Εχει σχεδιασθεί για να γράφουμε και να εκτελούμε εντολή προς εντολή σε πραγματικό χρόνο, έναν αλγόριθμο εκφρασμένο σε ψευδογλώσσα. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά εγκατάσταση στον υπολογιστή σας τα πάντα γίνονται στον server.

Ότι κάνετε στον υπολογιστή σας μπορείτε να το κάνετε και από tablet ή από έξυπνο τηλέφωνο αρκεί να έχετε σύνδεση στο Internet.

Στον ιστότοπο υπάρχουν έτοιμοι 4 αλγόριθμοι τους οποίους μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ή να γράψετε δικό σας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθμου εμφανίζονται σχόλια για τις δομές που εκτελούνται.

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκτέλεσης δυο εντολών είναι  2 δεύτερα, αλλά μπορούμε να αυξήσουμε τον χρόνο αυτό και να μειώσουμε την ταχύτητα εκτέλεσης.

 

 


Via Aris P. Louvris