Disarm Your Audience When You Present | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Disarm Your Audience When You Present. Detta är det senaste inlägget i en intressant serie om att presentera, något vi nog alla behöver lära oss bli bättre på.