Wijkgerichte Zorg Zuyd
351 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Samenwerken in de wijk: de 10 belangrijkste vragen

Samenwerken in de wijk: de 10 belangrijkste vragen | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Eén huishouden, één plan, één regisseur: dat is het uitgangspunt van de integrale benadering van veel wijkteams. Hiervoor zijn korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling van expertise tussen diverse hulpverleners wel noodzakelijk. Oók buiten het wijkteam.

In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Movisie deed onderzoek en vond 10 vragen en dilemma’s.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: De jeugd maar geen toekomst? naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

NIEUW: De jeugd maar geen toekomst? naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld. Overheidsbeleid is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief.

Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken; de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen papier en werkelijkheid. Ze laten ook zien hoe beleid effectiever kan worden, door voorzieningen beter aan te sluiten bij het willen en kunnen van hun deelnemers. Hiervoor wordt een model geïntroduceerd dat op basis van de praktijk ontwikkeld is.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Hbo-v stages in de wijk verbeteren

Hbo-v stages in de wijk verbeteren | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Bekijk dit informatieve filmpje over Bachelor of Nursing 2020 en de vertaling daarvan naar de praktijk van de wijkverpleging

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Samenwerking op gebied van WMO cruciaal! Kom 30 maart 2017 naar Ede: Het wijkteam werkt samen!

Samenwerking op gebied van WMO cruciaal! Kom 30 maart 2017 naar Ede: Het wijkteam werkt samen! | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

NIEUW! Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

NIEUW! Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Erik van Rossum en Ramon Daniëls (Zuyd hogeschool)zijn mede-auteurs van deze publicatie.


Door maatschappelijke veranderingen kent Nederland een steeds groter aantal thuiswonende kwetsbare ouderen, die een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld ziekenhuisopname en overlijden. Het opsporen, herkennen, behandelen of ondersteunen van kwetsbare ouderen blijkt moeilijk. Het boek Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen geeft inzicht in de complexiteit omtrent de herkenning en behandeling van deze doelgroep. Daarnaast worden veel gebruikte definities van kwetsbaarheid in kaart gebracht, alsook de veelheid aan meetinstrumenten, projecten en interventies die in het verleden zijn ingezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden - meestal uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg - aangevuld met theoretische inzichten en wetenschappelijke onderbouwing, wordt inzicht gegeven in deze complexe onderwerpen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Sociale wijkteams en verslavings- preventie: kansen, belemmeringen

Sociale wijkteams en verslavings- preventie: kansen, belemmeringen | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Artikel uit het laatst verschenen nummer van "Verslaving"


Sociale wijkteams beogen escalatie van problemen bij burgers te voorkomen, door dicht bij de burger, achter de voordeur en snel (zonder indicatie) ondersteuning te bieden. Omdat middelengebruik vaak een rol speelt bij de problemen waar wijkteams mee te maken hebben, is het cruciaal dat afdelingen verslavingspreventie van instellingen voor verslavingszorg en wijkteams samenwerken. De sociale wijkteams zijn nog volop in ontwikkeling. De vraag is in hoeverre deze samenwerking tot dusver tot stand is gekomen en welke taken de teams zien op het gebied van middelenproblematiek.


Zuyd gebruikers kunnen het artikel digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/article/10.1007/s12501-016-0082-x


more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: Werken met hoofd, hart en handen kracht van de sociale professional

NIEUW: Werken met hoofd, hart en handen kracht van de sociale professional | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit.

Aan de hand van verhalen, anekdotes en gesprekken creëren de auteurs een veelkleurig beeld van de sociale professional en hun werkpraktijk. Het boek houdt hen een spiegel voor en biedt een boeiend inkijkje in hun werk. Op basis van literatuur wordt aangetoond waarom zijn werkwijze resultaat heeft en een goede keuze is. Handig om als sociale professional ook te kunnen uitleggen dat je werkwijze -motivatie, inleven, meeleven, humor, reddende engel- een effectieve bijdrage levert.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

V&VN Magazine 6

V&VN Magazine 6 | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

       

* Op tijd signaleren, steeds meer psychiatrie in de wijk. “Ik zie dat iemand zich al twee weken niet heeft omgekleed.” Wijkverpleegkundigen en verzorgenden krijgen vaker te maken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

     

Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Samen bouwen 2.0 visie en houding voor de sociale professional van de toekomst

NIEUW: Samen bouwen 2.0 visie en houding voor de sociale professional van de toekomst | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt vanuit de overheid een context voor deze maatschappelijke participatie en actief burgerschap. Individuen en groepen met vragen en problemen worden niet langer als `klant gezien, maar als eigenaar van die vragen en problemen en vooral ook van de daarbij passende antwoorden en oplossingen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de welzijnssector? Wat betekent dit voor de sociale

professional?


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Handboek werken in de wijk

Handboek werken in de wijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

V&VN denkt mee over zorgprofielen wijk

V&VN denkt mee over zorgprofielen wijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

V&VN gaat samen met de zorgverzekeraars de zorgprofielen uitwerken die nodig zijn voor de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Directeur V&VN Sonja Kersten legt uit.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Ouderen naar SEH vanwege gebrek aan thuiszorg

Ouderen naar SEH vanwege gebrek aan thuiszorg | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Te veel ouderen met complexe aandoeningen en te weinig zorg komen de spoedeisende hulp binnen.

Belangrijke oorzaak is dat er te weinig zorg wordt ingekocht door gemeenten.

Lees verder via de link.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap opgericht

Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap opgericht | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Een aantal thuiszorgorganisaties heeft het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap opgericht. Wijkverpleegkundigen nemen daarin het voortouw.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)
Scoop.it!

Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk

Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Samen met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn wij gestart met het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk. Doel is om de kennis en vaardigheden te verbeteren van sociale- en eerstelijnsprofessionals op het gebied van het tijdig signaleren en aanpakken van depressieve klachten van wijkbewoners.

Zie: https://assets.trimbos.nl/docs/94f679f2-cb68-4395-8b10-ba90e5e82c28.pdf


Via Christina en Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

'Straks voldoende wijkverpleegkundigen? Dan nu met stages aan de gang! '

'Straks voldoende wijkverpleegkundigen? Dan nu met stages aan de gang! ' | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Margriet Snellen is beleidsadviseur opleidingen bij ActiZ, branchevereniging voor werkgevers in de zorg. De belangrijkste taak van ActiZ is het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, onderwijs, media en publiek. 

O&G sprak met Margriet over haar functie en over een van de speerpunten waar zij zich op dit moment mee bezighoudt: het creëren van meer en kwalitatief betere stageplaatsen in de wijkverpleging.


Zuyd gebruikers kunnen O&G digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=https://onderwijsengezondheidszorg.nl


more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Nursing nu ook digitaal!! Zo maak je een wijkplan

Nursing nu ook digitaal!! Zo maak je een wijkplan | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

In nummer 11 o.a.:       

Thuiszorg - Hoe maak je een wijkplan?

    

Als wijkverpleegkundige weet je dat het bij preventieve zorg niet alleen om die ene cliënt gaat, maar ook om de wijk waarin hij woont. Maar ja, hoe pak je dat aan? Een snelcursus wijkanalyse en -plan maken helpt je op weg.

   


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
Voor Zuyd gebruikers ook digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41193
Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: Zo maak je een ondersteuningsplan

NIEUW: Zo maak je een ondersteuningsplan | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Waarom kiezen voor dit boek?


*leert (aankomend) zorgprofessionals stapsgewijs een ondersteuningsplan te schrijven;

*sterke koppeling tussen theorie en praktijk;

*uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.


Ieder mens wil de zeggenschap hebben over zijn eigen leven. Hij wil zelf de beslissingen nemen over waar hij woont, wat hij doet, met wie hij omgaat, hoe hij zijn dag besteedt enzovoort. Sommige mensen in de samenleving zijn hiervoor aangewezen op langdurige hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, langverblijf psychiatrische cliënten en ouderen. Zij hebben anderen nodig om hun leven in te richten zoals zij dat willen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Symposium Professioneel Samenwerken in de wijk - Windesheim

Symposium Professioneel Samenwerken in de wijk - Windesheim | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Hoe denken mijn collega’s over de kwaliteit van onze samenwerking? Welke dilemma's komen wij tegen? Hoe kan ik de samenwerking in ons eigen team in de wijk monitoren en verbeteren? En hoe kan ik tot een betere samenwerking komen met mantelzorgers en vrijwilligers?


Herkent u bovenstaande vragen en wilt u in één middag antwoord hierop? Kom dan op dinsdag 8 november 2016 naar het symposium van het project Professioneel samenwerken in de wijk. U gaat naar huis met de nieuwste inzichten, tips en tools.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Kompas licht verstandeijke beperking definitie, aspecten en ondersteuning

NIEUW: Kompas licht verstandeijke beperking definitie, aspecten en ondersteuning | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Meer dan de cognitieve capaciteiten, zijn het sociaal aanpassingsvermogen en de ondersteuningsbehoefte van mensen bepalend voor de mogelijkheden en beperkingen die zij ervaren in het dagelijks leven. Wanneer een combinatie van beperkingen op deze gebieden leidt tot problemen bij het functioneren, spreekt men over een licht verstandelijke beperking.


Kompas Licht Verstandelijke Beperking geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks function- neren.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid 3

Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid 3 | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* De wijkverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar in de wijk: help, wat vraagt dat van mij?


* Sociaal wijkteam Almere versus gebiedsteam Hoorn: ‘kinderen worden vaak vergeten’


* Sociaal verpleegkundigen van het medisch spreekuur dak- en thuislozen: ‘Wij zijn de intensive care van de samenleving’


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Wijkverpleging balanceren tussen zorg en zeggenschap

NIEUW: Wijkverpleging balanceren tussen zorg en zeggenschap | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Wijkverpleegkundigen moeten steeds de balans vinden tussen de wensen en behoeften van de patiënt en de eisen en regels van de zorgverzekeraars en de overheid. Dat kan lastig zijn, maar dit boek reikt hiervoor handvatten aan.

Wijkverpleegkundigen vervullen een sleutelfunctie in de zorg. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat de wijkverpleegkundige sinds 2015 verantwoordelijk is voor de indicatie en de zorgtoewijzing.

Meer lezen? Het boek is te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Gezamenlijke besluitvorming in zorg & welzijn

NIEUW: Gezamenlijke besluitvorming in zorg & welzijn | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Besluitvorming over wonen, welzijn, gezondheid en zorg worden vaak in samenspraak met anderen genomen. Professionals kunnen een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van deze besluitvorming. In Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn reiken verschillende experts inzichten aan over besluitvorming in specifieke complexe situaties. Voorbeelden daarvan zijn mensen met dementie, alleenstaande ouderen die willen verhuizen, mensen die palliatieve zorg ontvangen of kinderen die aan een chronische ziekte lijden. Ieder hoofdstuk bevat casuïstiek en uitgewerkte handreikingen. Daarmee kunnen studenten en beginnende tot meer ervaren professionals in zorg en welzijn hun expertise in het faciliteren van besluitvorming vergroten en verdiepen.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Tijdschrift maatschappij & gezondheid 2

Tijdschrift maatschappij & gezondheid 2 | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Ruim een jaar indiceren door de wijkverpleegkun- digen: hoe laat je het ‘oude denken’ los?

* Derde ronde voor het Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

* Persoonsgebonden budget: antwoorden op veel gestelde vragen

* V&VN Maatschappij & Gezondheid: verbindende koers in acht pijlers.

Binnen V&VN hebben we in 2015 als verpleegkundige beroepsgroepen buiten de muren van de instellingen onze krachten gebundeld tot de afdeling Maatschappij & Gezondheid (M&G). Onze afdeling bestaat uit jeugdverpleegkundigen, verpleegkundigen openbare gezondheidszorg, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie. Maar waar staan wij precies voor en wat is de essentie van ons werk? Om dat te verduidelijken beschreven we de essentie van onze beroepsuitoefening in acht pijlers.


Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging

Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging verminderd de administratieve lastendruk
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf

Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau ziet problemen in de manier waarop gemeenten ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners, vooral als het gaat om de zelfredzaamheid.


Via Annette Engelen, Liesbeth
more...
No comment yet.