Hanna lär: Lgr 11 gör oss alla till språklärare | Uppdrag : Skolbibliotek | Scoop.it

Hanna Stehagen skriver övertygande om varför det är så viktigt att alla lärare är uppmärksamma på språket i deras ämnen och vikten av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Allt för att eleverna ska utveckla alla Lgr 11-förmågor.


Via Anna Kaya