Verpleegkunde Zuyd
5.7K views | +7 today
Follow
Verpleegkunde Zuyd
Nieuwsbulletin Verpleegkunde
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift kinderverpleegkunde 3

MET o.a.

* Help, ik ben nat! Incontinentie

* Begeleiding bij rouw- en verliesbegeleiding

* Matig te vroeg geboren kinderen: aandacht gevraagd!

* Facilitaire behoeften van ouders op de ICN

* Onderzoek naar de zorg van babyconsulenten

* luierdermatitis voorkomen bij neonaten

* Ondervoeding bij kinderen met een aangeboren hartafwijking


Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging 10

Nederlands tijdschrift voor wondverzorging 10 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Sotek en Vatek samen verder als Nederlandse Vereniging voor Compresie Zorg

* Vasculitis

* Casus: oudere vrouw heeft enige tijd (met spijkerbroek) in de zongezeten. Vertoont nadien rode vlekken op bovenbeen met deels hematoom, pijn in de benen en rug


Het tijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Zorg anno NU nov

Zorg anno NU nov | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* De witte woede: 25 jaar later

* Om psychiatrie hangt iets geheimzinnigs


Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nursing nu ook digitaal!!

Nursing nu ook digitaal!! | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

In nummer 11 o.a.:


* Hoofdartikel: Omgaan met tijdsdruk


* Klinische kennis en vaardigheden:

- Medicijnquiz: veel gebruikte medicijnen

- Ondervoeding bij ouderen: wees er op tijd bij

- Casus wondzorg: necrose door meningokokkenziekte


* Thuiszorg -Hoe maak je een wijkplan?


* Wetenschap en ethiek:

- Onderzoek: dementie, postoperatieve zorg

- EBP: omgekeerde isolatie in neutropene fase

- Ethiek: sondevoeding bij voedselweigering


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
Voor Zuyd gebruikers ook digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41193more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

BijZijn-XL educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden 9

BijZijn-XL educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden 9 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


Zuyd gebruikers kunnen het eveneens digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12632


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Werkboek EMB online

Werkboek EMB online | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een online Werkboek “Zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking” gepubliceerd.

Het Werkboek behandelt primair de zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), maar zal ook bruikbare informatie bieden voor alleen verstandelijke of motorisch beperkte kinderen.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Verpleegkunde 3

Verpleegkunde 3 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
Zuyd gebruikers kunnen het tijdschrift digitaal raadplegen: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://www.tijdschriftverpleegkunde.nl


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Persoonsgerichte zorg: Het goede gesprek

Persoonsgerichte zorg: Het goede gesprek | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
De workshop ‘Het goede gesprek' helpt patiënten om meer uit het gesprek met hun zorgverlener te halen. Proeftuin persoonsgerichte zorg Hoensbroek ontwikkelde de workshop, waar een zorgverlener, coach en patiënten aan deelnemen.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Checklist videoproducties maken voor het onderwijs

Checklist videoproducties maken voor het onderwijs | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Wil je een video of een kennisclip maken, maar weet je niet precies wat daarbij komt kijken en hoe je dit organiseert? Deze checklist geeft aan de hand van 4 productiefases tips en aandachtspunten voor het ontwikkelen en produceren van videomateriaal voor het onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Kompas licht verstandeijke beperking definitie, aspecten en ondersteuning

NIEUW: Kompas licht verstandeijke beperking definitie, aspecten en ondersteuning | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Meer dan de cognitieve capaciteiten, zijn het sociaal aanpassingsvermogen en de ondersteuningsbehoefte van mensen bepalend voor de mogelijkheden en beperkingen die zij ervaren in het dagelijks leven. Wanneer een combinatie van beperkingen op deze gebieden leidt tot problemen bij het functioneren, spreekt men over een licht verstandelijke beperking.


Kompas Licht Verstandelijke Beperking geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks function- neren.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Infecties op de intensive care

NIEUW: Infecties op de intensive care | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Het optreden van infecties is een van de belangrijke problemen bij patiënten die op een intensive care (IC) worden behandeld. Selectieve darmdecontaminatie (SDD) is een strategie om het ontstaan van infecties bij IC-patiënten te voorkomen.

Het op de juiste wijze toepassen van deze strategie vermindert morbiditeit, sterfte en het ontstaan van resistentie en is kosteneffectief. Opmerkelijk is dat de basisprincipes achter deze interventie en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk nog nooit in boekvorm zijn beschreven. Dit boek voorziet in die lacune.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Dialyse & Nefrologie Magazine sept

Dialyse & Nefrologie Magazine sept | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it
Verder:
* Zelfmanagementondersteuning na niertransplantatie: een nieuwe verpleegkundige interventie
* Vijf jaar zelfmanagement in het Elkerliek.

Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.
more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Ergotherapie
Scoop.it!

Een geactualiseerde beschrijving van de Nederlandse gezondheidszorg nu beschikbaar

Een geactualiseerde beschrijving van de Nederlandse gezondheidszorg nu beschikbaar | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Hoe is de Nederlandse gezondheidszorg georganiseerd, wat zijn de sterke en zwakke kanten?
Onderzoekers van het NIVEL schreven in samenwerking met het RIVM en de European Observatory for Health Systems and Policies de nieuwe Health System Review over Nederland. Het beschrijft de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland en zet dit in een internationaal perspectief.


Via Annette Engelen
more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

TvZ 5: Dossier "de oudere in het ziekenhuis"

TvZ 5: Dossier "de oudere in het ziekenhuis" | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Dossier: De oudere in het ziekenhuis

Begin oktober vond in Rotterdam het European Nursing Congress Caring for Older People plaats.We besteden in dit dossier aandacht aan de keten die de oudere doorloopt wanneer hij opgenomen wordt in een ziekenhuis. Opname zou moeten worden vermeden, omdat de oudere bijna altijd schade oploopt en er niet meer in slaagt om na ontslag op zijn oude functieniveau terug te komen. Er valt wel wat aan te doen om de schade te beperken. in TvZ een aantal lezingen en onderzoeksresultaten.


Illness scripts: een goed hulpmiddel bij klinisch redeneren

Tijdens een scholing over klinisch redeneren kregen verpleegkundigen een casus van een benauwde zorgvrager voorgelegd. Hun eerste inschatting verschilde nogal: de longverpleegkundige dacht aan COPD, de cardiologieverpleegkundige aan hartfalen en de verpleegkundigevan de afdeling chirurgie aan longembolie. Vervolgens bespraken ze de casus met behulp van illness scripts. Het bleek een nuttig hulpmiddel.


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Het Nederlands tijdschrift voor evidence based practice

Het Nederlands tijdschrift voor evidence based practice | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

MET o.a.


* Toepassing in de praktijk: Veiligheidscultuur binnen de langdurige zorg 


* Beproefd: Continuing professional development across the nursing career: a lifespan perspective on CPD motives and learning activities


* Wetenschap kritisch bekeken:

- Challenges in acute care of people with co-morbid mental

- Tools developed and disseminated by guideline producers to promote the uptake of their guidelines

- Mobile phone brief intervention applications for risky alcohol use among university students: a randomized controlled

- Multinational development and validation of an early prediction model for delirium in ICU


* Meetlat voor kwalitatief onderzoek


* Hollandse Nieuwe: Is het proactieve zorgprogramma voor kwetsbare ouderen uitgevoerd zoals gepland?


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

Voor Zuyd gebruikers ook digitaal: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12468


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Herziene druk: Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model

Herziene druk: Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

In deze volledig herziene zesde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd. De auteurs (beiden door Betty Neuman benoemd als trustee van het model) leggen nog meer de nadruk op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige, met veel (nieuwe) praktijkvoorbeelden.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Fysiotherapie
Scoop.it!

Betrouwbaar en relevant onderzoek herkennen? Volg de Masterclass bij het NTvG!

Betrouwbaar en relevant onderzoek herkennen? Volg de Masterclass bij het NTvG! | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Wilt u op een efficiënte manier bijblijven op uw vakgebied? Volg dan de Masterclass 'Medische informatie de baas', waarin wetenschap en klinische praktijk dichter bij elkaar worden gebracht.


Via Marsha
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Hart, vaat en longen

Hart, vaat en longen | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

E-paper

In deze uitgave kom je van alles te weten op het gebied van trombosezorg, hartfalen, revalidatie én spataderen.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Zingeving in zorg en welzijn

NIEUW: Zingeving in zorg en welzijn | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Het boek wil aankomend hbo-professionals binnen gezondheidszorg of sociaal werk ondersteunen bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties en is opgebouwd rond drie competentiegebieden: persoon & zingeving, praktijk & zingeving en perspectief & zingeving.

Zingeving in zorg en welzijn sluit aan bij de concrete beroepspraktijk van verpleegkundigen en sociaal werkers. Elk hoofdstuk begint met een voor het werkveld typerende praktijksituatie; daarna werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude.


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: De werkbegeleider in zorg & welzijn: coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's

NIEUW: De werkbegeleider in zorg & welzijn: coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega's | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

Cliënten en patiënten hebben recht op goede zorg en begeleiding van up-to-date geschoolde professionals. Goed uitgevoerde werkbegeleiding, toetsing en beoordeling helpen bij het opleiden én het behoud van vakmensen in zorg en welzijn. Naast het coachen van leerlingen/studenten (werkbegeleiding) is het steeds vaker een taak van professionals om collega's te coachen en te toetsen en vervolgens te beoordelen op hun vaardigheden, bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG: zijn ze nog voldoende bekwaam? Toetsen en beoordelen worden als lastig en zwaar ervaren. Het is daarom noodzakelijk om medewerkers toe te rusten om dit eerlijk en objectief te kunnen doen.


Dit boek biedt praktische handvatten in begeleidingsmethodieken, beoordelings- en toetsvormen. Het daagt de professional uit om kritisch naar zichzelf te kijken en de eigen valkuilen bij coaching, toetsen en beoordelen te herkennen. Het boek is te gebruiken als naslagwerk voor opleiders, voor training van werkbegeleiders, toetsers en beoordelaars (assessoren).


Te leen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Tijdschrift voor verpleegkundigen 4

Tijdschrift voor verpleegkundigen 4 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Dossier: Ethiek en zorgtechnologie

Technologie is overal aanwezig in de verpleegkundige praktijk. Aan de ene kant schrikken technologische innovaties ons af, aan de andere kant kijken we verlangend naar verbetering van onze menselijke situatie door gerichte technologische interventies. In de nieuwste TvZ bekijken we de technologische ontwikkelingen en de ethische vraagstukken die ermee gepaard gaan.

 

* Lerende teams in de thuiszorg

De ouderenzorg staat voor steeds grotere uitdagingen. Bestaande teams in de ouderenzorg zijn vaak niet voldoende toegerust om goed in te spelen op de complexere zorg en de roep om meer aandacht voor ouderen. In TvZ lees je hoe je toch goede zorg kunt blijven leveren.


* Familiegerichte zorg: onderwerp van verplegingswetenschappelijk onderzoek

De eerste stappen worden gezet in de richting van verplegingswetenschappelijk onderzoek naar familiegerichte zorg. Daar is behoefte aan, want verpleegkundigen vinden het moeilijk om hier professioneel goed op in te spelen.

 

TVZ staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nurse Academy 3

Nurse Academy 3 | Verpleegkunde Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Ziektebeelden:

- Osteogenesis imperfecta

- Het guillain-barrésyndroom

- Coeliakie

- Hodgkinlymfoom


* Klinisch redeneren:

- Dyspneu in de palliatieve fase

- Rectaal bloedverlies bij colitis ulcerosa


* Evidence-based practice:

- Verpleegkundige diagnostiek

- Hoe schrijf ik een systematische review?


* Patiëntveiligheid: MRSA

* Verpleegkundige techniek: Inhaleren van medicatie

* Multimorbiditeit: Palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson


Het vaktijdschrift staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.


more...
No comment yet.