Älä kysy, jos vastauksen löytää Googlesta! | Working With Social Media Tools & Mobile | Scoop.it
Älä kysy kysymyksiä, joihin Google -haku voi antaa suoraan vastauksen. Tai jos kysyt, niin anna opiskelijoiden käyttää nettiä asian selvittämiseen. Näin kehottaa Will Richardson mainiossa TED-kirjassaan "Why School?