kehittyvät opintojen aikana.


Tutkimus ei ole saatavissa elektronisena.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Hietanen Lenita. "Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin" : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä

 

"Tässä työssä yrittäjämäinen toiminta määritellään perusopetuksen tehtävän eli kasvun ja oppimisen näkökulmasta, erityisesti musiikin opiskeluun soveltaen."

 

"Keskeisiksi yrittäjämäisiksi työtavoiksi ja ominaisuuksiksi nousivat mm. aloitekyky, itseluottamus, pitkäjänteisyys, yhteistyökyky, epävarmuuden sietäminen ja virheistä oppiminen. Oppilaiden yrittäjämäinen toiminta ilmeni eri tavoin soitto-, kuuntelu- ja laulupainotteisessa opiskelussa."

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Granqvist Stefan. Effektutvärdering inom företagandeutbildning

Granqvist Stefan. Effektutvärdering inom företagandeutbildning | Yrittäjyyskasvatus - väitöskirjoja | Scoop.it

 

"Effektutvärdering inom företagandeutbildning är ett forskningsfält som karakteriseras av brist på modeller ifråga om utvärdering. De få och hittills existerande utvärderingsmodellerna verkar ha förbisett de pedagogiska variablerna såsom utbildningens innehåll och metoder."

 

"Avhandlingen som är en deduktiv studie granskar den tidigare forskningen på området och förespråkar en tvärvetenskaplig ansats vid mätning och presentation aveffekter inom företagandeutbildning."

more...
No comment yet.