Het lectoraat Bewegen,School en Sport van Windesheim gaat met behulp van een RAAK-subsidie onderzoek doen naar 'Digitalisering van de gymles'.

Via Helen_Parkhurst_diginieuws