Complexe etnische en religieuze situatie in Syrië in kaart | aardrijkskunde | Scoop.it

Deze kaart laat duidelijk zien waarom het Syrië van nu chaotisch overkomt. Wie vecht er nu tegen wie en waarom? Een geografische context helpt enigszins om een beeld te krijgen maar geeft geen eenduidige verklaring. Er spelen veel factoren een rol in dit conflict.


Via Seth Dixon