Τα επαγγέλματα του μέλλοντος | omnia mea mecum fero | Scoop.it

Η λέξη Πληροφορική ήταν από χρόνια συνδεδεμένη με την έννοια του επαγγέλματος του μέλλοντος. Σήμερα όμως, η...


Via Aris P. Louvris, Informatics