Lars Dahlström: Privatiseringsepidemin i skolan | Skola och Samhälle | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
Utbildning är både en rättighet och en skyldighet som staten har åtagit sig att tillhandahålla. Sedan 1992 har emellertid staten avsagt sig sitt ansvar