WVS - Website voo...
Follow
Find
120.4K views | +150 today
Scoop.it!

Vrijstelling woon-werkverkeer in de bedrijfsvoorheffing voortaan op maandbasis

Vrijstelling woon-werkverkeer in de bedrijfsvoorheffing voortaan op maandbasis | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De tussenkomst in het woon-werkverkeer die de werkgever betaalt aan de werknemer die met een privé-vervoermiddel naar het werk komt, is in principe een belastbare bezoldiging. Er is echter een fiscale vrijstelling van deze werkgeverstussenkomst voor de werknemer die opteert voor de forfaitaire aftrek van zijn beroepskosten in de personenbelasting. Voor 2013 is het vrijgestelde bedrag 380 euro.

Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing mag reeds rekening gehouden worden met dit bedrag. Tot op heden bestonden er geen duidelijke richtlijnen over hoe deze vrijstelling moest toegepast worden in de loonberekening.

more...
No comment yet.
WVS - Website voor Syndicalisten
WVS - wie zijn we, contact .....      http://www.scoop.it/t/wvs-eigen-website
Curated by WVS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

"17 op 20 voor dit Vlaamse regeerakkoord"

"17 op 20 voor dit Vlaamse regeerakkoord" | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

.Ondernemersorganisatie Voka is bijzonder te spreken over het Vlaamse regeerakkoord dat vanmiddag werd voorgesteld door de toekomstige coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD. Voor Voka verdient het akkoord een 17 op 20.

"Dit zal mensen en bedrijven de nodige extra zuurstof geven", zegt Voka-voorzitter Michel Delbaere. "De mensen komen opnieuw centraal te staan. Overbodige en dure structuren worden ingeperkt of afschaft", zegt Delbaere.

Voka is blij over de afslanking van de provincies, het "provincievrij" maken van de grote steden Antwerpen en Gent en het snoeien in het aantal Vlaamse entiteiten, dat daalt van 88 naar 66. De ondernemersorganisatie is ook blij dat het masterplan onderwijs wordt uitgevoerd "en dat de tussenschotten tussen aso, tso en bso sneuvelen".Voka juicht ook toe dat de vele doelgroepkortingen op loonlasten worden toegespitst op ouderen, jongeren en personen met een handicap en dat de activering van werklozen wordt uitgebreid tot 65 jaar.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Blainpain:‘Inschrijvingsgeld universiteiten moet omhoog, wie het moeilijk heeft moet lenen’

Blainpain:‘Inschrijvingsgeld universiteiten moet omhoog, wie het moeilijk heeft moet lenen’ | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Roger Blanpain, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, is voorstander van een substantiële verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteit, bijvoorbeeld van 600 tot 1.500 euro per jaar. Hij reageert daarmee op het Vlaamse regeerakkoord waarin met name afgesproken is om de dotaties aan de universiteit te verlagen en de instellingen de mogelijkheid zouden krijgen om dit financieel verlies te compenseren met hogere inschrijvingsgelden

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Geheime miljoenendeal over Vlaams belastingvoordeel

Geheime miljoenendeal over Vlaams belastingvoordeel | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
N-VA heeft bedongen dat de nieuwe Vlaamse regering tegen 2019 een half miljard euro vrijmaakt om een voordeel via de personenbelasting aan de Vlaming toe te kennen. Het gaat om een politieke deal die N-VA en CD&V sloten om uit de crisis te raken die in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen was ontstaan. Die houdt in dat eenzelfde budgettair groeipad zou worden uitgetekend als voor welzijn. Dat schrijft De Tijd vrijdag.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Wijziging moederschapsrust voor werkneemster met verschillende deeltijdse contracten

Wijziging moederschapsrust voor werkneemster met verschillende deeltijdse contracten | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Sinds 16 juni 2014 is een discriminatie weggewerkt van zwangere werkneemsters met verschillende deeltijdse contracten.Moederschapsrust

Prenatale rust Een zwangere werkneemster moet de week voor haar vermoedelijke bevallingsdatum verplicht thuis blijven (= 1 week verplichte prenatale rust).

De 5 weken (of 7 weken bij een meerling) die daar aan vooraf gaan (= 5 of 7 weken facultatieve prenatale rust), kan de werkneemster er voor kiezen om al dan niet verder te blijven werken.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

'Zwanger in Europa? Helaas de Commissie behandelt je als administratieve rompslomp'

'Zwanger in Europa? Helaas de Commissie behandelt je als administratieve rompslomp' | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
'De economische crisis heeft een grote impact gehad op vrouwen in de EU, omdat ze vaker dan mannen werken in overheidsdiensten waarin zwaar besnoeid werd. Dat Europese lidstaten en de Commissie hun rechten bij een zwangerschap niet willen versterken, vergroot de kloof tussen mannen en vrouwen nog meer', zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A).
more...
No comment yet.
Scoop.it!

ACV openbare diensten : Vlaams regeerakkoord vereist volwaardig sociaal

ACV openbare diensten : Vlaams regeerakkoord vereist volwaardig sociaal | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Het Vlaams regeerakkoord wil komen tot een betere dienstverlening van de administratie aan de bevolking.
Ingrijpende besparingen op het overheidsapparaat worden aangekondigd. Het regeerakkoord voorziet ook een hele resem wijzigingen voor de openbare sector:

Integratie van ocmw’s in gemeenten

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Het Vlaamse regeerakkoord: reacties uit het middenveld

Het Vlaamse regeerakkoord: reacties uit het middenveld | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
De kogel is door de Vlaamse kerk. De komende vijf jaar bestuurt een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD Vlaanderen. Ook de ministerposten zijn al (bijna) allemaal ingevuld. Ondertussen lopen de reacties binnen vanuit het middenveld. Hoewel duidelijkheid omtrent de concrete begrotingscijfers en dus de toekomstige besparingsoefeningen nog even uitblijft, worden de contouren van het Vlaamse regeerakkoord al druk becommentarieerd.  
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Wat verandert er aan de woonbonus?

Wat verandert er aan de woonbonus? | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Wie heeft er vandaag recht op de woonbonus?

Johan Steenackers: "De woonbonus zoals die momenteel bestaat, blijft van toepassing voor iedereen die voor 31 december 2014 heeft geleend om zijn eigen en enige woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. Het volstaat dat de lening is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, dat ze wordt aangegaan bij een bank die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd en dat ze een looptijd heeft van minstens tien jaar. De woonbonus houdt in dat de lener tot een bedrag van 2280 euro per persoon fiscale voordelen geniet

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Liesbeth Homans vestigt record: Pakket bevoegdheden nog nooit zo groot

Liesbeth Homans vestigt record: Pakket bevoegdheden nog nooit zo groot | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
N-VA-politica Liesbeth Homans vestigt een nieuw record in de Vlaamse regering. Nog nooit had een minister zo veel beleidsdomeinen in zijn of haar portefeuille.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Hoe marxisten verkozen posities gebruiken om een krachtsverhouding voor verandering uit te bouwen

Hoe marxisten verkozen posities gebruiken om een krachtsverhouding voor verandering uit te bouwen | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Zomerdossier uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Op 25 mei werden in ons land voor het eerst sinds 30 jaar consequente linkse verkozenen naar zowel het federale als regionale parlementen in Brussel en Wallonië gestuurd. De opmerkelijke doorbraak van de PVDA zorgt ervoor dat voortaan ook een andere stem aan bod kan komen in zowel de parlementen als het publieke debat

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vlaams regeerakkoord: "Personeel provincies ongelooflijk ongerust"

Vlaams regeerakkoord: "Personeel provincies ongelooflijk ongerust" | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De bepalingen in het Vlaamse regeerakkoord over de verdere afslanking van de provincies en de onduidelijkheden over de consequenties hiervan hebben het personeel in de provincie Vlaams-Brabant ongelooflijk ongerust gemaakt. We hadden nog maar pas de vorige herstructurering verteerd en moeten nu opnieuw beginnen", aldus Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V), onder meer bevoegd voor Financiën.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Gezinsbond waarschuwt voor hervorming kinderbijslag

Gezinsbond waarschuwt voor hervorming kinderbijslag | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De Gezinsbond waarschuwt voor de hervorming van de kinderbijslag. Uit het Vlaamse regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD blijkt dat het de bedoeling is om, ten vroegste vanaf 2016, een gelijke kinderbijslag te geven voor elk kind.De bestaande rangorderegeling en de leeftijdstoeslag worden afgeschaft, maar er komen wel sociale correcties. Dat het eerste en het tweede kind daardoor meer zouden krijgen is positief, maar de grote gezinnen mogen niet minder krijgen dan nu, zo zei voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond donderdagochtend op het VRT-radionieuws

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bombardier schrapt 1.800 banen

Bombardier schrapt 1.800 banen | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De Canadese groep Bombardier gaat zijn luchtvaartafdeling reorganiseren en schrapt 1.800 banen. Het gaat om ‘indirecte functies’ die niet verbonden zijn aan de productie. Dat heeft woordvoerster Isabelle Rondeau woensdag aangekondigd.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Studenten niet blij met hoger inschrijvingsgeld

Studenten niet blij met hoger inschrijvingsgeld | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De Vlaamse studentenraden gaan niet akkoord met de dreigende verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Ze vrezen dat dit de drempel naar hogere studies weer zal optrekken en waarschuwen voor prijsconcurrentie tussen de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.Voor de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de koepel van studentenraden, ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van het hoger onderwijs prioritair bij de Vlaamse overheid. Dat die nu snoeit in de dotaties voor de onderwijsinstellingen, terwijl er net vraag was naar meer middelen om de kwaliteit te verhogen, doet de studenten steigeren.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Samenstelling en verdeling bevoegdheden Vlaamse Regering

Samenstelling en verdeling bevoegdheden Vlaamse Regering | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement heeft de nieuwe Vlaamse Regering de titels en bevoegdheden officieel toegewezen.De nieuwe Vlaamse Regering telt 9 ministers. Het gaat om:Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering  en Vlaams minister van Onderwijs...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vlaams regeerakkoord: Inschrijvingsgeld hoger onderwijs stijgt naar 1.072 euro

Vlaams regeerakkoord: Inschrijvingsgeld hoger onderwijs stijgt naar 1.072 euro | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Door de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering dreigen studenten hoger onderwijs 400 tot 600 euro extra inschrijvingsgeld te moeten ophoesten. Dat komt bijna neer op een verdubbeling van de huidige bedragen, schrijft De Morgen vrijdag.Bij de rectoren van de KU Leuven, UAntwerpen en UHasselt vernam de krant dat N-VA, CD&V en OPEN VLD de dotatie voor universiteiten en hogescholen met 5 procent willen verminderen. Daardoor zouden de werkingsmiddelen met 80 miljoen euro dalen. De enige optie om het verlies te compenseren, zou een verhoging van het inschrijvingsgeld zijn.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Belgische artsen vragen sancties tegen Israël

Belgische artsen vragen sancties tegen Israël | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
‘Wij zijn teleurgesteld en verontwaardigd over de oorverdovende stilte bij onze politici over de humanitaire crisis in de Gazastrook’, schrijven 120 Vlaamse artsen. Ze willen economische en militaire embargo’s tegen Israël.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Een nieuwe trend: burgers muilkorven - Anton Schuurmans

Een nieuwe trend: burgers muilkorven - Anton Schuurmans | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Vorige week beklommen activisten van Greenpeace in hun gekende stijl de Vuurtoren van Moncloa, een oude communicatietoren in Madrid. Ze hingen er spandoeken op met de tekst “Neen tegen de Muilkorfwet”. In de buurt van die toren vergaderde de Spaanse regering onder leiding van premier Rajoy op dat moment over de Ley de Seguridad Ciudadana. Dat wetsontwerp maakt het voor de Spaanse overheid makkelijker om maatschappelijke protesten en sociale acties te beteugelen. Een zorgelijke evolutie en symptomatisch voor hoe overheden wereldwijd pogen mondige burgers monddood te maken.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

ACLVB: "Zwaarste schouders moeten zwaarste lasten dragen"

ACLVB:  "Zwaarste schouders moeten zwaarste lasten dragen" | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De ACLVB begrijpt dat er gesaneerd moet worden, maar vindt het tegelijk "evident dat de zwaarste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen". Dat zegt de liberale vakbond vandaag in een reactie op het nieuwe regeerakkoord aan Vlaamse kant. Volgens de vakbond bevat het akkoord echter heel weinig cijfermateriaal waaruit blijkt waar en door wie hoeveel bespaard moet worden, zo zegt Vlaams gewestsecretaris Hugo Engelen.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ambtenaren mogen niet schrijven over eigen zaken

Ambtenaren mogen niet schrijven over eigen zaken | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

Pvarotti betaalt afkoopsom aan fiscus." "Fraude op Boelwerf verjaard, reders straffeloos." "België 160 miljoen rijker dankzij vonnis in BBI-proces." "Wereldhave Belgium vrijgesproken van kasgeldfraude." "30 maanden cel en 10 miljoen euro verbeurdverklaring voor broers Dejager."Hugo Voeten (ex-Cash Fresh) opent kunstcollectie voor het publiek." "Société Générale koopt megafraudeproces af met 40 miljoen." "Petercam mag miljoenenzaak afkopen." "Stichters Massive betalen 82 miljoen aan fiscus." "Prins toch niet vrijuit door procedurefout." "Fiscus teruggefloten in zaak-Optima." "Karel Anthonissen bijt in het zand." "Clubs betalen geen belasting op tv-inkomsten."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vanaf 1 januari 2016 is papieren maaltijdcheque geen cent meer waard

Vanaf 1 januari 2016 is papieren maaltijdcheque geen cent meer waard | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
Vanaf 1 oktober 2015 worden enkel nog elektronische maaltijdcheques toegekend. Het Koninklijk Besluit daarover verscheen vandaag in Het Staatsblad, meldt ondernemersorganisatie Unizo. In 2016 is een papieren maaltijdcheque niets meer waard.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ringland: ‘Regering vergist zich als ze denkt dat ze aan BAM-tracé kan vasthouden’

Ringland: ‘Regering vergist zich als ze denkt dat ze aan BAM-tracé kan vasthouden’ | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
Ringland is teleurgesteld in de beslissing van de Vlaamse regering om te starten met de uitvoering van het Oosterweeltracé. De initiatiefnemers hopen alsnog op een open dialoog over een volledige overkapping.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kindergeld: hervorming kan socialer

Kindergeld: hervorming kan socialer | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De nieuwe Vlaamse regering wil het kindergeld hervormen. Vanaf 2017 krijgt elk kind evenveel. Ook de leeftijdstoeslagen verdwijnen. Maar is dat wel zo’n goede zaak?  Voorstellen voor een écht sociale hervorming. 3,2 miljard euro

870.000 gezinnen in Vlaanderen krijgen iedere maand hun envelopje kindergeld.  Om echt grote bedragen gaat het niet. Toch maakt de kinderbijslag voor vele gezinnen – en heus niet alleen de allerarmsten – een voelbaar verschil tussen net wel en net niet het hoofd boven water houden.

Meer nog: zonder kinderbijslag zou maar liefst 15,4% van de 1,5 miljoen Vlaamse kinderen in armoede leven (momenteel bedraagt dit 10,5% in Vlaanderen).

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Helft werknemers wil vroeger beginnen werken

Helft werknemers wil vroeger beginnen werken | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it
Dat het gekende “9 to 5”-deuntje van Dolly Parton al een tijdje meedraait is algemeen geweten, maar nu blijkt ook uit officieel onderzoek dat het nummer to...
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bouw vreest voor gevolgen nieuwe woonbonus

Bouw vreest voor gevolgen nieuwe woonbonus | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De hervorming van de woonbonus kost een gezin dat een huis koopt maximaal 1.300 euro per jaar. De bouwsector vreest dat de orderboekjes van de aannemers nog dunner zullen uitvallen dan ze al zijn.Geen nieuwe belastingen, wel maatregelen die de Vlamingen zullen voelen. Vlaanderen bespaart de komende vijf jaar drie miljard euro. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat de regering Bourgeois woensdag heeft voorgesteld. De hervorming van de woonbonus kost de Vlaming het meeste geld. Voor de nieuwe contracten bedraagt het verlies voor een gezin maximaal 1.300 euro per jaar. Wie op twintig jaar leent, verliest cumulatief zowat 25.000 euro. Ook oude contracten blijven niet gevrijwaard. Wellicht wordt er gesleuteld aan de indexering, al blijft dat door de onduidelijke formulering onzeker.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Franse aanklacht tegen UBS voor belastingontduiking

Franse aanklacht tegen UBS voor belastingontduiking | WVS - Website voor Syndicalisten | Scoop.it

De Franse autoriteiten hebben de Zwitserse bank UBS formeel beschuldigd van betrokkenheid bij belastingontduiking door rijke Franse burgers. Dat maakte de Franse justitie woensdag bekend.

more...
No comment yet.