Resultaten för elever som har invandrat till Sverigeefter skolstart har sjunkit de senaste åren. Faktorer som spelar in är vilkenutbildning de har med sig och i vilken ålder de kommer till Sverige.

Via Gert Nilsson