Wiki_Universe
10.0K views | +0 today
Follow
Wiki_Universe
Ένα (και όχι μόνο) wiki για το μάθημα του 2εξ Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας ΣΧΜ ΕΜΠ
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

Homepage - Cloudworks

Homepage - Cloudworks | Wiki_Universe | Scoop.it

Καλωσορίσατε στο Cloudworks, ένα χώρο όπου μπορείτε να μοιραστείτε, να βρείτε και να συζητήσετε ιδέες και εμπειρίες για μάθηση και διδασκαλία.

more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Connected Learning
Scoop.it!

The Elements Of A Digital Classroom

The Elements Of A Digital Classroom | Wiki_Universe | Scoop.it

"What are the components of a digital classroom?" An inside look as to how technology is changing, little by little, the classroom as we know it.


Via Stephanie Sandifer
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Educational Technology in Higher Education
Scoop.it!

What Universities Must Learn About Social Networks

What Universities Must Learn About Social Networks | Wiki_Universe | Scoop.it

THE ISSUE IS NOT whether you are going to become a socially networked university but how soon.

Businesses are being transformed into social businesses.


Via Mark Smithers
more...
No comment yet.
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

Chemistry news, reviews and opinion | Chemistry World

Chemistry news, reviews and opinion | Chemistry World | Wiki_Universe | Scoop.it
News, opinion and debate from Chemistry World, the global voice of the chemical sciences community...
more...
No comment yet.
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

Building a simple transition state guess structure with Gaussview

In this video I use Gaussview to prepare a guess structure for a transition state search.
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Chemistry Education
Scoop.it!

Science class should make students think

Science class should make students think | Wiki_Universe | Scoop.it
Teachers are used to getting two kinds of free advice. First, everyone wants them to teach more of some topic. At the same time, they’re not allowed to teach less of something else, to free up the necessary time.

Via Mike Carrington
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Chemistry Education
Scoop.it!

Chemistry Freeware

Chemistry Freeware | Wiki_Universe | Scoop.it

Reviews and links to freeware chemistry programs available for download at other sites around the internet. All of the programs are ones that ScienceGeek has used, or currently uses.


Via Mike Carrington
more...
Ginna Winstead's curator insight, September 9, 2013 8:52 PM

Awesome! Everyone loves free technology for the classroom.

Rescooped by NikolaosKourakos from Natural Products Chemistry Breaking News
Scoop.it!

Biosynthesis and Total Synthesis Studies on the Jadomycin Family of Natural Products

Biosynthesis and Total Synthesis Studies on the Jadomycin Family of Natural Products | Wiki_Universe | Scoop.it

Jadomycins are unique angucycline polyketides produced by Streptomyces venezuelae soil bacteria under specific nutrient and environmental conditions. Their unique structural complexity and biological activities have engendered extensive study of the jadomycin class of natural compounds in terms of biological activity, biosynthesis, and synthesis. This review outlines recent developments in the study of the synthesis and biosynthesis of jadomycins.

European Journal of Organic Chemistry
Volume 2012, Issue 11, pages 2095–2108, April 2012
Ehesan U. Sharif, George A. O'Doherty


Via NatProdChem
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Ιδέες εκπαίδευσης - Educational ideas
Scoop.it!

History of the Internet [video]

"History of the internet" is an animated documentary explaining the inventions from time-sharing to filesharing, from Arpanet to Internet. 

 

Check out:

http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4&feature=related

 


Via Gust MEES, Nicholas Fragkias
more...
No comment yet.
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

How to Be always Secured on Facebook - A to Z Security Guide | All Infographics

Infographics on Facebook Security Guide to stay away from Spam and Hacking in Social Networking world with Facebook Spamming Apps with Implementing Security...
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from E-Learning-Inclusivo (Mashup)
Scoop.it!

Google Ventures Backs Math Education Startup Desmos - Getting Smart by Getting Smart Staff - EdTech, Math Chat, STEM

Google Ventures Backs Math Education Startup Desmos - Getting Smart by Getting Smart Staff - EdTech, Math Chat, STEM | Wiki_Universe | Scoop.it
Google Ventures joined investors Kapor Capital, Learn Capital, Kinder Capital, and Elm Street Ventures today in funding more than $1 million for hiring, growth, and expansion of Desmos, Inc., an education technology company devoted to inspiring and...

Via juandoming
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Mobile Publishing Tools
Scoop.it!

The Age of Multi-Screen Information Consumption: A Visual Analysis and Report from Google

The Age of Multi-Screen Information Consumption: A Visual Analysis and Report from Google | Wiki_Universe | Scoop.it

Robin Good: If you are interested i understanding how most people utilize and move between the use of their smartphone or tablet, to their desktops or TV screens and viceversa, this elegantly illustrated feature by Google, will definitely provide you with some new insight and some relevant data.

 

"Today 90% of our media consumption occurs in front of a screen. As consumers balance their time between smartphones, tablets, PCs and Televisions, they are learning to use these devices together to achieve their goals."

 

"...some insights from our latest research:

 

-> 90% of consumers begin a task on one device and then complete it on another device.

 

-> Smartphones are by far the most common starting point for this sequential activity.

 

-> TV no longer commands our full attention.

 

-> TV strategy should be closely aligned and integrated with the marketing strategies for digital devices.

 

In essence: "While consumers are using more than one device simultaneously, content viewed on one device can trigger specific behavior on the other.

Businesses should therefore not limit their conversion goals and calls to action to only the device where they were initially displayed."

 

 

Recommended. Both for the info as well as for its presentation and design approach. 9/10

 

 

 

Presentation Study - Report: http://www.thinkwithgoogle.com/insights/library/studies/the-new-multi-screen-world-study/

 

Infographic: http://www.thinkwithgoogle.com/insights/library/infographics/multi-screen-world-infographic/

 

Interactive PDF: http://services.google.com/fh/files/misc/multiscreenworld_final.pdf

 

Highly recommended: http://www.thinkwithgoogle.com/insights/featured/new-multi-screen-world-insight/

 

(Found via Alessio Carciofi)

 

 


Via Robin Good
more...
Joan Stewart's curator insight, December 26, 2012 7:35 AM

Joan Stewart: Nice scoop from Robin Good, Google is adding new app designs on an ongoing basis, easy diagram to follow what is happening with TV and Mobile mainly, they appear to be the focus.

 

Rescooped by NikolaosKourakos from 21st Century skills of critical and creative thinking
Scoop.it!

The Social Media Monster [Infographic]

The Social Media Monster [Infographic] | Wiki_Universe | Scoop.it

It's no surprise that social media consumes a good amount of our time, and it's perfectly fine when you have nothing else to do, but when you are at work its a big no-no.

This infographic illustrates just how distracting social media can be in the workforce. According to a study conducted by Microsoft, social media causes an average of four interruptions per hour. Also, over 40% of disrupted tasks were not immediately resumed.

So how much are all these interruptions going to cost the economy? A whopping $650 billion dollars a year is lost due to interruptions (aka Facebook).

It all makes sense though, with over 1 billion Facebook posts per day, 62 billion emails sent every day, and 400 million tweets per day, it's understandable why people are gettin distracted. Many businesses are taking matters into their own hands and blocking social sites on their networks so employees cannot view them. However, if you just unplug every once in a while and wait until after work to check your Facebook or Twitter, your productivity will increase and your boss will be happier...


Via Lauren Moss, Lynnette Van Dyke
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Education for Sustainable Development
Scoop.it!

Enercities

Enercities | Wiki_Universe | Scoop.it

Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι -χωρίς διαφημίσεις και με ελληνικό περιβάλλον χρήσης - είναι το Enercities. Ο παίκτης πρέπει να φτιάξει μια πόλη προστατεύοντας όμως το περιβάλλον. Η διαδικασία είναι χωρισμένη σε επίπεδα και η εγγραφή είναι προαιρετική.

 


Via sofilab, EiriniKaragiorgaki, Sarantis Chelmis
more...
EiriniKaragiorgaki's comment, September 24, 2012 12:44 PM
Χρειάζεται να κατεβάσουμε κάτι για να παίξει?
sofilab's comment, September 24, 2012 12:50 PM
to Unity player
Rescooped by NikolaosKourakos from Social Media Content Curation
Scoop.it!

New Suite Of Tools For Reviewing Articles On Wikipedia: Page Curation

New Suite Of Tools For Reviewing Articles On Wikipedia: Page Curation | Wiki_Universe | Scoop.it

Excerpted from article:

"Every day, thousands of new pages are created on Wikipedia, requiring hundreds of volunteer editors to check them for quality — a process called “New Page Patrol.” To help these patrollers do their important work, we are pleased to announce the launch of Page Curation, a new suite of tools for reviewing articles on Wikipedia.

 

Page Curation aims to improve that page patrol experience by making it faster and easier to review new pages, using two integrated tools:

1) New Pages Feed lets you quickly see what new pages have just been created on Wikipedia. Helpful information is provided for each new page, including possible issues and whether or not the page has been reviewed. The feed can be sorted by date, or filtered by a variety of criteria, so you can easily find articles to review by type, or even by user name.


2) Curation Toolbar appears at the right edge of any article selected by patrollers in the New Pages Feed. It allows them to review articles, tag them, and nominate them for deletion — all in one place and with a simple user interface. This toolbar, which is only available to auto-confirmed editors, also includes other useful curation tools.

 

A number of patrollers have already started using Page Curation, and we hope that more curators will adopt this new toolkit over time..."

 

Read full original article here:

http://blog.wikimedia.org/2012/09/25/page-curation-launch/


Via Giuseppe Mauriello
more...
No comment yet.
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

HomePage : Open Access to scientific communication

HomePage : Open Access to scientific communication | Wiki_Universe | Scoop.it

The purpose of this website is to present, select and organize current information about Open Access.

Open Access is an international movement whose importance is increasing year by year. It is difficult to follow its rapid evolution without getting lost in the vast amount of information available on the subject.

Our goal is to summarize the main current lines of information (in France and abroad) and to report what seems us to be particularly noteworthy .

To view the headings please take a look at the Subject Headings.

We invite you to contribute to the development of this Website : you can write a blog post in order to share your knowledge with the other visitors . Once you have created an account, you can submit us a blog post in French and English.


Hans DILLAERTS and Hélène BOSC

more...
No comment yet.
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

Chemistry World - Interactive Periodic Table

Chemistry World - Interactive Periodic Table | Wiki_Universe | Scoop.it

Chemistry World's whirlwind tour of the periodic table: a leading scientist or author tells the story behind each element..

more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Chemistry Education
Scoop.it!

Printable periodic table: QR-coded | Webelements Nexus

Printable periodic table: QR-coded | Webelements Nexus | Wiki_Universe | Scoop.it

Print the 2.78 MB pdf on as big a piece of paper as possible, otherwise your QR reader may pick up an element you didn't intend (or not recognise it as a QR code!).


Via Mike Carrington
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Chemistry Education
Scoop.it!

ChemGuy Equilibrium Video Lessons

Link to ChemGuy videos - worth looking at to see how to make good and informative chemistry videos.


Via Mike Carrington
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Chemistry Education
Scoop.it!

Wolfram Demonstrations Project

Wolfram Demonstrations Project | Wiki_Universe | Scoop.it
Explore thousands of free applications across science, mathematics, engineering, technology, business, art, finance, social sciences, and more.

This Demonstration shows an interactive plot of Maxwell's law for the molecular speed
distribution of an ideal gas (1852).  Download the CDF Player (free) and you can interact with it properly.


Via Mike Carrington
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Digital Delights for Learners
Scoop.it!

ChemCollective

ChemCollective | Wiki_Universe | Scoop.it
Online Resources for Teaching and Learning Chemistry...

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Ιδέες εκπαίδευσης - Educational ideas
Scoop.it!

A Presentation Skills Guidebook For Beginners

A Presentation Skills Guidebook For Beginners | Wiki_Universe | Scoop.it

Use this Presentation Skills Guidebook – Beginner’s edition as your handy checklist to refer to in the days leading up to your presentation.


Via Baiba Svenca, Nicholas Fragkias
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from E-Learning-Inclusivo (Mashup)
Scoop.it!

Rubrics - Enhancing Education - Carnegie Mellon University

Rubrics - Enhancing Education - Carnegie Mellon University | Wiki_Universe | Scoop.it

Via juandoming
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from 21st Century Innovative Technologies and Developments as also discoveries, curiosity ( insolite)...
Scoop.it!

Chemists create nanotube structures that can expand and contract without breaking down

Chemists create nanotube structures that can expand and contract without breaking down | Wiki_Universe | Scoop.it
(Phys.org)—A group of chemists from China, Japan and Korea have succeeded in creating nanotubes that can be made to expand and contract in response to warm or cold water.

 

Read more, very interesting...:

http://phys.org/news/2012-09-chemists-nanotube.html

 


Via Gust MEES
more...
No comment yet.