Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja
755 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Kolhinen: Yliopiston yrittäjämäisyyden sosiaalinen rakentuminen: case Aalto-yliopisto

Kolhinen: Yliopiston yrittäjämäisyyden sosiaalinen rakentuminen: case Aalto-yliopisto | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:
Kolhinen Johanna. 2015. liopiston yrittäjämäisyyden sosiaalinen rakentuminen: Case Aalto-yliopisto. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 659.

"Tutkimus osoittaa, että yhteiskunnan odotukset, johdon strategiset linjaukset ja akateemisissa tehtävissä toimivien henkilöiden näkemykset siitä, mitä yliopistossa tulisi saada aikaan, eroavat monin tavoin toisistaan. Strategiatason puheessa korostetaan yliopiston vastuuta kansallisen kilpailukyvyn edistämisessä, jossa yrittäjyydellä on merkittävä rooli. Samaan aikaan tutkijat ja opettajat mieltävät teknologiayrittäjyyden hehkuttamisen ja tiedonsiirron vaarantavan tieteen tekemisen tavoitteen. Keksintötehtailu ja spin-offien synnyttäminen nähdään aikasyöppöinä oheistoimintoina"
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Tall, Juha. Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen

Tall, Juha. Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Tall, Juha. 2014. Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen. Vaasa: Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia 305.

 

Tutkimuksessa selvitetään, miten yritys uudistuu yrityskaupan yhteydessä. Tästä yrityskauppaprosessiin monipuolisesti pureutuvasta tutkimuksesta on hyötyä sekä yrityksen myyjille että ostajille.

 

 

Tutkijan mukaan tutkimuksen tekevät ainutlaatuiseksi seuraavat piirteet:

- laadullinen ja holistinen yrityskauppatutkimus strategisen uudistumisen näkökulmasta

- tutkittavat tapaukset ovat pieniä yrityksiä

- tutkimusta varten on koottu primääriaineisto ja kyseessä on pitkittäistutkimus

- tutkimuksen tarve on todettu aikaisemmissa tutkimukissa

 

Juha Tall työskentelee tutkijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

 

Väitöspäivä: 3.10.2014

 

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Rahan, vallan ja rakkauden kolmiodraama : perheyrittäjyys, omistajuus ja vallankäyttö televisiodraamasarjassa Puhtaat valkeat lakanat

Rahan, vallan ja rakkauden kolmiodraama : perheyrittäjyys, omistajuus ja vallankäyttö televisiodraamasarjassa Puhtaat valkeat lakanat | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Saarelainen Anita. 2014. Rahan, vallan ja rakkauden kolmiodraama : perheyrittäjyys, omistajuus ja vallankäyttö televisiodraamasarjassa Puhtaat valkeat lakanat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 149.

 

"Tutkimuksen uutuusarvo on perheyrityksen systeemimallin jatkokehittelyssä. Malli tuo esille perheyrityksen jatkuvuuteen ja perheen sitoutumiseen liittyviä elementtejä, muun muassa yrittäjyyteen liittyvät tunteet ja arvot. Tutkimuksen tuloksia voi soveltaa yrittäjäkoulutuksessa."

Väitöspäivä: 3.7.2014
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Omistusrakenne vaikuttaa pk-yritysten rahoitukseen

Omistusrakenne vaikuttaa pk-yritysten rahoitukseen | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Lappalainen Jaana. 2014. Association between corporate governanace structures and agency problems in small firms - evidence on Finnish SMEs. Kuopio: University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 81.

 

 

"Perheyritykset käyttivät rahoituksessa ostovelkoja, rahoitusyhtiöitä ja nykyisiä omistajia useammin kuin ei-perheyritykset. Lisäksi perheyritysten omistaja-johtajat suhtautuivat kielteisemmin pankkilainoihin ja ostovelkoihin kuin ei-perheyritykset, ja positiivisemmin puolestaan omistajien lisäsijoituksiin."

 

"Pk-yritykset, joissa yrityksen johto omistaa yritystä, kasvavat hitaammin, mutta ovat kannattavampia kuin muut saman kokoluokan yritykset. Vastaavasti pk-yritykset, joissa omistajina on pääomasijoittajia, kasvavat nopeammin, mutta niillä on heikompi kannattavuus."

 

 

Väitöspäivä 16.5.2014

Jaana Lappalainen työskentelee yliopettajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalueella.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Savolainen: "Tekeminen innostaa" : työntekijöiden psykodynamiikka pienen perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvissä muutoksissa

Savolainen: "Tekeminen innostaa" : työntekijöiden psykodynamiikka pienen perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvissä muutoksissa | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Savolainen, Sari. 2014. "Tekeminen innostaa" : työntekijöiden psykodynamiikka pienen perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvissä muutoksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 141.

 

Tapaustutkimus, jossa tarkastellaan perheen ulkopuolisten työntekijöiden kokemuksia sukupolvenvaihdostilanteessa.

 

 

 

Väitöspäivä: 24.1.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Yrittäjyyden ja omistajuuden herättämät tunteet kunnallisen osakeyhtiön edustajissa

Yrittäjyyden ja omistajuuden herättämät tunteet kunnallisen osakeyhtiön edustajissa | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Laulajainen Riitta. 2013. Kaupunki yrittäjänä: kahden kunnallisen oakeyhtiön edustajien käsityksiä yrittäjyydestä ja omistajuudesta. Jyväskylä studies in business and economics.

 

Tutkimukseesa tarkastellaan, miten kunnallisen osakeyhtiön edustajat kokevat yrittäjyyden ja omistajuuden, millaisen merkityksen he sille antavat ja millaisia tunteita se herättää.


Yrittäjyyden kokemukseen liittyi näyttämisen tunne ja omistajuuden tunteina nousivat esiin ylpeys ja rakkaus.


Väitöspäivä 5.12.2013

 

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Rauhala Mariitta: Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

Rauhala Mariitta: Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Rauhala, Mariitta. 2013. Ideologiset jännitteet sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 136.

 

"Jotta perheyrityksen toiminta ja perheenjäsenten välinen yhteistyö sukupolvenvaihdoksen jälkeen olisi turvattu, olisi perheessä keskusteltava avoimesti perheyrityksen sukupolvenvaihdoksesta ja erilaisista toimintatavoista."

 

Väitöspäivä 1.11.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

"Auttaminen on molemminpuolinen ilo!" : avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä auttajan näkökulmasta tarkasteltuna

"Auttaminen on molemminpuolinen ilo!" : avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä auttajan näkökulmasta tarkasteltuna | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Huotari Eija Irmeli. 2013. "Auttaminen on molemminpuolinen ilo!": avustaviin perheenjäseniin perustuva auttaminen suomalaisissa perheyrityksissä auttajan näkökulmasta tarkasteltuna. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 130.

 

"Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida auttamisprosessia sekä perheenjäsenten motivoitumista ja sitoutumista auttamiseen. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa eikä ulkomailla. Huotarilla itsellään on parinkymmenen vuoden kokemus toimimisesta perheyrityksen avustavana perheenjäsenenä. "

 

Väitöspäivä: 16.8.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Nemilentsev Mikhail. Building value-based family enterprise culture : a family perspective

Nemilentsev Mikhail. Building value-based family enterprise culture : a family perspective | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Nemilentsev Mikhail. 2013. Building value-based family enterprise culture : a family perspective. Jyväskylä studies in business and economics 126.

 

"Tutkimus tuottaa lisätietoa ja -ymmärrystä suomalais-venäläisten perheyritysten historiasta, kulttuurista ja pitkäjänteisestä kehityksestä sukupolvien yli."

 

 

Väitöspäivä: 2.8.2013.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Tuominen Esa. Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset : empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta

Tuominen Esa. Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset : empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Tuominen Esa. 2013. Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset : empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta. Lapin yliopisto. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 122.

 

"Tehtävänä oli kuvata ja eritellä huonekaluteollisuuden yritysjohtajien johtamiskäsityksinä ilmeneviä arvoja. Tutkimustehtävän toteuttamiseksi asetettiin seuraavat tavoitteet: kuvata PK-yritysjohtajien arvoja ja johtamiskäsityksiä, selittää johtamiskäsityksissä esiintyviä ryhmäeroja, tyypitellä johtamiskäsityksiä sekä analysoida johtajatyyppien strategisia valintoja ja strategia-ajattelun keskeisiä piirteitä."

 

Väitöspäivä: 17.5.2013

 

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Salo, Seppo. Yritys hyvä kymmenen : monitapaustutkimus aikuisopiskelijoiden opintojen edistymisestä ja sisäisestä yrittäjyydestä

Salo, Seppo. Yritys hyvä kymmenen : monitapaustutkimus aikuisopiskelijoiden opintojen edistymisestä ja sisäisestä yrittäjyydestä | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Salo Seppo. 2013. Yritys hyvä kymmenen: monitapaustutkimus aikuisopiskelijoiden opintojen edistymisestä ja sisäisestä yrittäjyydestä. Jyväskylä studies in business and economics 124. Väitöskirja.


Opiskelijavalinta avainasemassa:


"Tällä hetkellä opiskelijavalinnassa ei osata poimia juuri niitä hakijoita, joiden opinnoissa etenemisen ennuste olisi hyvä. Tutkimuksen perusteella selviää, että aikuisopiskelijat tulisi valita tutkinto-opiskelijoiksi pääsääntöisesti ja erityisesti aiemmista toisen asteen opinnoista saatujen todistuspisteiden pohjalta. Myöskään hakuvaiheessa tapahtuvaa ahotointia ei tulisi käyttää ollenkaan hakuperusteena. Suoraan valittujen opiskelijoiden määrää tulisi myös selvästi vähentää. Opiskelijavalinnassa tulisi suosia avoimen ammattikorkeakoulun väylää tutkinto-opiskelijoita valittaessa. Nämä opiskelijat ovat opintosuorituksillaan osoittaneet tällöin kykynsä opiskella tietojenkäsittelyn aikuisten koulutusohjelmassa ja täten myös osoittaneet omaavansa riittävää sisäistä yrittäjyyttä opintoja kohtaan."


Väitöspäivä: 31.5.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Halvarsson, Daniel. Firm Dynamics : The Size and Growth Distribution of Firms

This thesis is about firm dynamics, and relates to the size and growth-rate distribution of firms. As such, it consists of an introductory and four separate chapters. The first chapter concerns the ...
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Halvarsson, Daniel. 2013. Firm Dynamics: The Size and Growth Distribution of Firms. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. Trita-IEO; 2013:2.


List of papers:


more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Väitös hoivayrittäjyydestä: Narrating Care and Entrepreneurship

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Hasanen, Kirsi. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1284


"Tutkimuksessa tarkastellaan mitä ja miten yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavat naisyrittäjät kertovat työstään omaelämäkerrallisissa kirjoituksissaan. Kiinnostuksen keskiössä on yhtäältä edellä kuvattu ristiriita hoiva- ja markkinalogiikoiden välillä ja toisaalta keinot noiden logiikoiden yhdistämiseen hoivayrittäjän työssä."

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Niska: Who is serving whom? : An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland

Niska: Who is serving whom? : An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:
Niska, Miira. 2015. Who is serving whom? : an agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland.  Helsinki : University of Helsinki. Väitöskirja.


"Maaseutuyrittäjät ovat halukkaita ja kykeneviä ottamaan monenlaisia päämiehiä. Itsenäisyytensä ja toimeentulonsa lisäksi tutkimuksiin osallistuneet maaseutuyrittäjät ilmoittivat palvelevansa yritystoiminnallaan erityisesti työntekijöidensä, luonnon sekä maaseudun etua. Perheyrityksen jatkuvuus puolestaan ei kuulunut suosittujen päämiesten joukkoon."
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Kantola Jenni. Narrating coping experiences of necessity entrepreneurs - pakkoyrittäjien selviytymiskeinoja

Kantola Jenni. Narrating coping experiences of necessity entrepreneurs - pakkoyrittäjien selviytymiskeinoja | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Kantola Jenni. 2014. Narrating coping experiences of necessity entrepreneurs. Vaasa: Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia. Business administration 120.

 

"Pakkoyrittäjyyttä koskeva akateeminen tutkimus on toistaiseksi ollut yksilön näkökulmasta hyvin vähäistä."

kokemusmaailmassa.
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Tolonen-Kytölä: Työn eetos, vapaus, onnellisuus : perheyrittäjien arvojen kuvauksen rakentuminen eräiden suomalaisten lehtien reportaaseissa

Tolonen-Kytölä: Työn eetos, vapaus, onnellisuus : perheyrittäjien arvojen kuvauksen rakentuminen eräiden suomalaisten lehtien reportaaseissa | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Tolonen-Kytölä Tuija. 2014. Työn eetos, vapaus, onnellisuus: Perheyrittäjien arvojen kuvauksen rakentuminen eräiden suomalaisten lehtien reportaaseissa.Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 150.

 

"Suomalaisessa yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa vallitsee tällä hetkellä tarve arvokeskustelulle, jossa olennainen rooli on medialla.  Tutkimus pyrkiikin nostamaan esiin sitä, millaiset arvot yhteiskunnassa tulevat esille mediatekstien välittäminä."

 

"Perheyrittäjät kuvataan tutkimuksen mukaan mediateksteissä sukua ja perhettä arvostavina, terveitä elämäntapoja kunnioittavina ja työkeskeisinä. Vapaus ja mahdollisuus itsenäisiin ratkaisuihin työssä korostuvat, ja työ näyttäytyy sekä elämäntapana että itsensä toteuttamisen välineenä."

 

 

 

Väitöspäivä: 4.7.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Murphy Linda. To enter or not to enter is not the question : a qualitative inquiry into the career experiences of next generation family members

Murphy Linda. To enter or not to enter is not the question : a qualitative inquiry into the career experiences of next generation family members | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Murphy, Linda, To enter or not to enter is not the question : a qualitative inquiry into the career experiences of next generation family members Jyväskylä : University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in business and economics 142.

 

Hän sanoo:

 

"Tutkimuksen keskeinen tulos on, että seuraavan sukupolven edustajien urapäätökset perustuvat perheyrityksen yhteisiin tarpeisiin, eivät niinkään perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin. Seuraavan sukupolven perheenjäsenet – riippumatta siitä, onko heidät nimetty seuraajiksi – ovat vahvasti sitoutuneita perheyrityksen jatkuvuuteen ja perheen sosio-emotionaalisen pääoman vaalimiseen."

 

Väitöspäivä: 22.1.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Resurssiperustainen yritysyhteistyö pienten palveluyritysten verkostossa : tapaustutkimus matkailualan verkostosta

Resurssiperustainen yritysyhteistyö pienten palveluyritysten verkostossa : tapaustutkimus matkailualan verkostosta | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Haapakoski, Markku. Resurssiperustainen yritysyhteistyö pienten palveluyritysten verkostossa : tapaustutkimus matkailualan verkostosta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 132.

 

" Verkostoyhteistyö tarjoaa mahdollisuuden kasvuun. Toimialan näkökulmasta yhteistyömuodot, joissa panostetaan avainresursseihin ja pitkäkestoiseen verkostoyhteistyöhön ovat menestymisen edellytys."

 

Haapakoski toimii palvelutoimintojen lehtorina (hotelli- ja ravintolaliiketoiminta) Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

 

Väitöspäivä 20.9.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Yrittäjävalmiudet ja niiden oppiminen : perustaja- ja jatkajayrittäjien käsityksien eroja

Yrittäjävalmiudet ja niiden oppiminen : perustaja- ja jatkajayrittäjien käsityksien eroja | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Oksanen Jouni. 2013. Yrittäjävalmiudet ja niiden oppiminen: perustaja- ja jatkajayrittäjien käsityksien eroja. Jyväskylä studies in business and economics 134.

 

"Yrittäjävalmiuksien oppimisessa korostuu kokemuksesta oppiminen. Yrittäjät oppivat kokemuksista, toimintaympäristössä tapahtuvista tai tapahtuneista muutoksista, kuten myös taloudellisista suhdanteista. Oppimiskokemuksia yrittäjät saavat asiakkaiden kanssa tehtävästä myyntityöstä ja myös asiakkaille tehtävistä toimituksista. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset ja myös toimiminen esimiehenä ovat yrittäjille oppimiskokemuksia. Raha ja sen puutteen merkitys on monille yrittäjille oppimiskokemus. Yleisesti ottaen virheistä oppiminen korostuu yrittäjävalmiuksien oppimisessa."

 

 

Väitöspäivä 15.11.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

"Omassa firmassa ei tunteja lasketa" : psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana

"Omassa firmassa ei tunteja lasketa" : psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Rautamäki Hannele. 2013. "Omassa firmassa ei tunteja lasketa": psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 131.

 

"Tutkimuksen mukaan psykologisella omistajuudella ja työnilolla on vahva keskinäinen yhteys."

 

 

Väitöspäivä 18.10.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Ylhäinen Ilkka. Essays on the economics of small business finance

Ylhäinen Ilkka. Essays on the economics of small business finance | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Ylhäinen Ilkka. 2013. Essays on the economics of small business. Jyväskylä studies in business and economics 127.

 

"Väitöskirjan tulosten mukaan julkinen yritysrahoitus edesauttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa. Finnveran myöntämää julkista rahoitusta saaneet yritykset lisäsivät investointeja, kasvoivat nopeammin ja palkkasivat enemmän työntekijöitä kuin muut yritykset. Toisaalta julkisen rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen osoittautui pääsääntöisesti negatiiviseksi tai tilastollisesti ei-merkitseväksi, mikä osaltaan kyseenalaistaa kyseisen politiikkatoimenpiteen mahdollisuuksia tukea pitkän aikavälin kasvua."

 

Väitöspäivä: 8.8.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Solankallio-Vahteri Tytti. Valta perheyrittäjänaisten subjektiivisena kokemuksena

Solankallio-Vahteri Tytti. Valta perheyrittäjänaisten subjektiivisena kokemuksena | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
KTL, FM Tytti Solankallio-Vahterin yrittäjyyden väitöskirjan ”Valta perheyrittäjänaisten subjektiivisena kokemuksena” tarkastustilaisuus.
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Solankallio-Vahteri Tytti. 2013. Valta perheyrittäjänaisten subjektiivisena kokemuksena. Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 123.

 

"Tutkimuksen mukaan naiset käyttävät valtaa yrityksensä päätöksenteossa nimenomaan saadakseen asiat hoitumaan eivätkä he ole kiinnostuneita vallasta sinänsä. Naisyrittäjille on tavanomaista monenlaisten eri tehtävien, velvollisuuksien ja vastuiden samanaikaisuus niin yrittäjänä kuin perheenäitinäkin."

 

Väitöspäivä: 3.5.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Galkina Tamara. Entrepreneurial networking: Intended and unintended processes

Galkina Tamara. Entrepreneurial networking: Intended and unintended processes | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Galkina, Tamara. 2013. Entrepreneurial networking: Intended and unintended processes. Helsinki: Hanken School of Economics. Economics and Society 253.

 

Tutkimuksen kohteena ovat suunnitellun ja suunnittelemattoman verkostoitumisen prosessit. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös suomalaisten ja venäläisten yritysten verkostoitumisen erilaisiin tapoihin.

 

Väitöspäivä 3.6.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Nurmenniemi, Helinä. Palkkatyöstä yrittäjäksi : sosiaali- ja terveysalalla toimivien yrittäjien ajattelutavan muutoksista

Nurmenniemi, Helinä. Palkkatyöstä yrittäjäksi : sosiaali- ja terveysalalla toimivien yrittäjien ajattelutavan muutoksista | Yrittäjyystutkimus - uusia väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Nurmenniemi, Helinä. 2013. Palkkatyöstä yrittäjäksi: sosiaali- ja terveysalalla toimivien yrittäjien ajattelutavan muutoksista. Jyväskylä studies in business and economics 122.


"Kriittiset tapahtumat edistivät uuden oppimista, lisäsivät uskallusta ja edesauttoivat asenteiden, arvojen sekä käyttäytymisen muutosta. Ne myös vahvistivat itsetuntemusta ja luottamusta omiin kykyihin ja loivat uusia toimintamalleja. Muuttamalla uskomuksia muutetaan käyttäytymistä."


Väitöspäivä 5.4.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Väitös: Characteristics of innovative, high growth and highly successful SMEs

Characteristics of innovative, high growth and highly successful SMEs / Heimonen, Tomi
; Doctoral dissertation. Aalto University School of Business, 2013
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:


Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Heimonen, Tomi. Characteristics of innovative, high growth and highly successful SMEs. Aalto University 2013.


Tutkimuksessa etsitään vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1) Minkälainen vaikutussuhde on innovaatioilla, kasvulla ja menestyksellä?
2) Miten innovatiivista korkeaa kasvua voidaan tukea?


Väitöspäivä 8.3.2013

more...
No comment yet.