In het Nieuws
25 views | +0 today
In het Nieuws
Deze Scoop signaleert een actueel bericht uit de nieuwsvoorziening openbaar bestuur.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Eerste Kamer debatteert over Jeugdwet | De Argumentenfabriek

Vandaag EK-debat over Jeugdwet: wat zijn argumenten voor en tegen spec. jeugdzorg door gemeenten?

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Hebben Ronald Plasterk en de AIVD het gemunt op jonge moslims ...

Hebben Ronald Plasterk en de AIVD het gemunt op jonge moslims ... | In het Nieuws | Scoop.it

Even terug naar het prille begin van de onthullingen van Edward Snowden over het afluisterprogramma Prism. Dat behelsde het verzamelen van gegevens van ondermeer Facebook en Google. Dit betekent dat van zo’n 11 miljoen Nederlandse gebruikers van Google, van wie er 8 miljoen ook Facebook.com frequenteren, gebruiksgegevens (metadata), zoekopdrachten en besloten communicatie wordt  verzameld door de NSA. Dit is buitengewoon veel.

 

Vervolgens begon het gekakel of Nederlandse inlichtingendiensten ook van die data gebruik kunnen maken. Dat staat gewoon in de wet: dat mag, in uitwisseling met Amerika. Sterker nog: ook de politie kan met de AIVD samenwerken, dus ook van NSA-data gebruikmaken. En dat al sinds 2002.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

ACP: Ook AT-personeel behoudt ambtenarenstatus!

ACP: Ook AT-personeel behoudt ambtenarenstatus! | In het Nieuws | Scoop.it

De Tweede Kamer heeft op 4 februari gestemd vóór de motie om alle politiemensen uit te zonderen. Daarmee is het formeel een feit dat alle politiemedewerkers, zowel collega's met een executieve status als in de ondersteuning, de ambtenarenstatus behouden.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

'Exit-EU-rapport' Wilders koeltjes ontvangen in Den Haag

'Exit-EU-rapport' Wilders koeltjes ontvangen in Den Haag | In het Nieuws | Scoop.it

 In Den Haag is koeltjes gereageerd op het rapport dat Geert Wilders namens de PVV door Capital Economics heeft laten uitvoeren waarbij de ‘waarschijnlijke economische gevolgen’ van het verlaten van de Europese Unie door Nederland, de 'NExit', in worden beschreven.

Minister Dijsselbloem van Financiën sprak over een door Wilders 'besteld' rapport maar zei ook dat hij het rapport zekers zou gaan lezen. 

De Nederlandse economie zal volgens het rapport ‘fors groeien als ons land de Europese Unie verlaat’, laat Wilders weten.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Zorgen over decentralisatie naar gemeenten - Tweede Kamer der Staten-Generaal

5 februari 2014, debat - Is de per 1 januari 2015 geplande decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten verantwoord? Staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) probeert zorgen van Kamer en gemeenten weg te nemen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Drie vrouwen op SGP-lijst in Vlissingen

Drie vrouwen zijn kandidaat voor de SGP in Vlissingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Behalve lijsttrekker Lilian Janse gaat het om Mariet van Klinken op plek 7 en Nellie van Dijk op plek 9.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Samenwerking Delfzijl, Sluis, Heerlen en Amsterdam

Nog maar enkele decennia geleden had Amsterdam het moeilijk, de stad liep leeg, maar werd toen geholpen door andere gemeenten. Niet alleen doet Amsterdam zo iets terug: Delfzijl, Sluis en Heerlen hebben de hoofdstad ook iets te bieden.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Wietmanifest burgemeesters 'niet partijpolitiek'

Het manifest waarin zeker 23 burgemeesters pleiten voor het landelijk reguleren van wietteelt gaat dwars door alle politieke partijen heen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

'Jeugd-ggz naar gemeenten wetenschappelijk onverantwoord'

Wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben zich in een open brief fel gekeerd tegen de nieuwe Jeugdwet.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Geen leeftijdsverbod bij werven jongeren en 50-plussers

Geen leeftijdsverbod bij werven jongeren en 50-plussers | In het Nieuws | Scoop.it
Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 staat de wetgever werkgevers toe vacatureteksten op te stellen, waarin specifiek wordt gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Behandeling wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren voortgezet - VNG

VNG is voorstander van het wetsvoorstel, als gevolg waarvan enerzijds de (arbeidsrechtelijke) rechtspositie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers onder het private arbeidsrecht en anderzijds de ambtelijke status, die verbonden is met het werken bij de overheid, wordt versterkt.

more...
No comment yet.
Rescooped by Informatie en Archief from Riaan kijkt naar de wereld
Scoop.it!

De overheid moet niet inspireren maar een server zijn

De overheid moet niet inspireren maar een server zijn | In het Nieuws | Scoop.it

Bestuurders en ambtenaren willen burgers bewegen tot initiatief. Met een meeswingende overheid komt de participatiesamenleving nabij, denken ze. Maar zij miskennen de zelfkant van zelforganisatie, zegt hoogleraar Samenlevingsopbouw Justus Uitermark in zijn oratie. 


Via Riaan Lous
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

G32 roept senaat op in te stemmen met Jeugdwet

De G32 doet in een brief een dringend beroep op de Eerste Kamer om dinsdag met de Jeugdwet in te stemmen. Het is volgens het stedennetwerk onverantwoord om invoering ervan uit te stellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Nederlandse overheid neemt (werk)stress niet serieus - Managers Online

Nederlandse overheid neemt (werk)stress niet serieus Managers Online Vandaag, tijdens de officiële start van 'Alles is gezondheid', het Nationaal Preventieprogramma van de overheid, spreekt psychiater Bram Bakker zijn zorgen uit over de huidige...
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Vijf argumenten Het PVV-onderzoek door Capital Economics

(NRC Handelsblad) Vijf argumenten Het PVV-onderzoek door Capital Economics gaf vijf redenen voor EU-uittreding. De argumenten getoetst.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Slotfase herindeling Groningen ingezet

Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt moeten fuseren tot een gemeente. Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde moeten samen opgaan in de gemeente 'Zuidoost-Groningen'.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Verzorgingshuizen moeten op commerciële toer

Verzorgingshuizen moeten op commerciële toer | In het Nieuws | Scoop.it
GOES - Het traditionele verzorgingshuis verdwijnt. Om de zorg betaalbaar te houden, krijgen ouderen alleen nog de opvang in een verzorgingshuis vergoed als ze echt niet meer zelfstandig kunt wonen. Ouderen met een te lichte indicatie zullen huur moeten gaan betalen.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Van Rijn komt VNG tegemoet

Hoe zorgverzekeraars en gemeenten vanaf 2015 moeten samenwerken op het vlak van de wijkverpleging wordt vastgelegd in de zorgverzekeringswet.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Grote steden openen winteropvang voor daklozen

Dak- en thuislozen in de vier grote steden kunnen vanaf woensdag gebruik maken van de winteropvang.
more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

`Overheveling zorgtaken naar gemeenten mag niet uitgesteld worden'

Eva Rooijers Amsterdam Aan het uitstellen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kleven grote nadelen.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend | VNG

Ruim 300 gemeenten hebben gereageerd op de VNG ledenraadpleging Wmo/persoonlijke verzorging over het in december 2013 bereikte overlegresultaat met staatssecretaris Van Rijn.  Na weging van alle uitgebrachte stemmen is de uitslag als volgt: 33% van de gemeenten stemt in met het overlegresultaat tegenover 67% van de gemeenten niet.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgerforum EU

Het komt zelden voor, maar op 21 januari 2014 reikte een burgerinitiatief tot in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Burgerforum EU verzamelde 63 duizend handtekeningen. De initiatiefnemers eisen dat als er toch nieuwe bevoegdheden dreigen te worden overgedragen, dat dan het Nederlandse volk zich daarover moet uitspreken in een raadgevend referendum.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Burgerparticipatie is los durven laten - oratie Justus Uitermark

Gemeenten die burgerkracht aanmoedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35)moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid.De jonge hoogleraar bekleedt de bijzondere leerstoel op de Erasmusuniversiteit Rotterdam en schreef hiervoor de oratie 'Verlangen naar Wikitopia'.

more...
No comment yet.
Scooped by Informatie en Archief
Scoop.it!

Eerste Kamer debatteert met kabinet over rapport privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten - Eerste Kamer

Eerste Kamer debatteert met kabinet over rapport privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten - Eerste Kamer | In het Nieuws | Scoop.it

De Eerste Kamer debatteert op dinsdag 21 januari 2014 na een uitgebreide schriftelijke en mondelinge voorbereiding met vier bewindslieden - minister Blok (W&R), minister Kamp (EZ), minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Plasterk (BZK) - over uitkomsten van het rapport 'Verbinding verbroken?' van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten.

more...
No comment yet.