Web 2.0 och högre utbildning
698 views | +0 today
Follow
Web 2.0 och högre utbildning
Åtskilligt skiljer web 2.0 från traditionell utbildning
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Virtual Canuck » Blog Archive » MOOCs as community??

Virtual Canuck » Blog Archive » MOOCs as community?? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

If the MOOC is of the so called xMooc variety with a tight predefined curriculum and learning outcomes, lots of teach centric videos, quizzes and threaded discussions, then likely MOODLE is best. However for cMOOCs in which students are encouraged to bring and develop their own personalities, web presences and artifacts using an emergent or connectivist pedagogical design, the ELGG based platform with its capacity for student created blogs, bookmarks, tweets, user generated videos, etc. may be best.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Digital närvaro

The Net in Higher Education: Digital närvaro | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Conole för en diskussion om vad närvaro (presence) innebär. I sitt inlägg tar hon avstamp mot ett annat inlägg av Mark Childs  där denne sätter likhetstecken mellan immersion och presence. Conole menar till skillnad från Childs att de här uttrycken har olika innebörder eftersom immersion i hennes tolkning är ett personligt tillstånd medan presence endast kan förekomma i relation till andra.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Om man skall leda kurser på nätet tror jag att närvaro är något eftersträvansvärt.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Konkurrensen från nätet eller kanske löftet?

The Net in Higher Education: Konkurrensen från nätet eller kanske löftet? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Ett inlägg med titeln Medelmåttiga föreläsares död publicerades i DN  fredagen den 15 mars 2013. Det är ursprungligen skrivet av Thomas Freidman en amerikansk journalist och författare och är översatt av Margareta Eklöf. Artikeln reflekterar över konsekvenserna av ny teknik för formella utbildningar.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Informationsdumpning eller stöd för lärande?

The Net in Higher Education: Informationsdumpning eller stöd för lärande? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Hart har skrivit ett tänkvärt inlägg om skillnaderna mellan traditionell paketering av det innehåll som skall läras "ut" och det som i min översättning blir strukturerat stöd för lärande. Hon beskriver detta som en rörelse från "packaging to scaffolding". Hennes inlägg handlar i första hand om lärande på nätet men de generella resonemangen är i högsta grad även giltiga för mer traditionell klassrumsundervisning, som jag bedömer det.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Grupparbete - traditionen och nätet

The Net in Higher Education: Grupparbete - traditionen och nätet | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Grupparbetet, som de flesta av oss har erfarit detta under de olika "traditionella" utbildningsformer vi har deltagit i, är en sorts pedagogisk strategi som läraren/kursledaren har valt av något skäl. Ibland kanske skälen inte är noggrannare genomtänka än att "grupparbete är bra".

 

Morrison (i blogginlägget jag skriver om) påpekar, mycket tänkvärt, att en del av problemen med grupparbeten är att de flesta människor har väldigt lite erfarenhet av att arbeta tillsammans, speciellt om det handlar om att arbeta tillsammans på nätet.

 

Den centrala frågan i Morrisons inlägg handlar dock inte om för- eller emot  grupparbeten utan om att samarbete måste se helt annorlunda ut i en massive open online course. Här är det inte vare sig möjligt eller ens önskvärt att kontrollera stora mängder deltagares aktiviteter. Tvärtom är hela idén med "massive courses" att deltagarna knyter kontakter och eventuellt bildar grupper, men då spontant utifrån intresse.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Satsning på nationell lösning för e-böcker | Bibliotekssamverkan

Satsning på nationell lösning för e-böcker | Bibliotekssamverkan | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

CC (BY-NC-SA)
http://www.flickr.com/photos/kaleissin/756668810/sizes/s/

Lars-Erik Jonsson's insight:

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Pursue what you find to be right and true, not enriching yourself

The Net in Higher Education: Pursue what you find to be right and true, not enriching yourself | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

When I read the blogpost My Scholarly Contributions in which Downes responds to a request from a reader to rank his contributions, Downes says he is not prepared to rank his work but he mentions what he considers important without a particular order. However, it is the advice he gives to the reader which I find so remarkably exquisite that I thought I must repeat them in my own blog. Actually, I think they might be converted into a poster on the wall in every academic's office.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Connectivism
Scoop.it!

bcewiki08 - Against connectivism

bcewiki08 - Against connectivism | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
Keith Wayne Brown's curator insight, February 6, 2013 7:34 AM

Very useful for having one place to find critiques of the "connectivist" learning model. 

Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Att mäta det omätbara

The Net in Higher Education: Att mäta det omätbara | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Jag har med stor behållning och stort adrenalinpåslag läst Sven-Eric Liedmans bok Hets! Som jag läser den är det en rasande uppgörelse med flera företeelser i vår samtid, men framförallt med det som sker inom vår utbildningssystem på olika nivåer. Nedanstående text är ett axplock av det som har berört mig starkt i hans bok. Jag hoppas att jag inte har tillvitat författaren några uppfattningar som han inte har. Alla eventuella missuppfattningar får jag själv ansvara för och jag kan bra rekommendera att man läser originaltexten.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from It-pedagogik och mobilt lärande
Scoop.it!

How to create great slides for presentations

How to create great PowerPoint slides. Top tips and tools to use to create slides using PowerPoint, including fonts, colours and themes.

Via Baiba Svenca, Peter Mellow, HIND ABDELRAHMAN, Katharina Kulle, Mats Larsnäs
more...
uamblearning's curator insight, January 31, 2013 8:40 AM

Excelentes recomendaciones para crear presentaciones. MPPB

PublishME's comment, July 9, 2013 11:01 PM
PublishME http://vimeo.com/68740723
Two Pens's curator insight, July 15, 2013 6:23 PM

Nicely designed!

Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

The corridor of uncertainty: Breaking up is hard to do

The corridor of uncertainty: Breaking up is hard to do | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

We often base our calls for a better use of technology in education on the grounds that students are demanding change. Since they are mostly experienced users of computers, mobiles, social media and gaming they will naturally want to use these technologies and tools in school or university. There is of course a degree of truth here but it's not unusual to see reports of students demanding more lectures and classroom teaching rather than online delivery as well as preferring textboooks to net-based resources. Sometimes the students are more traditional and conservative than the teachers, despite their dependence on technology outside education.


Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Lära gratis, fritt, undervisad eller vetgirig

The Net in Higher Education: Lära gratis, fritt, undervisad eller vetgirig | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Under år 2012 talade man allt mer om företeelsen MOOC. Bokstavskombinationen står för massive open online course, vilket i svensk tolkning innebär att det är en sorts kurs (course) som vänder sig till ett mycket stort antal deltagare (massive) som utan behörighetskrav eller andra restriktioner kan registrera sig som deltagare (open) utan några förpliktelser utöver ett eget intresse.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Vi kan notera här att för den enskilde individen innebär en sådan här kurs ett antal positiva paradoxer.  Individen har maximal frihet samtidigt som man ingår i ett nätverk av kontakter med andra resurspersoner.  Innehållsligt kan varje individ fokusera på sitt intresseområde samtidigt som alla kursresurser i form av förslag och nyproducerat material är tillgängligt. Slutligen finns det inga speciella kursmål som skall läras utan lärandet består i att man faktiskt knyter an till de resurser - personer och andra källor - som är relevanta för det intresse man har (eller som växer fram).

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

30 Myths About eLearning That Need To Die In 2013

30 Myths About eLearning That Need To Die In 2013 | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

For as long as eLearning has been around, it has been haunted by the voices of those who aim to criticize its authenticity, viability, and quality. But is it true? Do students of traditional institutions boast more success than those who’ve chosen distance learning?

It’s time for some of these myths to die.Read more: http://newsroom.opencolleges.edu.au/features/30-myths-about-elearning-that-need-to-die-in-2013/#ixzz2HgoNGLyE


Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

Four Good Reasons Why Students Need Instructor Feedback in Online Courses

Four Good Reasons Why Students Need Instructor Feedback in Online Courses | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
In this post I describe why instructor feedback in an online course is essential for students that have yet to master a specific skill set and knowledge, and why MOOCs won't cut it. In a world of M...

Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

e4innovation.com » Blog Archive » Tips and hints for new bloggers

e4innovation.com » Blog Archive » Tips and hints for new bloggers | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012 | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
I denna rapport beskrivs den svenska befolkningens användning av datorer och internet. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige.
more...
Anita Rissler's curator insight, March 27, 2013 8:08 AM

Det finns ett avsnitt som handlar om äldres dator- och internetanvändning för åldersgrupperna 65 - 84 år (sid 54 - 59). På sid 63 kan vi se att svenskarna ligger i topp internationellt sett när det gäller uppkoppling mot internet med bärbar dator eller trådlös surfplatta.

Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The corridor of uncertainty: How I learn

The corridor of uncertainty: How I learn | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

I suppose I'm a typical informal learner. In the past 10 years I've learnt an awful lot about net-based learning, distance learning and social media simply by reading, testing, tasting, writing and discussing without having taken a single course to prove what I know. What I work with today has no relation whatsoever to my qualifications and even if I can see the value of taking some time to get some credentials I never seem to get round to it.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Utbildning på nätet
Scoop.it!

App och webb – bloggande på olika vis

App och webb – bloggande på olika vis | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
I och med läsplattornas ständigt växande popularitet har begreppet ”app” blivit en naturlig del i skolvardagen. Webbstjärnan reder ut vad en app är och förklarar skillnaden mellan bloggande från app och bloggande från webb.

Via Kent Wallén
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Global farsot hotar utbildningsvärlden

The Net in Higher Education: Global farsot hotar utbildningsvärlden | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

I en helt fantastisk TED-föreläsning beskriver Pasi Sahlberg vad som gör den finska skolan så framgångsrik genom att kontrastera den mot den "farsot" som drar över världen inte olikt en pandemi. Här finns också en stark samvariation med mitt tidigare inlägg om att Mäta det omätbara som jag skrev efter att ha läst Hets! av Sven-Eric Liedman.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Den GERM d.v.s. bacill (alt. virus) som drabbat alla makthavare har muterats fram från en Global Educational Reform Movement vars initialer bildar just ordet "germ".

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Utbildning på nätet
Scoop.it!

Bittorrents nätdisk
skippar molnet - IDG.se

Bittorrents nätdisk<br/>skippar molnet - IDG.se | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
Bittorrent Sync är en ny nätdisk men till skillnad mot tjänster som Dropbox och Skydrive arbetar disken inte mot någon central molnserver - IDG.se

Via Freddy Håkansson, Kent Wallén
more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

7 Myths in the Online Classroom – Technology Enhanced Learning Blog

7 Myths in the Online Classroom – Technology Enhanced Learning Blog | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

By David Hopkins

Online learning, or distance learning, or eLearning (or even e-learning) has been around now in various guises for quite some time.


Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

Hiding your research behind a paywall is immoral

Hiding your research behind a paywall is immoral | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
Mike Taylor: As a scientist your job is to bring new knowledge into the world. Hiding it behind a journal's paywall is unacceptable

Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

It has been said that no plan survives first contact and that has certainly been my experience teaching online this semester.  I thought I was well prepared to teach this course, as well prepared as anyone can be who has never taught a fully online course before.  I have explored teaching with different digital technologies in my otherwise face-to-face courses since about 1992. 

more...
No comment yet.