Wiki_Universe
10.9K views | +7 today
Follow
Wiki_Universe
Ένα (και όχι μόνο) wiki για το μάθημα του 2εξ Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας ΣΧΜ ΕΜΠ
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by NikolaosKourakos from visualizing social media
Scoop.it!

Infographic: Everything you need to know about privacy on Facebook

Infographic:  Everything you need to know about privacy on Facebook | Wiki_Universe | Scoop.it

As more people sign up for Facebook, it’s important to note that the site largely places privacy control in the user’s hands. The default setting for privacy is public, and many people don’t change it. So what steps can you take to manage your Facebook privacy like an expert?


Via Lauren Moss
more...
Bart van Maanen's curator insight, December 13, 2013 8:04 AM

Gebruik deze infografiek als checklijstje van je privacy instellingen bij Facebook.  

Louise Robinson-Lay's curator insight, December 13, 2013 3:26 PM

Some valuable tips on maintaining your privacy on Facebook. It is important to know who is watching you.

Maria Richards's curator insight, March 15, 2014 6:46 PM

Privacy is in YOUR hands!!!

Rescooped by NikolaosKourakos from Business Improvement and Social media
Scoop.it!

How Are We Using Social Media? [INFOGRAPHIC]

How Are We Using Social Media? [INFOGRAPHIC] | Wiki_Universe | Scoop.it

Did you know that between 2011 and 2012, time spent on social media increased by some 30 billion minutes, representing a year-on-year increase of 37 percent?

But, according to one study, while Facebook, Twitter and Pinterest remain popular with users aged 30 and over, it’s the formerly niche social platforms such as Reddit, Github and DeviantArt that can boast the highest representation amongst the important 18-29 demographic.

 

Digital agency iAcquire partnered with SurveyMonkey to track the behaviour of social media users, presenting their key findings in this infographic...


Via Lauren Moss, Ricard Lloria
more...
Bart van Maanen's curator insight, April 5, 2013 6:19 AM

Niet echt verrassend trends, maar goed om even te zien. En gebaseerd op op Amerikaans onderzoek, want ik geloof niet dat Reddit, Github and DeviantArt veel in NL gebruikt worden.

Rescooped by NikolaosKourakos from visualizing social media
Scoop.it!

Social Media 2013: User Demographics for Facebook, Twitter, Pinterest & Instagram [INFOGRAPHIC]

Social Media 2013: User Demographics for Facebook, Twitter, Pinterest & Instagram [INFOGRAPHIC] | Wiki_Universe | Scoop.it

Those good people at the Pew Research Centre recently updated their annual look at who is using social media, discovering that 16 percent of U.S. internet users are now active on Twitter.


But what about some of the other major social platforms? Aside from Twitter, who exactly is using Facebook, Pinterest, Instagram and Tumblr?

This infographic (courtesy of Adweek) takes Pew’s data and represents it all in a pleasing visual form; view key takeaways at the article link.


Via Lauren Moss
more...
Joshua OCock's curator insight, March 27, 2013 10:02 AM

Very interesting - but I'm not sure things will stay this way for long..

eileenludwig's curator insight, April 9, 2013 12:31 AM

Charts help you see the big picture of social media for your business

ccafaro1's comment, April 28, 2013 3:32 PM
objective profile at moment. Good.
Rescooped by NikolaosKourakos from SOCIAL MEDIA, what we think about!
Scoop.it!

How to clear your Facebook search history

How to clear your Facebook search history | Wiki_Universe | Scoop.it

How to clear your Facebook search history

 

Can you lose your Facebook Page because you didn't follow the rules? Facebook would never shut down a Page because they ran a contest and did something like... oh, I don't know, maybe offer to donate a dollar to charity for every Like their Page gets... right?

I'm constantly seeing people saying they've never heard of a Page being shut down for violating a rule and that Facebook doesn't enforce most of them anyway. Well, here are two examples of some popular Pages that were shut down by Facebook for some seemingly innocent contest rule violations. Think it's okay to do it just because you see the big dogs doing it? Think again.


Via Martin Gysler
more...
Martin Gysler's comment, February 4, 2013 7:22 AM
Indeed Edna :-)
Dawn Jensen's curator insight, February 5, 2013 9:07 PM

It's always great practice to also  to go back and review what you've posted and commented on just in case. This is a must-do.

Martin Gysler's comment, February 6, 2013 11:27 AM
Yes Dawn, and I think it's not only a must-do but also an educational matter.
Rescooped by NikolaosKourakos from Educação, EaD e Games
Scoop.it!

10 Creative Secrets For Social Media Marketing [Infographic]

10 Creative Secrets For Social Media Marketing [Infographic] | Wiki_Universe | Scoop.it

 

“10 Creative Secrets For Social Media Marketing” is an Infographic, so its creators hope you enjoy this one as much as you did with their previous infographic, “21 Rules For Effective Social Media Marketing“

 

View the complete infographic for ideas and tips on how to best leverage social media for marketing and business.


Via Lauren Moss, Tiago Ribeiro, Francisco Velasquez
more...
bhumika's curator insight, September 28, 2014 5:44 AM

Great ideas for marketing using social media.

Rescooped by NikolaosKourakos from 21st Century skills of critical and creative thinking
Scoop.it!

The Social Media Monster [Infographic]

The Social Media Monster [Infographic] | Wiki_Universe | Scoop.it

It's no surprise that social media consumes a good amount of our time, and it's perfectly fine when you have nothing else to do, but when you are at work its a big no-no.

This infographic illustrates just how distracting social media can be in the workforce. According to a study conducted by Microsoft, social media causes an average of four interruptions per hour. Also, over 40% of disrupted tasks were not immediately resumed.

So how much are all these interruptions going to cost the economy? A whopping $650 billion dollars a year is lost due to interruptions (aka Facebook).

It all makes sense though, with over 1 billion Facebook posts per day, 62 billion emails sent every day, and 400 million tweets per day, it's understandable why people are gettin distracted. Many businesses are taking matters into their own hands and blocking social sites on their networks so employees cannot view them. However, if you just unplug every once in a while and wait until after work to check your Facebook or Twitter, your productivity will increase and your boss will be happier...


Via Lauren Moss, Lynnette Van Dyke
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from The 21st Century
Scoop.it!

5 Fun Ways to Use Facebook in Your Lesson Plans and Teaching | Emerging Education Technology

5 Fun Ways to Use Facebook in Your Lesson Plans and Teaching | Emerging Education Technology | Wiki_Universe | Scoop.it
The most popular site on the Internet can be leveraged in the classroom in engaging and useful ways.

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from An Eye on New Media
Scoop.it!

Where is Facebook's Money Coming From

Where is Facebook's Money Coming From | Wiki_Universe | Scoop.it
“Facebook really represents an opportunity to connect over 900 million people,” said engineering director Doug Purdy, “but we hope one day for it to be the entire world.”

Via Ken Morrison
more...
Ken Morrison's curator insight, July 7, 2013 8:03 PM

Most of Facebook's money comes from advertisers and most of their money is being spent trying to reach the next billion users in less developed areas of Asia, Africa, India, and South America

Rescooped by NikolaosKourakos from An Eye on New Media
Scoop.it!

An Eye On New Media 2013

Here is the 2013 version of my textbook that I curated for my students at Hannam University's Linton Global College.  Next year's vesion will include more of the teacher's notes that I share with my students.  I hope that it is helpful for you.  If you would like a free PDF version of the book, send me an email at kenmorrison30 (at) yahoo (dot) com or download it at the slideshare site.

 

I put a lot of work into the 2012 version.  I feel that it passed the test of time. There are some updates and additions in this version.  I also decreased the size of many images to make it less expensive to print.

 

Please please please support the real authors of this content.   I took great effort to give credit where it is due. I aimed to show my students how they could access enough free info on the web that was of equal or greater value than the wonderful information found in expensive textbooks. Feel free to share and please support the true authors of this book in any way you can (money, likes, blog comments, links, etc.) I am simply the currator of this content.

  

Would you like to see the output of this class?  Here is a collection of the Scoop.it curation sites which my students created to help them prepare for their future goals or research topics:

http://www.scoop.it/t/scoop-it-students

 

 

 

Ken

 

PS.  I simply love podcasts and I listen to more than 1000 per year.  I am planning on sharing some of my favorite tips that I learn from my daily podcasts at:

http://filterfailure.blogspot.kr


Via Ken Morrison
more...
Ken Morrison's curator insight, April 2, 2013 10:15 PM

I put a lot of work into the 2012 version.  I feel that it passed the test of time. Thank you for the quality suggestions, support and feedback. There are some updates and additions in this version.  I also decreased the size of many images to make it less expensive to print.

 

Please please please support the real authors of this content.   I took great effort to give credit where it is due. I aimed to show my students how they could access enough free info on the web that was of equal or greater value than the wonderful information found in expensive textbooks. Feel free to share and please support the true authors of this book in any way you can (money, likes, blog comments, links, etc.) I am simply the currator of this content.

  

Ken

Min Kim's comment, April 8, 2013 10:02 PM
Thank you for sharing your awesome work! This curation definitely helped me a lot in understanding what new media trends are. Please keep the great work!
Min Kim's curator insight, April 8, 2013 10:16 PM

켄모리슨 교수님이 자신이 제작한 2013년 교재 "An Eye On New Media" 를 공유했다. 소셜미디어와 구글 아마존등 온라인 거물들의 역사와 지도자들을 간단하게 담아냈으며, 어떻게 하면 개인이나 집단이 이런 소셜미디어의 세계에서 성공할 수 있는지에 대한 많은 기사와 정보들을 모아놨다.

 

My professor from Linton Global College, Ken Morrison, has made his 2013 version curated book "An Eye on New Media". This curated book contains much information about how current social media was established and how  our new meida trend will change over time. 2012 version of this book really helped me a lot understanding the fundamental knowledge about media. 

 

Rescooped by NikolaosKourakos from visualizing social media
Scoop.it!

INFOGRAPHIC: What Makes Social Media so Influential?

INFOGRAPHIC: What Makes Social Media so Influential? | Wiki_Universe | Scoop.it

If your impression of social media is limited to your friends posting cat videos and teenagers glued to their iPhones – think again.

Social media possesses incredible influential power, and since the advent of the Internet it's evolved from a simple way for people to keep in touch into a massive global network connecting organizations, communities and people.Social media is the easiest, fastest and most explosive way to transmit and receive information! And best of all – absolutely anyone can take advantage of it.

 

Check out the infographic to learn how to embrace the ubiquity of social media and use its power to better yourself, your business, or cause, and find a host of statistics and facts that may surprise you about the influence of social media...


Via Lauren Moss
more...
Philippe Trebaul's curator insight, March 2, 2013 6:08 AM
INFOGRAPHIQUE: What Makes médias sociaux de manière influente?

If your impression of social media is limited to your friends posting cat videos and teenagers glued to their iPhones – think again.

Social media possesses incredible influential power, and since the advent of the Internet it's evolved from a simple way for people to keep in touch into a massive global network connecting organizations, communities and people.Social media is the easiest, fastest and most explosive way to transmit and receive information! And best of all – absolutely anyone can take advantage of it.


Check out the infographic to learn how to embrace the ubiquity of social media and use its power to better yourself, your business, or cause, and find a host of statistics and facts that may surprise you about the influence of social media...


INFOGRAPHIC: What Makes Social Media so Influential? via @MYDstudio http://sco.lt/...


Philippe Trebaul's curator insight, March 2, 2013 6:51 AM
INFOGRAPHIQUE: What Makes médias sociaux de manière influente ?

"If your impression of social media is limited to your friends posting cat videos and teenagers glued to their iPhones – think again.

Social media possesses incredible influential power, and since the advent of the Internet it's evolved from a simple way for people to keep in touch into a massive global network connecting organizations, communities and people.Social media is the easiest, fastest and most explosive way to transmit and receive information! And best of all – absolutely anyone can take advantage of it.


Check out the infographic to learn how to embrace the ubiquity of social media and use its power to better yourself, your business, or cause, and find a host of statistics and facts that may surprise you about the influence of social media"...


INFOGRAPHIC: What Makes Social Media so Influential? via @MYDstudio http://sco.lt/...


Bart van Maanen's curator insight, March 3, 2013 9:21 AM

Nice.

Rescooped by NikolaosKourakos from Create, Innovate & Evaluate in Higher Education
Scoop.it!

The Growing Impact of Social Media #infographic

The Growing Impact of Social Media #infographic | Wiki_Universe | Scoop.it

By Berrie Pelser

 

Social media are social software which mediate human communication. When the technologies are in place, social media is ubiquitously accessible, and enabled by scalable[clarification needed] communication techniques. In the year 2012, social media became one of the most powerful sources for news updates through platforms such as Twitter, Facebook, and Google+.


Via WordPress SEO & Social Media, Gerrit Bes, massimo facchinetti, ThePinkSalmon, Alazne González, Alfredo Corell
more...
WordPress SEO & Social Media's curator insight, November 30, 2012 3:35 AM

The Growing Impact of Social Media #infographic /@BerriePelser

Tom Malbon's comment, November 30, 2012 6:50 AM
Great infographic! Thanks :)
LadyKhadija Amatullah's curator insight, January 4, 2013 9:22 AM

How does this compare to you own activity?

Rescooped by NikolaosKourakos from An Eye on New Media
Scoop.it!

Top Tech Trends and People of 2012

Here is the textbook that I created/curated for teaching my New Media Technology class during the Spring semester of 2012 at Hannam University's Linton Global College. I took great effort to give credit where it is due. I aimed to show my students how they could access enough free info on the web that was of equal or greater value than the wonderful information found in expensive textbooks. Feel free to share and please support the true authors of this book in any way you can (money, likes, blog comments, links, etc.) I am simply the currator of this content.

If you would like a free tablet-friendly PDF file, just email me at kenmorrison30 @ yahoo.com (no spaces)

 

P.S. There are some typos and honest mistakes in this textbook, but I am comfortable sharing it as is. I am excited to redesign it for next semester.

Ken


Via Ken Morrison
more...
Barbara Kurts's comment, January 9, 2013 9:04 PM
my topics here http://www.scoop.it/t/health-leads-plus
ben bernard's comment, January 9, 2013 11:37 PM
thanks ! http://www.scoop.it/t/direct-marketing-services my newly made scoop.it :)
Toni Plourde's comment, February 1, 2013 2:47 PM
Thanks for the PDF ! It's great!
Scooped by NikolaosKourakos
Scoop.it!

WolframAlpha Launches Personal Analytics for Facebook

WolframAlpha Launches Personal Analytics for Facebook | Wiki_Universe | Scoop.it

"WolframAlpha has launched its Personal Analytics for Facebook [wolframalpha.com] functionality. Simply type "facebook report" into the query box, authorize the app, and view the extensive analysis of your social network."

more...
No comment yet.
Rescooped by NikolaosKourakos from Studying Teaching and Learning
Scoop.it!

The Ultimate Guide to The Use of Facebook in Education

The Ultimate Guide to The Use of Facebook in Education | Wiki_Universe | Scoop.it

"There is a growing controversy over the use of Facebook in education.Some argue for its integration and others disfavour it. I believe that the main reason behind this controversy is the lack of solid empirical researches about the overall value of not only Facebook but all other popular social networking in education. There are , however, some researchers ( like Crook and Harrison ,Charnigo, Barnett-Ellis, Hewitt and Forte, Mathews, Mazer and Murphy ) who have written about the potential of social networking in education, yet only few studies have specifically addressed its role in pedagogy."


Via Stewart-Marshall
more...
No comment yet.