Web 2.0 och högre...
Follow
Find tag "higher_education"
681 views | +0 today
Web 2.0 och högre utbildning
Åtskilligt skiljer web 2.0 från traditionell utbildning
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Nätet och Akademin – lyckligt par eller omöjlig förening?

The Net in Higher Education: Nätet och Akademin – lyckligt par eller omöjlig förening? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Kan vi använda och dra nytta av det som brukar kallas Web2.0 i vår traditionella undervisning och vilka utmaningar ställs vi i så fall inför?
LMS

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Video från nätet uppmuntrar till diskussion i högre utbildning

The Net in Higher Education: Video från nätet uppmuntrar till diskussion i högre utbildning | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Kan vi förena traditionell utbildning ...

The Net in Higher Education: Kan vi förena traditionell utbildning ... | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
Som jag tidigare har diskuterat har det nätbaserade lärandet, och på senare tid även det som går under web 2.0 d.v.s. det som i hög grad handlar om deltgares produktion och interaktion på nätet, blivit intressant för ...
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Digital Scholar: How Technology Is Transforming Scholarly Practice : Bloomsbury Academic

The Digital Scholar: How Technology Is Transforming Scholarly Practice : Bloomsbury Academic | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

How Open Educational Resources are Changing Higher Education

How Open Educational Resources are Changing Higher Education | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
Removing money from the equation, we will see in a very short time what universal affordable education will achieve in changing, brightening and modifying the world we live in.
more...
No comment yet.